BU MİLLƏTDƏN NƏ İSTƏYİRSİNİZ?!

Ələmdar Məmmədov, hüquqşünas

“Ay millət vəkilləri, partiya sədrləri, “alimlər”...”

Bu ilin əvvəlində İrəvanda keçirilən mitinqlərdə bir qadın çıxıb demişdi ki, Şuşa Azərbaycanındır, nə istəyirsiniz? Onu aşağıladılar, fitə basdılar, təhqir etdilər. Bizim bütün telekanallar, saytlar o qadının çıxışını yayımladı. Bu qadın kim idi? Xidmətçi, Paşinyanın partiyasının üzvü...

İndi Azərbaycanda bəzi millət vəkilləri, partiya sədrləri, alimlər isə tariximizə ləkə yaxırlar. Ermənilər tariximizi ömür boyu öz xeyirlərinə saxtalaşdırıblar, bizimkilərinsə bəziləri onu ləkələyir. Erməni saytları da onlara istinad edirlər… 

Tarixə vahid baxış yoxdur. Vaxtilə ilk rus marksisti Qeorqi Plexanov tarixə vahid baxış nöqteyi-nəzərini əks etdirən "Tarixə monist baxışın əsasları" adlı kitab yazmışdı. Bu kitabda irəli sürülən ideyalar özünü doğrultmadı.

Tarix nədən ibarətdir?

Fakt və ona qiymət vermək! Məsələn, sinfi baxımdan 27 aprel 1920-ci ildə bolşeviklər qalib gəldilər və Azərbaycanda sovet hakimiyyəti quruldu. 70 il ərzində 28 apreli bayram etdik. Milli baxımdan isə bolşeviklər müstəqil Azərbaycanı işğal edərək, milli dövlətçiliyimizə son qoydular.

Bu gün bizim tarixə və şəxsiyyətlərimizə qiymət verməyimiz yalnız milli bucaq altında olmalıdır.

Adətən, zaman keçdikcə tarixdə böyük hadisələr və bu hadisələrdə baş rolda iştirak etmiş insanların adları qalır. Ona görə də bir milləti pisləmək üçün onun tarixi şəxsiyyətlərini aşağılamaq ən yaxşı üsuldur.

Vətənə məhəbbət və milli ləyaqət kimi əxlaqi tələbləri dini ehkam səviyyəsinə qaldırmalı olduğumuz bir vaxtda bəzi “məqam sahibləri”nin tarixi şəxsiyyətlərimizi aşağılamaq meylləri başadüşülən deyil.

Bir millət vəkili televiziyada çıxış edərək deyir ki, Babək dövründə arvadlar "ümumiləşdirilirdi". Bunu deyən həm partiya sədridir, həm də alimdir. Soruşan yoxdur ki, sən bunu hansı əsaslarla deyirsən? Ərəb mənbələrinə baxmısan? Ərəblər Babəki kafir elan etmişdilər. Onlara istinad etməklə nə desən yazmaq olar, o cümlədən, qadınların "ümumiləşdirilməsini" də (Fransanı xilas edən Janna Darkı kilsə xadimləri kafir elan edib, diri-diri odda yandırmadılarmı?!).

Daha bir sual odur ki, bu sözləri deməkdə onun məqsədi nədir? Babək 50-60 milyonluq Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq simvoludur. Dünya tarixində əsarətə, zülmə, işğalçılığa qarşı mübarizədə ən çox iki qəhrəmanın adı çəkilir. Onlardan birinin adı Babəkdir, digərinin adı Spartak. Biz isə, görün Babəki necə aşağılayırıq. Babəkin dövründə Ərəb xilafətində iki xəlifə - Harun ər Rəşidin oğlu Məmun (səltənət dövrü 813-833) və Mütəsim (səltənət dövrü 833-843-cü illər) hakimiyyətdə olub. Bu xəlifələr 44 ölkəni özündə birləşdirən nəhəng dövləti dini dəyərlərlə deyil, imperiya təxəyyülü ilə idarə edirdilər, yəni onların savaşı “din davası deyil, un davası” idi. Əvvəla, İslamda zorakılıq, zorla dini qəbul etdirmək yoxdur (Bəqərə surəsi 256-cı ayə). Xəlifə peyğəmbərin müavini, canişini deməkdir. Deməli, xəlifə peyğəmbər əxlaqına, əqidəsinə malik olmalıdır. Amma onların sarayında min nəfərə çatan cariyyəsi, kənizi, əxlaqsızlıq yuvaları və “iki guşəli“ hərəmxanaları da olub... Nəinki qardaşlarını, hətta hakimiyyətə heç bir iddiası olmayan, həqiqi islamı təbliğ edən peyğəmbər övladları 8-ci imam Rzanı Məmun, 9-cu imam Mühəmməd Taqini Mütəsim xaincəsinə qətlə yetirib.

Yaxud başqa partiya sədri bu yaxınlarda çıxış edib deyir ki, Babəkin bir arvadı erməni olub, onun qardaşı Səhl Sumbat Şəkidə Babəki ərəblərə təhvil verib. Əvvəla, o Şəki, bizim Şəki şəhəri deyil, hazırda Qərbi Azərbaycan ərazisində olan Şəkidir ki, onun da əsl adı Qarakilsə olub. Səhl Sumbat isə milliyətcə albandır. Partiya sədrinin sözlərindən belə çıxır ki, ermənilər doqquzuncu əsrdən bu ərazilərdə yaşayıblar (Erməni üçün göydən düşmə “fakt”dır).

Ən çox tənqidə məruz qalanlardan biri də həyatı faciələrlə dolu, bir yaşında atasını, 6 yaşında himayəsində olduğu boyük qardaşını itirən, atasının dostları tərəfindən qəsdinə duranlardan 5 il gizlədilən, Azərbaycan ərazisində feodal dağınıqlığı aradan qaldırıb, ilk dəfə mərkəzləşmiş dövlət qurub onu “14 ildə 14 ölkə fəth edərək imperiyaya çevirib əsl fateh olduğunu” (K.Marks) sübut edən, “Orta əsrlərin İskəndəri” adlandırılan, adı Çingiz xanla, Əmir Teymurla yanaşı çəkilən, dövlət idarəçiliyində dövrünü qabaqlayan humanist addımlar atan, türk dilini dövlət dili elan edən, həm də orta əsrlərin ən böyük şairlərindən biri olan Şah İsmayıl Xətaidir. Bütün xalqlar mərkəzləşmiş dövlət yaradan tarixi şəxsiyyətləri ilə fəxr edirlər. Bizdə isə…

Bir partiya sədri deyir ki, sünni-şiə məsələsini Şah İsmayıl yaradıb. Bu, yanlış fikirdir. Sünni-şiə məsələsi Şah İsmayıldan səkkiz əsr əvvəl yaranıb. Təriqət üstündə hakimiyyətə gəlsə də (tarixdə ideologiyasız dövlət qurulmayıb) sünni-şiə məsələsini Şah İsmayıl yaratmayıb.

Filologiya üzrə tanınmış professorumuz var, amma tarixi mövzularda səhv çıxışlar edir. Məsələn, həmin şəxs bu yaxınlarda "Ədalət" qəzetindəki yazısında deyir: "Venetsiya Senatı qərar qəbul etmişdi ki, Osmanlı Türkiyəsinə qarşı Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri ilə müttəfiq olsunlar, işbirliyi qursunlar". Əvvəla onu deyim ki, hörmətli professor, istər osmanlışünaslıqda, istərsə də ümumi tarixdə "Osmanlı Türkiyəsi" termini yoxdur. İkincisi, anlamaq lazımdır, o zaman millət olmayıb, toplum və dövlət mənafeyi olub. 

Həmin professor televiziyada Çaldıran döyüşü ilə bağlı deyir ki, Şah İsmayılın damarlarında xristian qanı axırdı. Şah İsmayılın ana nənəsi, Uzun Həsənin arvadı Dəspinə xatun həqiqətən yunan xristianı olan Trabzon imperatoru 4-cü İohanın qızıdır. Ona qalsa, Rusiyanın sonuncu imperatoru II Nikolayın qanında 1 faiz də rus qanı yox idi. Odur ki, məsələni bu cür qoymaq düzgün deyil.

Bu yaxınlara bir partiya sədri xalqlar həbsxanası olan Çar Rusiyası üsul-idarəsinə qarşı mübarizəyə qalxıb, 20 il ərzində bu idarəçiliyə ağır zərbələr vuran, əsl xalq qəhramanı olub, xalqın dəstəyi ilə hakimiyyətə və haqsızlığa qarşı kabusa çevrilən, haqqında dastanlar qoşulub şeirlər yazılan, barəsində M.Qorki və Məmməd Əmin Rəsulzadə kimi mütəfəkkirlərin xoş sözlər dediyi Qaçaq Nəbi haqqında hədyan sözlər danışıb. Guya qaçaq Kərəmin qəhrəmanlığı Nəbinin adına yazılıb və Nəbi əslində “keçi oğrusu” olub.

Əvvəla, Qaçaq Kərəm Qazaxdandı, Qaçaq Nəbi isə indiki Qubadlı rayonundan. Heç onlar tanış belə olmayıblar və ayrı-ayrı dövrlərdə yaşayıblar.

İkincisi, “keçi oğrusu”nu xalq uzun illər ərzində dəstəkləyib hakimiyyət nümayəndələrindən gizlətməzdi. Qaçaq Nəbi ilə bacarmayan Çar hökuməti 1896-ci ildə Kərbəladan qayıdarkən, Türkiyə ərazisində xəyanət yolu ilə pusqu qurub onu öldürtmüşdü. Nəbi və Həcərin 3 övladı olub, 2 oğlu və bir qızı. Partiya sədri deyir ki, Nəbinin 40-ı çıxmamış Həcər erməniyə ərə gedib...

Nəbi öləndən sonra onun oğlanları Əhməd və Xəlil Türkiyəyə gediblər. Zeynəb adında bir qızı isə Azərbaycanda qalıb, ailə həyatı qurub. Zeynəbin Əşrəf adlı oğlu 1993-cü ildə Qubadlıda ermənilərlə axıra kimi döyüşüb və orada həlak olub. Həcər xanım doğrudan da ərə gedib, amma erməniyə yox, Həmzə adında qohumu ilə evlənib. Səbəb isə hökumətin axtarışları və incidilməsi idi. Axı Nəbinin Həcəri, eləcə də Koroğlunun Nigarı qeyrət, sədaqət, namus simvolumuz olub. Belə çıxışlar tanınmış partiya rəhbərinə yaraşmaz!

Nəbi haqqında mahnılar ilk dəfə xanəndə İslam Abdullayev tərəfindən, səhv etmirəmsə, 1906 və ya 1908-ci ildə Varşavada vala yazılıb və səslənib. Məqsədin nədir, sən belə bir insanı “keçi oğrusu” edirsən?

Bir partiya sədri də Lələtəpə alınmamışdan bir neçə ay əvvəl deyrdi ki, biz döyüşkən xalq deyilik. Döyüşməyi öyrənməliyik. İndi həmin partiya sədri hər gün televizyada çıxışlar edir, əsgərlərimizin qəhrəmanlığından danışır...

Hesab edirəm ki, bizim xüsusi xidmət orqanlarımız ermənilərin istinad elədiyi adamlarla maraqlanmalı, onları nəzarətdə saxlamalı, heç olmasa onlarla izahat işi aparmalıdır...

Fikirlərimi bu sözlərlə bitirmək istəyirəm: Heydər Əliyevin 1993-cü ildə zərb məsələ çevrilən bir çıxışı var idi: "Tofiq Qasımov, nə istəyirsən bu xalqdan?" 

İndi ay hörmətli millət vəkilləri, partiya sədrləri, alimlər, bu millətdən nə istəyirsiniz!?

Şərhlər

əsgər 2021-10-16 11:05:42

.birinci qarabağ savaşından sonra kimin kim olduğunu çox yaxşı görməyə başladıq. Elin gözü tərəzidir deyiblər. İçimizdə, çölümüzdə hansı xainlər var bunu da çox gözəl bilirik. hüquqşünasan niyə .bilmədiyin tarixə baçş vurub, aranı qarışdırmağa çalışırsan?

Sahib 2021-10-16 11:00:34

Millət də, dövlət də səni tanıdı. Öz adamlarına özünü təriflətməklə bu xəyanətini gizlədə bilməyəcəksən.

Ramella ismayilova 2021-10-16 10:09:30

Allah qorusun sizin kimi huquqšunasimizi

Elçin Məmmədov 2021-10-16 09:30:43

Çox sağ olun Ələmdar müəllim.Cox əhatəli, obyektiv təhlil vermisiniz.Butun əsassız tənqidlərə baxmayaraq Sizdən yeni araşdırmalar gözləyirik.Ugurlar.

Vətən oğlu 2021-10-15 22:17:04

Cammatın uşağlı Azərbaycan və Türkiyə bayraqları altında şəhid olmayıb ki, sənin kimi biri bu milləti parçalasın, kiminsə sifarişi ilə 5-6 yüz il əvvəl olmuş hadisələri saxta şəkildə millətə sırımağa cəhd etsin. .....

Niyaməddin 2021-10-15 21:54:36

Türk birliyinin aşılanmağa çalışdığı bu günlərdə belə mövzuların, xüsusilə Sultan Səlimlə Şah İsmayıl Xətai arasındakı müharibənin gündəmə gətirilməsi qətiyyən düzgün deyil və biz bu mövzunu qətiyyətlə pisləyirik. Belə mövzular düşmənlərimizin dəyirmanına su tökür. Bir faktı açıqlamaq lazımdır. Xain dövlətlər və onların cəsus şəbəkələri tarix boyu cəmiyyətləri parçalamaq, fitnə-fəsad törətmək üçün ilk öncə o cəmiyyətlərin tarixində baş verən müharibələrdən, davalardan, ixtilaflardan o cəmiyyətin içərisində şeytancasına söhbət açar. İki qardaş, yoldaş, dövlət arasındakı müxtəlif səpkili keçmiş qarşıdurmaları hər vasitəsilə məkirli fikirlərlə gündəmə gətirməyə can ataraq cəmiyyətin nəbzini yoxlayarlar. Azpolitiko saytının belə mövzuları təqdim etməsini düzgün saymaq olar. Çünki kimin kim olduğunun və buna görə mövqeyimizin təyini qətiləşmiş olar.

NAHİD 2021-10-15 21:33:20

Belə mövzular düşmənlərin dəyirmanına su tökməkdir. 50 il bu milləıtin çörəyini ye, indi də millətin düşmənlərinin istəklərini realladır. TürKkiyə olmasa İran, Rusiya Azərbaycanı məhv edər. Açıq göstərirlər. Köhnə palan içi sökərək kimə xidmət edirsən? Millət sizin kimiləri yaxşı tanıyır. Artıq qatarınız gedib. Keçmişin zibbiliyində eşələnin...

AMIN 2021-10-15 21:01:28

YAZIDA QEYD EDİLDİYİ KİMİ BİR MİLLƏTİ HEÇ ETMƏYİN ƏN YAXŞI YOLU ONUN TARİXİ ŞƏXSİYYƏTLƏRİNİ LƏKƏLƏMƏKDİR.MARAQLIDIR TARİXİ ŞƏXSİYYƏTLƏRİMİZƏ QARA YAXANLARA BİR KƏLMƏ SÖZ DEYİLMİR ƏVƏZİNDƏ DÜŞÜBLƏR BU KİŞİNİN ÜSTÜNƏ Kİ SƏN İRAN PƏRƏST YA RUSPƏRƏSTSƏM.YALANÇININ....

Rahib-Masallı 2021-10-15 20:56:21

Seyidin,Mollanın ,Nazimin,Qabilin yazıları bir mənbəədən gəlir.Əsas məsələ Babəki,İsmayılı ,Koroğlunu,Nəbini və Həcəri Ləkələynlərə niyə irad tutmursunuz.

MAHUR 2021-10-15 20:53:13

BU YAZIYA QƏRƏZLİ ŞƏRH YAZDIRANLARA ,AR OLSUN!!!

Araz 2021-10-15 19:16:11

Hüquqşünas müəllim xeyir ola Azərbaycan xalqı yeni tarix yazdığı vaxtda sən yüz illərlə əvvəl ölənləri yada salırsan .Bunun mənası nədir.Yoxsa ağalardan xəbər var.

Nəzrin 2021-10-15 18:32:27

Sən bu millətdən nə istəyirsən? Türkiyənin köməyi ilə Qarabağı aldıq. Sən hələ də İranın, Rusun ətəyində əl çəkmirsən...

Molla 2021-10-15 18:27:52

Heç hənanın yerdir...Bu nə iranşüvənlikdir, hıy...

Rüfət 2021-10-15 18:25:12

Bu yazını yazan da, şərhlərdə onu müsafiə edənlər də köhnə proqurorkuq işçiləridir. Hamısını tanıyırm. Ya Rusiyada təhsil alıblar, ya da orda işləyiblər. Onlarda türkçülüyə qarşı nifrətin olması...

Sevil 2021-10-15 18:18:43

Kim yazısında sünni, şiə məsələsini qabardırsa bilin ki türk düşmənidir, təxribarçıdır, millətə və dövlətə asidir İndiki vaxtda bizim belə təxribatlara ketməyimiz Vətənə xəyanətdən də betərdir!

Qabil Məmmədli 2021-10-15 18:16:01

"AzPolitika"nı mill düşüncəni, türk millətçiliyini, Turançılığı müdafiə edən bir sayt kim sevirik. Fars-rus ideyalarının təbliğinə yönəlmiş belə yazıları sizə yaraşdırmasım.

Firudin Məmmədli 2021-10-15 18:03:51

Bir adam ki 1920-ci ildə Azərbaycanın Rusiya tərəfindən təkrar işğalını bayram kim təqdim edə, onun kim olduğunu, nə yazdığını müəyyən etmək, kimə işlədiyini müəyyənləşdirmək çətin deyi. Ramiz Mehdiyev xətti açıq görünür...

Nazim Əhmədli 2021-10-15 17:58:51

Əımdar müəllimin belə bir yazını indiki vaxtda yamasına çox təəsüfləndim. Bu istəmədən də olsa Prezdentin siyasətinə qarşı çıxmaq, saxta məlumatlarla Türk tarixini ləkələmək cəhdi, farslıarın əlinə oynamaqdır. Çox tıəəssüf.

Mahir Həmzəyev, tarixci alim 2021-10-15 17:40:09

Bu yazı İranın sifarişi ilə hazırlanıb. Tam təxribat xarakterli, Türkiyə - Azəırbaycan qardaşlığına şübhə yaratmaq məqsədiilə tarixi faktları saxtalaşdırmaqla yazılıb. Teymurun guya Bəyazidin oğlanlarına dövlət yaratmağı tapşırması haqda yalan iddialara fars və rusların saxta mənbələrindən başqa heç yerdə rasrt gəlinmir. Böyük türk imperatoru Sultan Səlimə qarşı farsların tezisləri yazıda təkrarlanıb. Guya Şah İsmayılı müdafiə edir adı ilə sünni-şiə ayrımçılığı salmaq cəhdləri ortadır. Bu adamın əlaqələri araşdırılmalıdır. AzPolitika miilli davamıza sahinb çıxan bir sayt kimi belə təxribatçı yazlııları verməməlidir.

esger 2021-10-15 17:26:18

Deməli Sovet dövrünün elm mədəniyyət üzrə Azərbaycana şöhrət gətirən xadimləri aşaqlamaq olar Müəllifin məntiqi ilə elə bizim valeyindələri də axı onlar 70 il bayram ediblər Çox gözəl təhlildirk

Seyid Ənhu 2021-10-15 15:53:58

BÖYÜK TÜRK BİRLİYİ ÜÇÜN YARANMIŞ BU TARİXİ MƏQAMDA KÖNHƏ PALAN DÖYƏCLƏMƏK SİZƏ ANCAQ TOZ UDDURACAQ. İSTƏSƏNİZ DƏ, İSTƏMƏSƏNİZ DƏ TÜRK BİRLİYİ QURULACAQ. TÜRKİYƏ İLƏ KONFEDERASİYANIN İLKİN İŞARTILARINI GÖRMÜRSÜNÜZMÜ? GECİKMİSİNİZ. MANE OLA BİLMƏYƏCƏKSİZ.

Azər Vahabzadə 2021-10-15 15:35:53

Bu gün hörmətli həmkarım hüquqşünas Ələmdar Məmmədovun “ Bu millətdən nə istəyirsiniz,”alimlər”...” başlıqlı yazısını oxudum. Çox gözəl, çox tutarlı bir yazıdır. Vətənini, xalqını, millətini sevən bir vətəndaşın yazısıdır. Bəlkə də bu gün ən aktual, ən çoxvgündəmdə olası bir məsələni əhatə edən bir yazıdır. Həqiqətən, xalqı həqarət edib, aşağılamağa son qoymağın zamanı çoxdan yetişmişdir. Bəzən düşünürəm ki, yəqin ki bunları yazanların özləri əsl azərbaycanlı deyillər, çünki xalqının övladı xalqına qarşı belə haqsızlıq etməz. Vətənini, xalqını, millətini sevən düşmənin əlinə belə əsassız, doğru olmayan, qərəzli faktlar verməz. Ələmdar müəllim faktlarla əsaslandıraraq başqa xalqların fəxr mənbəyi olan şəxsiyyətlərin əsl simalarını,əqidələrini, dini, milli mənsubiyyətlərini, ictimai-siyasi baxışlarını, fərdi xüsusiyyət və mənəviyyatlarını üz, çıxarmaqla məsələlərə düzgün yanaşma tərzini təqdim edir, müəlliflərə məsələlərə hansı tərəfdən yanaşmalı olduqlarınıaşılayır. “ Mərdi qova-qova namərd edərlər” atalar sözü yerinə düşər.. Ələmdar müəllimə öz vətəndaş təşəkkürümü bildirirəm.

İsmayıl Səlimov 2021-10-15 15:04:49

Əla əia çox düzgün və aktual mövzudur sizin kimi duşunən insanlara eşq olsunl

Hesen.A 2021-10-15 15:01:20

Cox sanballi ve tarixi tehlile esaslanan dovlet ve milletimizin teesubunu, tarixi haqqini ve heqiqetleri qoruyan yazidir, elelxusus da Babekin arvadinin “ermeni”olmasi ile bagli partiya sedrinin sefehlemesine verilen tutarli cavab hissesi, muellife derin tewekkurler

Rasim Allahverdiyev 2021-10-15 14:05:37

Ələmdar müəllim belə obyektiv və tarixi faktlara söykənən yazınıza görə sizə təşəkkür edirəm. 20 ildən artıq bir dövrdə sizi tanıdığıma görə sizin nə qədər obyektiv bir insan olduğinuza bilirəm. Çox sağ olun.

Əfrəddin Əliyev 2021-10-15 13:24:15

Çoxdan gözləyirdim belə tutarlı cavabı.Çox sağ olun!

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price