Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikasının ekoloji siyasəti ... - Və ətraf mühit problemlərinin həlli istiqamətləri

İlk dəfə olaraq 28 may 1918 -ci ildə müstəqillik qazanan Azərbaycan cəmi 23 ay mövcud olmaqla Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini elan etdi. 71 il sonra, 1991 -ci il oktyabrın 18 -də Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik Aktının qəbul edilməsi ilə müstəqillik yenidən bərpa edildi. 

Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikası sosial-iqtisadi inkisafla yanaşı ekoloji sahədə də yeni uğurlara imza atdı. Müstəqilliyin ilk illərindən başlayaraq ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində Beynəlxalq standartlara uyğun qanunlar, inkişaf proqramları, normativlər qəbul edilməyə başladı.Nəticədə son 30 ildə Azərbaycanda davamlı olaraq ətraf mühitin mühafizəsi sistemi yenidən inkişaf etdirilmişdir. Ətraf mühitin qorunması, sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququnun təmin edilməsi, vətəndaşların rifahının yaxşılaşdırılması üçün təbii sərvətlərdən səmərəli və kompleks istifadə edilməsi Azərbaycanda aparılan ekoloji-iqtisadi və sosial islahatların tərkib hissəsidir.

Azərbaycanda son 30 ildə ətraf mühitin keyfiyyətinin idarə edilməsi ilə bağlı müəyyən milli siyasət işlənib hazırlanmışdır. Bütövlükdə ölkə ərazisində ekoloji durumun yaxşılaşdırılması üçün müəyyən işlər görülmüş və qanunlar qəbul edilmişdir. Bunlara “Bitki mühafizəsi haqqında” (1996), “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” (1997), “Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu (1997), “Balıqçılıq haqqında” (1998), “Yerin təki haqqında” (1998), “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu (1998), "Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1999),"Ekoloji təhlükəsizlik haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1999),“Əhalinin ekoloji maarifləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1999), “Su təchizatı və tullantı sular haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu (1999), “Torpağın münbitliyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu (1999), "Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2001) və s. aid edilir [5,9].

Son 30 ildə Azərbaycanın ekoloji siyasəti keçmişin ekoloji yükünün aradan qaldırılmasına - çirklənmiş havanın, torpağın, suyun, tullantıların və biomüxtəlifliyin idarə edilməsinə yönəldilmişdir. Buna görə atmosfer havasının keyfiyyətinə diqqət getdikcə dəyişildi və Azərbaycan üçün prioritet sahə sayıldı. Bakıda və Sumqayıtda atmosferi ən çox çirkləndirən qurğuların bağlanması və daha az ziyan vuran qurğularla əvəz edilməsi qərara alındı. Mobil mənbələrdən emissiya halında yaranan tullantılar, xüsusilə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, Bakıdakı nəqliyyat idarəçiliyi və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması üçün daha təsirli tədbirlər ilə əlaqədar ciddi layihələr hazırlanmış və həyata keçirilməkdədir.

"Atmosferin transsərhəd çirklənməsi haqqında Konvensiya" Azərbaycan Respublikası tərəfindən 2002-ci ildə ratifikasiya edilmişdir. Bu istiqamətdə işlərin aparılması bu gün də davam etdirilir. Tərəfdaş ölkələrin müsbət təcrübəsi nəzərə alınmaqla, effektiv Avropa metodlarının tətbiqi istiqamətində işlər aparılır. 1998 -ci il Milli Ətraf Mühit Fəaliyyət Planı 32 hədəfə bölünmüş dörd prioritet sahəni əhatə edir ki, bunlara sənaye çirklənməsi (neft, enerji, nəqliyyat və digər mənbələrin hasilatı və istehsalı), Xəzər dənizinin problemləri, meşəçilik, torpaq və biomüxtəliflik və institusional inkişaf daxildir.

Ölkə hava tullantılarının inventarlaşdırılması üçün keçmiş sovet texnikasından və metodlarından istifadə edirdi. Müstəqillik illərində Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tövsiyə edilən metodologiyalar və inventarlaşdırma üsulları mənimsənilməyə və tətbiq edilməyə başladı. İnventarizasiyanın, insan resurslarının təliminin və bu metodların praktikada tətbiqinin müasir hesablama və instrumental metodlarını mənimsəməsi 2006-cı ildən etibarən daha geniş istifadə edilməklə havanın keyfiyyətinə nəzarət və monitorinq potensialı və hava tullantılarının vahid milli təsnifatı və statistik hesabatları hazırlandı.

Azərbaycanda son otuz ildə həyata keçirilən ekoloji proqramların təməli 2003-cü ildə qoyulub. Elə həmin il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti "Ekoloji baxımdan davamlı sosial -iqtisadi inkişaf haqqında" və "Meşələrin bərpası və artırılması haqqında" iki milli proqramı təsdiqlədi. Daha sonra, 2003-2004 -cü illərdə "Abşeronda təbii daş yataqlarının rasional istifadəsi və inkişafı haqqında", "Yaz və qış otlaq və biçənəklərindən səmərəli istifadə haqqında" və "Azərbaycan Respublikasında hidrometeorologiya " haqqında daha 3 dövlət proqramı təsdiqləndi və həyata keçirildi [5,8].

Bu istiqamətdə ən vacib addım "2006-2010-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair Kompleks Tədbirlər Planı" hesab olunur. Bu plan, ölkədə ən çox çirklənmiş Abşeron regionu, dağ-mədən işlərinin həyata keçirildiyi ərazilər və iri sənaye rayonlarında ekoloji fəlakətlərin aradan qaldırılması, Bakının yaxınlığında və Abşeron yarımadasında çirklənmə sahələrinin daha da pisləşməsini dayandırmaq üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. Paytaxtın ətrafında uzun illərdir mövcud olan çirkli gölməçələr, məişət tullantılarının yandırılması nəticəsində Bakının və Abşeron yarımadasının üzərində əmələ gələn qalın duman, çirkab sularının təmizlənməsi və boşaldılması üçün kifayət qədər infrastrukturun olmaması ekoloji təhlükə yaradırdı. Azərbaycan Prezidenti tərəfindən təsdiqlənmiş plan, mövcud vəziyyətin təhlili əsasında ətraf mühitdəki real vəziyyətin bərpasına yönəlmiş bütün əsas fəaliyyət istiqamətlərini özündə əks etdirirdi

Belə ki, planda göllərin, neftlə çirklənmiş torpaqların, Bakı buxtasının, Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı yaxınlığındakı sənaye tullantıları ilə çirklənmiş ərazilərin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, bərk məişət tullantılarının idarə edilməsi sxeminə uyğun olaraq Bakıda və Sumqayıt tullantıların idarəedilməsinin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bakının və ətraf kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı bütün proqramlarda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması prioritet sahələrdən biri kimi öz əksini tapmışdır. Bu proqramlar çərçivəsində Bakı şəhərinin və Abşeron yarımadasının məskunlaşmış ərazilərinin kanalizasiya sistemlərinin təmin edilməsi, mövcud təmizləyici qurğuların yenidən qurulması və yenilərinin inşası istiqamətində ardıcıl layihələr həyata keçirilir. 2011-ci ildə təsdiqlənmiş "Bakı şəhərinin və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı" nda ətraf mühitin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş layihələr, o cümlədən paytaxt yaxınlığındakı çirkli göllərin təmizlənməsi və qurudulması vəzifələri öz əksini tapmışdır.

Azərbaycan Respublikası paytaxtının ekoloji tarazlığının təmin edilməsində Xəzər dənizi xüsusi rol oynayır. Azərbaycan Xəzər dənizini çirklənmədən qorumaq, orada geniş yayılmış canlı orqanizmləri, xüsusən də nərə balığı kimi nadir və dünyaca məşhur balıq növlərini qorumaq üçün lazımi infrastruktur yaradaraq birtərəfli qaydada böyük investisiyalar xərcləyən bir ölkədir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 iyun 2007 -ci il tarixində imzaladığı Xəzər dənizində ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə "Xəzər dənizinin çirklənmədən qorunmasına dair bəzi tədbirlər haqqında" qərardan irəli gələn məsələlərin həlli üçün konkret tədbirlər görülür. Qərarda bildirilir ki, sahil ərazilərindən təmizlənməmiş çirkab sularının axıdılması Xəzər dənizinin zərərli kimyəvi maddələrlə çirklənməsinə səbəb olub və nəticədə dənizin bənzərsiz bioloji müxtəlifliyi pozulub. Müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi Xəzər dənizinin ekosisteminə antropogen təsiri azaldır və bununla da dənizin bioloji müxtəlifliyinin, eləcə də artıq öz bəhrəsini verən istirahət və turizm zonalarının bərpasına xidmət edir. 

Xəzər sahilində beynəlxalq standartlara cavab verən yerli çirkab suların təmizlənməsi üçün modul tipli qurğular quraşdırılıb. Neft tutma avadanlığı nəzərə alınmaqla həmin qurğular gündəlik 4070 m3 tullantı suyu təmizləmək qabiliyyətinə malikdir. Artıq Xəzər dənizinin ətraf mühitin mühafizəsi sisteminin beş stansiyası fəaliyyət göstərir. Nəticədə, çirkab suları insan sağlamlığına və ətraf mühitə mənfi təsir göstərən maddələrdən təmizlənir və 250-300 metrə qədər dərinlikdə dənizə axıdılır. Bunun nəticəsində aparılan monitorinqlər göstərir ki, Xəzərin çirklənmə səviyyəsi xeyli azalmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, təkcə 2010 -cu ildə Xəzər dənizinə axıdılan çirkab suların təmizlənməsi üçün infrastrukturun yaradılmasına 1 milyard manatlıq sərmayə qoyulmuşdur. Azərbaycan Xəzəryanı ölkələrdən dənizin su sahəsini çirklənmədən təmizləmək üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirən yeganə ölkədir. Bu tədbirlər Xəzər dənizinin daha da təmizlənməsinə gətirib çıxaracaq və Abşeron yarımadasını Xəzər dənizinin çirklənmə mənbələri siyahısından çıxaracaqdır [4].

Uzun illərdir davam edən neft hasilatı Bakı və Abşeron yarımadasının torpaqlarının, eləcə də Bakı buxtasının sularının çirklənməsində mühüm rol oynamışdır. Müstəqillik illərində Azərbaycan dövlətinin ekoloji problemlərin aradan qaldırılmasına yönəlmiş siyasəti bu münasibəti kökündən dəyişdi. İndi neft hasilatı ilə məşğul olan həm yerli və həm də xarici şirkətlərdə ətraf mühitin çirklənmədən qorunması prioritet bir məsələyə çevrilib. Son illərdə SOCAR tərəfindən yaradılan EKOL Mühəndislik Xidmətləri QSC Abşeron yarımadasında neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsinə yönəlmiş bir sıra pilot layihələr həyata keçirmişdir. 2006 -cı ildən etibarən EKOL QSC Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodundan (BNZ) 12,5 milyon m3, Azərneftyağ Neft Emalı Zavodundan isə 10,9 milyon m3 sənaye tullantı sularını norma səviyyəsinə qədər təmizləmişdir. EKOL QSC uzun illər ərzində hər iki zavodda yığılan 35,5 milyon ton neft şlaklarını zərərsizləşdirmişdir. Həmin tədbirlər nəticəsində ətraf mühitə atılan zərərli maddələrin miqdarı əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. EKOL QSC "Bibiheybətneft" yatağında torpaqların meliorasiyası və "Salyan OIL" LTD -də qazma şlamlarının təmizlənməsi işləri ilə də məşğul olur [1,2,7].

Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində ən vacib işlərdən biri də ölkənin yaşayış məntəqələrinin əhalisini təmiz içməli su ilə təmin etmək üçün həyata keçirilən və davam etdirilən layihələrdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi bölgələrində, eləcə də Aran bölgəsinin yaşayış məntəqəsində əhalinin ekoloji tələblərə cavab verən yüksək keyfiyyətli içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılması üçün dövlət tərəfindən bir sıra tədbirlər həyata keçirilmiş və nəticədə Zərdab, Ağcabədi, Kürdəmir, İmişli, Sabirabad, Saatlı, Salyan, Neftçala və Biləsuvar rayonları ərazisində modul tipli su təmizləyici qurğular quraşdırılmışdır. Kür və Araz çaylarının sahil ərazilərinin 200 yaşayış məntəqəsində modul tipli su təmizləyici qurğuların tikintisi üçün əlavə vəsait ayrılmışdır. Tikintisinə 2005-ci ildə başlanılan və 2010-cu ildə başa çatan Oğuz-Qəbələ-Bakı su kanalı Bakı və Abşeron yarımadasının əhalisinin içməli su problemlərinin həlli istiqamətində tarixi hadisə sayıla bilər. Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin əsas məqsədi Oğuz ərazisindəki yeraltı mənbələrdən Bakıya saniyədə 5 kubmetr həcmində içməli su verərək əhalini yüksək keyfiyyətli, ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təmin etməkdir. Hesablamalara görə, bu su təchizatının köməyi ilə Bakı əhalisinin 75% -ni içməli su ilə təmin etmək mümkün olmuşdur.

Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikası az meşəli ərazilərə aiddir. Belə ki, ölkə ərazisinin yalnız 12%-i meşələrlə örtülüdür. Keçid dövrünün iqtisadi problemləri, hərbi münaqişə, yanacaq və tikinti məqsədi ilə meşələrə olan təzyiq nəticəsində meşələrin həm sahəsi azalmış, həm də keyfiyyəti aşağı düşmüşdür. Meşələrin su və torpaqqoruyucu funksiyalarını, iqlimin formalaşmasına təsirini nəzərə almaqla, bu potensialın qorunması və səmərəli istifadəsi olduqca vacibdir. Eyni zamanda ölkənin torpaq–iqlim şəraiti yeni meşə zolaqlarının salınması üçün olduqca əlverişlidir. Meşə ehtiyatlarının bərpa edilməsi və genişləndirilməsi, yeni meşə zolaqlarının salınması, o cümlədən, təsərrüfat əhəmiyyətli bitkilərin artırılması yolu ilə mövcud ekoloji problemləri qismən həll etmək olar. Hazırda bitki və heyvanat aləminin mühafizəsi üçün Azərbaycanda on Milli Park, on Dövlət Təbiət Qoruğu və 24 Yasaqlıq yaradılmışdır [8].

Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına və uzunmüddətli ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunmasına yönəlmiş tədbirlərdən biri alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə ilə bağlı ölkənin ilk dövlət proqramının qəbul edilməsidir. Azərbaycanda böyük neft və qaz ehtiyatlarının olması respublikanın elektrik enerjisinə olan tələbatının ödənilməsi problemini aradan qaldırır. Ancaq ənənəvi enerji mənbələrindən istifadə ətraf mühitin çirklənməsi ilə müşayiət olunur. Bütün bunları nəzərə alaraq ölkə rəhbərliyi alternativ enerji mənbələrindən istifadəni gələcək üçün strateji vəzifə kimi təyin etmişdir. Azərbaycan əlverişli təbii şəraitə görə kifayət qədər alternativ və bərpa olunan enerji potensialına malikdir. 2004 -cü ildə "Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadəyə dair Dövlət Proqramı" nın təsdiq edilməsi bu gün öz bəhrəsini verməkdədir. 2011 -ci ildə ölkənin ilk külək stansiyası Qobustanda işə salındı. Hazırda alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə sahəsində işlər işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında həyata keşirilməkdədir.

Azərbaycanda həyata keçirilən ən əhəmiyyətli ekoloji layihələrdən biri də Bakıda ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş məişət tullantılarının emalı zavodunun inşasıdır. Uzun illərdir Bakıda məişət tullantıları "Balaxanı zibilliyinə" aparılaraq saxlanılırdı. Bu zibilin yandırılması nəticəsində Bakı və Abşeron yarımadası vaxtaşırı qatı tüstü ilə örtülürdü. "Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması üzrə 2006-2010-cu illər üçün Kompleks Tədbirlər Planı" çərçivəsində məişət tullantılarını emal edən zavodun inşasına Fransanın "Constructions Industrielles de la Méditerranée S.A." şirkəti başlamış və 2012-ci ildə bitirmişdir. Balaxanı kəndində 20 hektar sahədə inşa edilən və illik emal gücü 500 min ton olan zavod, tullantıların yandırılması prosesində hər il 231,5 milyon kilovat saata yaxın enerji istehsal etmək gücünə malikdir. Emal gücü baxımından bu zavod Şərqi Avropa və MDB məkanında ən böyük zavoddur. Dördüncü nəsil (4G) texnologiyaları ilə qurulan zavod, AB -nin ən sərt ekoloji qaydalarına cavab verəcək səviyyədədir. Yanma külü xüsusi filtrlərdə toplanaraq yol tikintisində istifadə edilə bilir. Bundan əlavə, yandırma prosesində istifadə olunan soyuducu su yalnız təmizləndikdən sonra təbii su mənbələrinə axıdılır. Zavod Bakıda bələdiyyə tullantılarının açıq havada yandırılması, paytaxt ətrafındakı boş ərazilərin tullantılarla doldurulması nəticəsində yaranan ciddi ekoloji problemin həlli yolunda mühüm addım olmuşdur [2,7].

2010 -cu ili Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması sahəsində mühüm dövr hesab etmək olar. Həmin il fevralın 18 -də ölkə Prezidenti tərəfindən çağrılan və ətraf mühit məsələlərinə həsr olunmuş xüsusi iclasda ekoloji problemlər və onların aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlər, eləcə də planlaşdırılan fəaliyyət proqramları geniş müzakirə olundu və 2010 -cu il Ekologiya ili elan edildi. Ekologiya ili çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər ətraf mühit problemlərinin həllinə daha da geniş kütlələri cəlb etməyə, bütün dövlət və ictimai qurumlara ekoloji tədbirləri gücləndirməyə imkan verdi. Ekologiya ili çərçivəsində respublikanın böyük şəhər və rayonlarında bir milyondan çox ağac əkilmiş, ekoloji problemlərin ictimai müzakirələri aparılmış və digər tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Azərbaycanda, son 30 ildə ekoloji problemlərin həlli istiqamətində görülən işlərin miqyası və ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş dövlət siyasəti ölkənin uzunmüddətli inkişaf strategiyasının vacib hissəsidir. Çünki sağlam mühit olmadan inkişafın əsasını təşkil edən sağlam insan ola bilməz. Digər tərəfdən, təbii ehtiyatlardan səmərəsiz istifadə nəticəsində təbii tarazlığın pozulması gələcək nəsillərin inkişafını təhdid edir. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyasının əsas hədəflərində qarşıda duran əsas məqsədlərdən biri ekoloji-iqtisadi tarazlığın təmin olunmasına nail olmaq olmuşdur. Bunu həyata keçirmək üçün Respublikanın ekoloji siyasətinin əsas məqsədi daima indiki və gələcək nəsillərin ehtiyaclarının təmin edilməsi naminə mövcud ekoloji sistemlərin qorunması və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə edilməsi ilə davamlı inkişafın təmin edilməsindən ibarət olacaqdır. Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirmək və qlobal ekoloji problemlərin həllində fəal iştirak etmək məqsədilə Azərbaycan 30-a yaxın ekoloji konvensiyalara qoşulmuş və onların bir çoxu ratifikasiya edilmişdir. Respublikamızın beynəlxalq konvensiyalara qoşulması ətraf mühitin mühafizəsi və qlobal ekoloji problemlərin həllində Azərbaycanın iştirakına nümunədir.

İsmayılova Səfurə İltifat qızı

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), Magistratura Mərkəzinin “Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası” ixtisası üzrə 258-ci qrup magistrantı.

Ə D Ə B İ Y Y A T

1.Ələkbərov U.K. Davamlı insan inkişafının əsasları. Bakı, Təhsil, 2007, 132 s.

  • 2.Hüseynov T.B., Məmmədov R.H., Mehdiyev V.Z. Təbii resurslar və davamlı inkişaf. Bakı, 2008 s.37-64

3.Cəfərov M.İ., Babayev A.H.,İbrahimov Z.A. Azərbaycanın təbii sərvətləri və onlardan səmərəli istifadə. Gəncə-2005, 290 səh.

4.Sadıqov A.S., Xəlilov İ.B. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi. Bakı, 2009. 280s.

5. Azərbaycan Respublikasının Ətraf mühitə dair qanunvericilik toplusu. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi. 2002. 1-ci cild 404 səh; 2-ci cild 424 səh.

6.Azərbaycan Respublikasının Ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafı dair Milli proqramı. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi. Bakı, 2003.

7.https://www.stat.gov.az/source/regions/az/

8.www.eko.qov.az.

9.http://files.preslib.az/projects/azereco/az/eco

Şərhlər

Hər hansısa bir şərh yazılmayıb.

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price