SON ÇARƏ – MÜHARİBƏ: ONA “QADIN GÖZÜ”YLƏ BAXMAQ OLMAZ!

Elxan ŞÜKÜRLÜ,

Strateq.az saytının rəhbəri

Nobel mükafatı laureatı, tanınmış Belarus yazıçısı, araşdırmaçı-jurnalist Svetlana Aleksandrovna Aleksiyeviçin belə bir kitabı var: “Müharibə qadın simalı deyil”. Əsər İkinci Dünya Müharibəsində iştirak etmiş qadınların – kəşfiyyatçıların, snayperlərin, partizanların, tibb bacılarının, sanitarların, rabitəçilərin, aşpazların və digər əyninə hərbi mundir geyərək, müxtəlif peşə sahibləri kimi döyüşlərdə iştirak etmiş və sağ qalmış qadınların xatirələri əsasında yazılmış sənədli romandır.

Əsəri qiymətli və oxunaqlı edənsə təkcə müharibə iştirakçısı olan bu qadınların döyüş şəraitindəki heyrətamiz həyat hekayələri, qəhrəmanlıq və ya sevgi xatirələri deyil, həm də müharibəyə baxışlarının, keçirdikləri hisslərin, emosiyalarının olduqca təsiredici formada detallı şəkildə təsviridir. Burada ərini, atasını, oğlunu, qardaşını itirmiş və buna görə intiqam almağa çalışan döyüşçü-qadın obrazları da çoxdur, mərhəmət duyğusunun qisas və vətənpərvərlik hissini üstələyərək düşmənlərini bağışlayan ana obrazları da…

Ümumiyyətlə, əsər  büsbütün hisslərin qarşılaşdırılması və seçimin də oxucunun ixtiyarına buraxılması üzərində qurulsa da, romanda müəllifin bir ana xətti əsas götürdüyü açıqca sezilir – müharibəyə məhz qadın gözüylə baxmaq, qadın ürəyi ilə yanaşmaq və onu qadın təəssüratlarıyla xatırlamaq!

Qadın gözünün və qadın ürəyinin aşıladığı, dediyi, yaratdığı təəssürat isə yekunda budur: insan müharibədən böyükdür, onun itkisinə dəyməz; müharibələr amansızdır, dəhşətdir, o, insanlığa düşməndir, ancaq faciələr, dərd, kədər, göz yaşları gətirir, sevgilərə, talelərə, gənc ömürlərə son qoyur, vəssalam…

…Azərbaycan xalqına müharibələrin dəhşətləri təkcə bu sayaq kitablardan tanış deyil. XX əsrin ən ağır və ən dəhşətli hadisəsi kimi tarixə düşmüş, 55 milyon insanın itkisiylə nəticələnmiş İkinci Dünya Savaşında 700 minədək azərbaycanlı iştirak edib ki, onların da tən yarısı ya ölüb, ya da itkin düşüb. Bu müharibənin od-alovundan keçib gəlmiş, dəhşətləri gözlərində ilişib qalmış insanlardan hələ də aramızda olanlar var və Azərbaycanda, demək olar, elə bir ailə tapılmaz ki, İkinci Dünya Müharibəsinin ağır məşəqqətlərini, itki və faciələrini, iztirablarını hər hansı formada yaşamasın… Sadəcə, SSRİ-nin bu müharibədə məhz insan həyatı hesabına qazandığı qələbə o vaxtlar “Sovetlər ailəsi”nin bir parçası olan Azərbaycanda da bu dəhşətin miqyasını və ağrılarını zamanla unutmağa, bir növ, sonrakı nəsillər üçün qəhrəmanlıq salnaməsinin yazıldığı faciəvi, ancaq örnək bir dövr, şanlı tarix kimi xatırlanmasına yol açmış oldu.

Bəli, qələbə və qisas hissi belədir – o, ən ağır faciələri, itkiləri belə, zamanla unutdura və insana təsəlli ola bilir.

Ancaq SSRİ-dən ayrılıb müstəqil dövlət olmanın sevincini yaşamaq istəyən Azərbaycan insanı 30 ilə yaxındır ki, unuda və təsəlli üçün milçək qanadı qədərində söykənə biləcək istinadgahı, yeri olmayan başqa bir müharibənin – Qarabağ savaşının dəhşətlərində yanıb-qovrulur.

Bu müharibənin dəhşətinin ağrılarını, onun vahiməsini isə, təəssüf ki, hələ də hər bir azərbaycanlımız anlaya, hər adamımız duya bilmir. Yalnız eli-yurdu tar-mar edilənlər; atasının min bir əziyyətlə tikib-qurduğu koması yandırılanlar, babalarının-nənələrinin məzarları tank tırtılları altında eşilənlər; qadını-qızı gözü önündə zorlanıb öldürülənlər; düşmən səsin duymasın, əsir düşməsin deyə qucağındakı körpəsini bağrına basıb boğanlar; illərdir gecənin zülmətində soyuq və gil səngərlərdə dona-dona gözünü qırpmadan keşik çəkənlər; oğlu, qardaşı, atası, dostu savaşda öldürülənlər, şikəst olanlar; qapısına ay-ulduzlu, üçrəngli bayraq bükülü əsgər tabutu gələnlər… və bir də vətən ləyaqəti, vətən qeyrəti çox güclü olanlar hamıdan daha yaxşı bilirlər ki, müharibə nədir, onun dəhşətləri, ağrıları necə olur…

Eyni zamanda məhz onu da hamıdan yaxşı bilirlər ki, bu dəhşətləri onlara və sonrakı nəsillərinə zamanla unutdura biləcək, onları ovunduracaq, onlara təsəlli olacaq yalnız və yalnız bircə şey var – QİSAS VƏ QƏLƏBƏ!

Başqa heç kim və heç nə!!! Dinimiz İslamın bəşəriyyətə yolgöstəricisi olan “Qurani-Kərim”də elə-belə buyrulmayıb ki, “…Qisasda həyat var…”

Ancaq çox təəssüf ki, son vaxtlar kənar güclərin – hansı ki, elə zamanında Qarabağ problemini onlar yaradıblar – birbaşa təhriki və aktiv iştirakı ilə müharibəyə qadın gözüylə və qadın qəlbiylə baxan “sülh göyərçinləri”nin dilində-dimdiyində bizə HƏYAT deyil, ÖLÜM naməsi gətirilir! Bəli, bəli, məhz ÖLÜM NAMƏSİ! Ərazisi işğal olunmuş, yurdu talanmış, əhalisi didərgin salınmış bir ölkənin nəinki ərazi bütövlüyü, sərhəd toxunulmazlığı, təhlükəsiz yaşam hüququnu, hətta savaş, özünümüdafiə haqqını belə tanımadan, onu zorla sülhə – işğalla barışığa məcbur etmək, 30 ildə baş verənləri bircə anda unudub mövcud gerçəklikləri qəbullanmağa sövq etmək azacıq ləyaqəti olan bir xalq üçün nəinki ölüm deməkdir, hətta ondan da betərdir – rüsvayçılıqdır, müharibə terminiylə desək, kapitulyasiyadır, təslimçilikdir!

Mübarizə aparmadan təslim olan xalqlar isə ləyaqətli yaşam haqqına sahib deyillər və gec-tez, mütləq məhv olub tarixin zibilliyinə atılar, yalnız mənfi emosiyalarla, nifrət və ironiya ilə xatırlanarlar!

Tarix belə nümunələrlə doludur: məhz o xalqlar ayaqda qalıb inkişaf ediblər ki, daim mübarizə aparıblar, savaşlardan qorxmayıb, çəkinməyiblər; müharibələr onlar üçün təkcə fəlakət gətirməyib, həm də onları toparlayan, səfərbər edən, konkret hədəfə kökləyən əsas vasitə, sonda isə xilas və nicat qapısı olub!

İşə baxın ki, indi dünyanı müharibələrlə qan gölünə çevirənlər, onu idarə edənlər və özləri də bütün uğurlarına müharibələrlə nail olanlar bizə “Müharibə etməyin!”, “Sülhün alternativi yoxdur!” deyir və öz iradələrini də zorla qəbul etdirmək istəyirlər!

Yaxşı, doğrudanmı, çarəsizik?! Doğrudanmı, sülhdən başqa alternativimiz yoxdur?! Aramsız olaraq, illərdir təbliğ edilən, beyinlərə yeridilən bu sülh, axı,  bizə nə gətirəcək?! O, indiyədək itirdiklərimizi qaytarıb, yaralarımıza məlhəm olacaqmı?! O sülh regionda uzunmüddətli sabitliyin təməlinə çevrilib bizi itirdiyimizi unutmağa imkan verən yüksək tərəqqiyə götürəcəkmi?!

Birmənalı və qətiyyətlə demək olar ki, yox! Çünki nə qədər Azərbaycan cəmiyyətindən gizlədilsə də, zamanla açılan həqiqətlərdən üzə çıxan, aydınlaşan odur ki,  indiyədək ortaya qoyulan bütün həll modellərinin, sülh planlarının hamısında bizə təklif edilən, yedirdilmək istənən eyni şeydir: torpaq əvəzinə, sülh!

Bizdən torpağımızı alıb əvəzində bizə sülh yedirənlərin isə bircə arzusu, bircə istəyi var: enində-sonunda xristian Ermənistanın ərazisini müsəlman Azərbaycan torpaqlarının hesabına daha da genişləndirmək, ərazilərimizin işğalını rəsmiləşdirmək və sülhü qorumaq adıyla daha bir müsəlman ölkəsində xristian dövlətlərin hərbi bazasını qurmaq!

Nə qədər gizlədilsə də, nə qədər diplomatik ifadələrlə, terminlərlə bər-bəzək vurulsa da, bu, Azərbaycanın müstəqil bir dövlət kimi varlığına son qoymaq, onu oyuncaq rejimlərin idarə edəcəyi kölə, satellit bir ölkəyə çevirmək, bir növ, “hərbi post”, “gözətçi məntəqəsi” statusunda görmək deməkdir, vəssalam! Bunun başqa adı yoxdur!

Odur ki, Azərbaycan, nəyin bahasına olursa-olsun, illərdir sürən və son zamanlar İran məsələsinə görə daha da intensivləşdirilən bu sülh danışıqlarında heç bir halda heç bir güzəştə getməməlidir! Hətta Azərbaycan hakimiyyətinin indiyədək Dağlıq Qarabağ ermənilərinə vəd etdiyi ən yüksək özünüidarə statusundan belə imtina edilməli, onlara Konstitusiyasında öz vətəndaşları olan digər milli azlıqlar (talışlar, ləzgilər, avarlar, kürdlər və b. ) üçün tanınan haqq və imtiyazlardan fərqli hər hansı imtiyaz tanınmamalıdır! Çünki Qarabağ erməniləri üçün hətta sovetlərin – rusların vaxtilə verdiyi muxtariyyətin belə qəbulu, Azərbaycanda digər milli azlıqlar üçün də presedent yaradcaq və separatçılıq əhvalını daha da gücləndirəcək! Terrora, separatizmə güzəşt isə onu təşviq etmək, onu daha da stimullaşdırmaq deməkdir!

Azərbaycan ona son vaxtlar israrla yeridilən və separatizmə rəvac verən bütün “sülhlə həll” variantlarından birmənalı şəkildə imtina edərək, yalnız bir variant üzərində durmalı, beynəlxalq aləmdən də məhz bunu tələb etməlidir – işğal edilən torpaqlar qeyd-şərtsiz azad edilməli, 30 ildə ölkəmizə vurulan maddi-mənəvi ziyan ödənməlidir, əks-halda Azərbaycan anti-terror əməliyyatlarına – terrorçu-separatçılarla irimiqyaslı müharibəyə başlayacaq!

Bəlkə də, xüsusən də Rusiya amilinə görə indilikdə çoxlarına Azərbaycanın müharibəyə başlaması uğursuz cəhd kimi görünə bilər. Ancaq ortada bir “Aprel nümunəsi” də var və bundan qorxmaq, çəkinmək lazım deyil!

Bu həqiqəti isə bilmək və birdəfəlik beyinlərə yazmaq lazım ki, indiki şəraitdə hər hansı sülh bizim bir millət kimi birdəfəlik dəfnimiz olacaq! Və azacıq millətinə bağlı, millətini istəyən heç bir hakimiyyət də, bütün təzyiqlərə rəğmən, belə bir sülhə imza atmamalıdır, atmaz da! Qoca tarix xalqı adından onun maraqlarına zidd sövdələşmələrdə iştirk edən kimsəni bağışlamayıb!

Bizim müharibədən, savaşmaqdan başqa çarəmiz qalmayıb, yoxdur, dostlar! Bizi yalnız müharibə xilas edə bilər! O müharibə ki, orada övladlarımız, məsum körpələrimiz yox, özümüz ölməliyik! Ən azından, övladlarımıza, gələcək nəsillərimizə mübarizə örnəyi yaratmaq və haçansa ata-babalarının qisas almalarına şərait yaratmaq, ideya qaynağı, ilham mənbəyi olmaq üçün şərəflə ölə biləcəyimiz son bir müharibə, son bir döyüş!

… Svetlana Aleksiyeviçin “Müharibə qadın simalı deyil” kitabında qadınlardan birinin kədərli, ancaq dəhşətli ifadəsi yer alıb: “Qadın olmaq – müharibədə sağ qalmaq deməkdir”…

İndi torpağı, vətəni uğrunda ölmək istəməyən, sağ qalmağı hər şeydən üstün bilən azərbaycanlı kişisi üçün xarici güclər bircə yol saxlayıb: “Qadın olmaq!”

Biz də ya müharibəyə qadın gözüylə baxıb, qadın olub da sağ qalmağı – sülhü seçməliyik, ya da övladlarımızın qurtuluşu və ölkəmizin xilası üçün şərəflə ölməyi – müharibəni!

Hərə öz səfini bəlli etsin! Mən müharibəni seçirəm…

635x100

Şərhlər

Emin Eminbəyli 2019-03-14 18:10:32

Çox dəyərli yazıya görə müəllifə minnətdarlığımı bildirirəm.Bu yazı həm də onun təsdiqidir ki,jurnalistikamız can verirsə də hələ ölməyib.Ölməyən cana isə ümid çoxdur.

Elşən 2019-03-14 18:10:32

Elxan Şükürlü kimi bir qiymətli jurnalisti bu günə qədər tanımadığıma görə özümü günahkar hesab edirəm. Ola bilsin ki ölkənin KİV-də təbliğ edilən vətənsizlik, əxlaqsızlıq,ləyaqətsizlik, yaltaqlıq, bayağılıq və s kimi mənəvi dəyərlərə tüpürən,onu ayaqlar altına atan amillər məni məcbur edib ki birmənalı olaraq yerli mətbuatla maraqlanmayım və ancaq Maksim Şevçenko kimi jdəyərli urnalistlərin müsahibələrinə vaxt ayırım. Görünür ki səhv etmişəm!

İsa 2019-03-14 18:10:32

Elxan bəyin milli təəssübkeşliyinə,intellektinə,sabit vətəndaş mövqeyinə,analitik qabiliyyətinə və cəsurluğuna bələd birisi kimi ,onun fikirlərini sərt bir reallıq və 26 illik (ATƏT-n Minsk qrupu) danişiqların nticəsizliyinin(rüsvayçılığın) aradan qaldırılmasının optimal həllı yolu olaraq bəyəndim.Ən uğurlu diplomatiya gücə söykənməlidir,müəllıf 3-4 günlük "aprel döyşlərini" də məhz bu məqsədlə xatırladır.

Ələmdar Məmmədov-hüquqşünas. 2019-03-14 18:10:32

Hörmətli Elxan müəllim,çox düzgün yanaşmadır.Gənclik illərimizdə birinin əli və ya burnu qanayanda həyacanlanan adama deyərdilər:-Noolub ə, elə bil erməni qan görüb.Əlli il əvvəl heç bir savaş olmadığı dövrdə bu kəlam erməni qorxaqlığının göstəricisi idi.Gənc dostlarımızdan 3-4 nəfər kef üçün Xankəndinə gedər,"min oyun çıxarıb"sağ-salamat qayıdardılar.Onlara"gözün üstə qaşın var" deyən erməni tapılmazdı.Hamı inansın.Erməni ilk həmlədə hər şeyini qoyub qaçacaq!

adil 2019-03-14 18:10:32

Müəllifə tesekkür edirem.Bütun azerbaycanlilarin oxumasını arzu edirem.

Abdul Bagirov 2019-03-14 18:10:32

Hormetli Elxan bey! Shehr etdiyiniz meselede sizinle tam raziyam. Milletimizin yashli nesli ve gencleri arasinda torpaqlarimizi muharibe yolu ile azad etmeye hazir olan numayendeleri kifayet qederdir. Son illerde dushmanla temas xettinda genc esgerlerimiz terefinden gosterilmish qehremanliq numuneleri bir daha eyani subut edir ki, biz neinki yashli nesle, elece de torpaqlarin ishgaldan azad olunmasina oz tohfelerini esergemeyen genclerimize de etibar ede bilerik. Meqaleye gore minnetdarligimi bildirirem.

Xalid 2019-03-14 18:10:32

Əvvəla, belə bir yazıya görə təşəkkür, Elxan bəy! Sonrası isə, bizlər siyasi mübarizədə də, real müharibədə də çox "öldük", indi sıra bu hakimiyyətin səfasını çəkənlərindir. Haydı meydana!

Əbülhəsən Abbasov 2019-03-14 18:10:32

Hörmətli Elxan bəy, təbrik və təşəkkür edirəm! Kamil, əhəmiyyətli, qavranıqlı, müəllif tapıntıları ilə zəngin, diksindirici pafosdan, vətənşüvənlikdən uzaq yazıdır. Belə yazılara cəmiyyətimiz çox ehtiyaclıdır. Sağ olun, Sizə xoşbəxtlik, böyük uğurlar arzulayıram!

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price