“İTİRİLMİŞ QIZLAR”

Şəmsəddin Mənsuroğlu

Məişət zorakılığı və gender bərabərliyi 

Qızlar və qadınlar planetdə yaşayan əhalinin yarıdan çoxunu təşkil edirlər. Bu, həm də, bəşəriyyətin insan kaptalının yarısıdır,- deyərdim. Gender bərabərliyinin təmin edilməsi insan hüquqlarının ən mühüm, nəcib və zərif tərkib hissəsinin, həssas təbəqələrə malik insan potensialının realizə olunmasıdır.

Qadınlarsız ictimai həyatda inkişafın, iqtisadiyyatda faydalı iş əmsalının yüksəldilməsinin mümkün olmadığı artıq sübuta yetirilib. Amma təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, kişi ilə qadın arasında ayrıseçkilik hallarının qarşısının alınması üçün bəşəryyətin hələ də uzun yol qət etməsinə ehtiyac var.

Müasir dövrdə gender bərabərliyinin həm siyasi, iqtisadi, həm də sosial yönümlü sahələrdə tam həllini tapmaması zorakılıq hallarında artımın müşahidə olunmasına təsir edir. Məişət zorakılıqlarına daha çox məruz qalan əsas qrup isə qadınlardır. Qəbul edilən beynəlxalq normalar və ölkədaxili aktlar, həyata keçirilən maarıfləndirmə tədbirləri məsələnin yumşalmasına təsir etmək gücündə deyil. Ona görə də, gələcək onilliklərdə razılaşdırılmış birgə fəaliyyət həyata keçirilməzsə, böyük sayda zərif cinsin nümayəndələrini itirə bilərik və yaxud şərait onları özünü dəyişməyə məruz qoyacaq, selektiv abortlara geniş dəhliz açılacaq.

Gender zorakılıqlarına son qoymaq, qadın və qızların, kişi və oğlanların təhsildə, səhiyyədə, iqtisadi resurslarda bərabər hüquqla məşğulluğun təmini, siyasi həyatda bərabər imkanların olması son dərəcə vacib məsələdir. Bu imkanlar vəzifə kredosunun və kadr komplektləşməsinin bütün sahələri üzrə nəzərə alınmalıdır.

“Qadınların hüquq və imkanlarının genişləndirilməsi, gender bərabərliyinə nail olmaq bizim dövrün bitməyən və tamamlanmayan vəzifəsi, müasir dünyanın insan hüquqları sahəsində dövlətlərin başa çatmayan böyük problemidir”, - deyə BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterriş vurğulayıb.

BMT Nizamnaməsinin qüvvədə olduğu gündən başlayaraq qadın hüquqlarına hörmət və dəstəyə önəm verilib. Nizamnamənin 1-ci maddəsində qeyd edildiyi kimi BMT-nin ali məqsədi - irqinə, cinsinə, dilinə və dininə heç bir fərq qoymadan, fundamental insani dəyərlərə - əsas insan hüquq və azadlıqlarına ehtiramla yanaşmaqdan ibarətdir.

BMT-nin yarandığı ilk illərdə bu qurumun İqtisadi və Sosial Şurası qadınların vəziyyətinə dair yeni bir komissiya da yaradıb.

Qadın və insan hüquqları

BMT-nin 10 dekabr 1948-ci ildə qəbul etdiyi «Ümumdünya İnsan Hüquqlar Bəyannaməsi»nə uyğun olaraq gender bərabərliyi insan hüquqları sahəsində Beynəlxalq hüququn ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanınıb. Bu sənəd, insan hüquqları tarixində, «bütün insanlar bərabər və azad doğulurlar», «heç bir fərq qoymadan, hər kəs bu bəyannamədə əxz olunan hüquq və azadlıqlara bərabər hüquqla yiyələnə bilər»,-müddəası ilə tamamlanır. Başqa önəmli sayılan sənədlər də var.

1970-ci ildə təsis edilmiş Beynəlxalq Qadın - Feminist hərəkatı fəallaşmağa başladı. Qadınların sosial, iqtisadi həyatına diqqətin artırılması, habelə siyasi hüquqların əhəmiyyət kəsb etməsi BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən 1975-ci ilin Beynəlxalq Qadın ili elan edilməsini zəruriləşdirdi. Mexikoda qadınların vəziyyəti barədə ilk ümumdünya konfransına başlanıldı. Konfransın zəmanəti əsasında 1976-1985-ci illər BMT “Qadınların on illiyi” və qarşıda duran vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün könüllü ödəmə Fondu təsis edildi. Səlnamədə həmişə xatırlanacaq başqa hüquqi-siyasi və iqtisadi islhatlar haqda da sənədlər müzakirə predmetinə çevrildi. Belə ki, BMT 1979-cu ildə qadınlara qarşı bütün ayrı-seçkilik hallarını ləğv etmək haqqında konvensiya qəbul etdi. Bu Konvensiya ”Qadınların hüquqları haqqında bill” toplusu kimi tarixə daxil oldu. 30 maddədən ibarət olan Konvensiyada ayrı-seçkilik hallarına aid dəqiq anlayış verilir, belə hallara milli səviyyədə son qoyulması dövlətlər qarşısında bir vəzifə olaraq qoyulur.

Mexiko konfransından 5 il sonra qadınların vəziyyətinə dair ikinci Ümumdünya Konfransı öz işinə başladı. Nəticədə, bir mühüm proqram da qəbul olundu və qadın hüquqlarının, onların daha çox əmlakları üzərində müstəqil sərəncam verə bilmək hüquqlarının pozulması hallarına qarşı ciddi tədbir görülməsi dövlətlərə tapşırıldı. Görülən sərt tədbirlərə baxmayaraq, dünya ölkələrinin əksəriyyəti qlobal feminizmə “hamilə” oldu. Buna tarixi zərurət var idi.

Qlobal feminizmin dünyaya gəlməsi

1985-ci ildə əldə olunan nailiyyətləri geniş təhlil etmək məqsədilə Nayrobidə toplanan Ümumdünya Konfransı özünün növbəti işinə başladı. Bərabərlik, inkişaf və sülhün müdafiəsi üçün əlverişli şərait yaranmışdı. Bu, gecikən beynəlxalq addım sayılsa da, təqdir olunurdu. Gender bərabərliyindən ötrü başlanan hərəkat sözün həqiqi mənasında qlobal miqyas almışdı, məsələnin müzakirəsi üçün konfransın çağırılması vacib idi. Həmin ərəfədə QHT nümayəndələri də paralel olaraq forumda iştirak edirdilər. Şəraitin bu cür davam etməsi «Qlobal feminizmin dünyaya gəlməsi» kimi xarakterizə olunurdu. Mexiko konfransının əhəmiyyətindən və onun müddəalarının yerinə yetirilməsindən fərqli olaraq , Nayrobidə 157 nümayəndənin iştirak etdiyi konfransda 2000-ci ilə qədər qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması strategiyası bəyənilib qəbul edildi, genderə aid aspektlər yeni mərhələyə qədəm qoydu, qadınlara aid dəyərlərin diqqətdə saxlanılması iştirakçı dövlətlərə tövsiyə olundu. Məsələnin həlli üçün müzakirələrin davam etməsinə dair rəy verildi.

Pekin Konfransı

Gender bərabərliyinin qorunması, qadınlara ailədə və cəmiyyətdə sayğının aşılanması məqsədilə yeni konfransın çağırılmasına zərurət yaranmışdı. Bu niyyətlə 1995-ci ildə sayca 4-cü Ümumdünya Konfransı Pekində öz işinə başladı. Nayrobi Konfransının davamı olaraq 4-cü Konfrans irəliyə doğru atılan bir addım sayılırdı. Qəbul edilən Pekin bəyannaməsi qadınların hüquqlarının təmin edilməsi üzrə konkret fəaliyyətə başlanmasının təzahürü idi. Bu, davamlı olaraq qadınların vəziyyətini özündə ehtiva edən yeni bir komissiyanın da işə başlamasına imkan verdi.

Qadınların vəziyyətinə dair komissiya

Komissiya qlobal səviyyədə hökumətlərarası əsas orqan sayılan qadın hüquqlarının və gender bərabərliyinin təmin edilməsinə zəmanət verdi. Komissiya həm də qadın hüquqlarına aid işlərdə fərqlənənlərin mükafatlandırılmasını həyata keçirməkdə mühüm rol oynadı. 2010-cu ildə BMT Baş Assambleyasının nümayəndələri gender bərabərliyinin təmini, qadın hüquqlarının tərəqqisi və müəyyən məqsədləri özündə ehtiva edən vahid bir strukturun - beynəlxalq qurumun yaradılmasına da yekdilliklə səs verdilər. Gender bərabərliyi, qadınların hüquqlarının və imkanlarının genişləndirilməsi niyyətilə yaradılan komissiya yeni strukturun fəaliyyət istiqamətlərinin əsasını təşkil edirdi.

Bu, «BMT qadınları» adı altında Ümumdünya təşkilatların 4 müxtəlif sahəsini;

-Qadın maraqlarının inkişafı üçün BMT Fondunu;

-Qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə şöbəni;

-Qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və gender bərabərliyi məsələləri üzrə xüsusi müşavirin dəftərxanasını;

-Qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə Beynəlxalq Elmi Tədqiqat və Tədris (təhsil) İnstitutunu birləşdirdi.

Bərabər hüquq və imkanlar

Hazırda BMT-nin bütün gücü qarşıya qoyulan məqsəd və vəzifələrin həllinə nail olmağa və onun davamlı inkişafına yönəldilib. Dünyada qadınların hüquqlarının təmini üçün milli qanunvericilikdə müvafiq dəyişikliklərin olunması təklif edilib. 2014-cü ilin nəticələrinə görə kişilərlə qadınlar arasında bərabərlik hüququnun təmini 143 ölkədə konstitusion müddəaları əks etdirən zəmanətlə baş tutub. Bu, əlbəttə yüksək rəqəmdir. Amma təəssüf ki, 52 dövlət hələ də yubanır, bu addımı atmayıb.

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, gender bərabərliyi həm iqtisadi, həm də siyasi əhəmiyyət daşıdığından, qorunur. Əvvəlki illərdə olduğu kimi əmək bazarında qadınların kişilərə nisbətən sayı orta hesabla 24% təşkil edir( azdırlar). 2015-ci ilin avqust ayının məlumatına görə qadınların milli parlamentlərdə təmsil olunması 25% təşkil edir. 1995-ci ildən 11,3%-lə başlayan bu rəqəm parlamentarilərdə az artımla (25%) müşahidə edilir. Hazırda vəziyyət faiz etibarı ilə pozitiv istiqamətə doğru inkişaf edir.

Qadınlara qarşı zorakılığın ləğvi

BMT əvvəlki vəzifə-missiyalarına sadiq qalaraq öz fəaliyyət istiqamətlərində qadınlara qarşı hər cürə zorakılığın aradan qaldırılmasını diqqətdə saxlayır. BMT Baş Assambleyasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi sənəd də qadınlara qarşı zorakılığın bütün formalarını rədd edir, onu doğuran səbəb və şəraitin aradan qaldırılmasına önəm verir.

Hər il dünya noyabr ayının 25-ci gününü qadınlara qarşı zorakılığın ləğvi günü kimi qeyd edir. Avropa İttifaqının təşəbbüsü ilə «işığın şəfəqləri»nə - qadın və qızlara qarşı zorakılıqların ləğvi, bərabər hüquq və imkanların genişləndirilməsi zəruri hal kimi dəyərləndirilir.

Tarixdə qadınlarla bağlı rəsmi günlər çoxdur: 8 mart beynəlxalq qadınlar günü, 11 fevral elmdə qadınlar və qızlar günü, boşanmışlar günü - 23 iyun, beynəlxalq qızlar günü - 11 oktyabr, kənd qadınları günü - 15 oktyabr və s.

Mövcud problemlər və onların aradan qaldırılması

Avropada və Mərkəzi Asiyada bərabərlik hüququnun təhlükədə olmasının əsas səbəblərindən biri görünməyən, az sezilən gender bərabərliyinə biganəliyin olması, ailədaxili münaqişələrə yanlış spesfik məsələ fonunda “şəxsiyyətin toxunulmazlığını” müdafiə etməmək, bir az da obrazlı ifadə etsəm, münaqişəli ailələrin öyrənilməməsi, mühafizə orderlərinin aidiyyəti olmayan qurumlar tərəfindən verilməsi, mühafizə üçün real olmayan müddətin təyini və s. ciddi faktorlardır. Arzulamadığımız nəticə daha çox uşaqları - müdafiəyə ehtiyacı olan həssas qrupu çıxılmaz duruma məruz qoyur.

Erkən yaşda uşaqların gender ayrı-seçkiliyinə məruz qaldığını duyduqda vəziyyət bir az da gözləmədiyimiz həddə ağır görünür. Dünyanın bəzi regionlarında valideynlər(analar) qızdan çox oğlan övladlarının olmasını arzulayırlar. Bu, «itirilmiş qızlar» fenomenini yaradır. Cinsi əlamətinə görə selektiv abortların sayı artmaqda davam edir. Maraq üçün qeyd edirəm ki, Çin Xalq Respublikası selektiv aborta görə dünya ölkələrini qabaqlayır. Qafqaz və Balkan ölkələrində də vəziyyət oxşardır. Belə qənaət hasil olur ki, qadın cinsindən olan insanlara qarşı müşahidə olunan zorakılıqlar, cinsi təcavüz və digər işgəncələr zərif cinsdən olanların (artmasını) dünyaya gəlişini əngəlləyir. Gender bərabərliyi təhsildə də özünü göstərir. Təhsilin aşağı pillələrində - orta məktəblərdə qızlarla oğlanların tədrisdə bir yerdə olmasına maneə olmasa da, yuxarı pillələrdə «perekoslar-maneələr» mövcud olur. Ümumilikdə qızların tam orta təhsildən yayınması artımla qeyd olunur.

İqtisadi inkişafın səviyyəsi baxımından yeniyetmə qızların vəziyyəti düşündüyümizdən aşağıdır.

Cinsi əlamətinə görə kök salmış ayrı-seçkilik halları - qadınların məşğulluq imkanları, yeniyetmə qızların isə təhsil alması oğlanlardan fərqli olaraq aşağıdır. Məktəbə getməyən qızlarla erkən nigaha daxil olan qızlar arasında sıx qarşılıqlı əlaqə var. 18 yaşa qədər ərə gedən qızların bəziləri həmyaşıdlarından fərqli olaraq tam orta təhsilini başa vura bilirlər. Amma məktəbi buraxmış qızların sırasında nigahda olanların sayı çoxdur. Qaçqın qızların - Qafqazın bəzi rayonlarında yaşayan qızların, Mərkəzi Asiya və Türkiyədə erkən nigahdan sonra təhsilləri də erkən başa çatır, dayandırılır.

Yeniyetmə oğlanların da öz problemləri olur. Bu yaşda olan oğlanlara işləyib pul qazanmaq və dilənçiliklə məşğul olmaq üçün təsirlər edilir. Belə davranma miqrasiyanın artımına səbəb olur və stress yaşanır.

Regionlarda yeniyetmə oğlanlar arasında intihar halları çoxluq təşkil edir. Yeniyetmələri narkotik maddələrin qəbulu və onun qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmağa sövq etmək və seksual əlaqəyə təhrik etmək asan olduğundan, QİÇS-in yayılmasına dəhliz açılır. Hesab edirik ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə məişət zorakılığına aid yeni bir fəsil əlavə olunmalı, məişət zorakılığı sahəsində hansı əməlin cinayət məsuliyyəti yaradacağı barədə müvafiq maddələr əksini tapmalıdır. Bu, ona görə vacibdir ki, bəzən intihara aparan belə əməllərin təhqiqatı və istintaqı ilə məşğul olan prosesual şəxslər cinayət məsuliyyətinin həlli zamanı çətinlik çəkməsinlər.

Gender bərabərliyinin təmin olunması sahəsində milli dövlət proqramlarının qəbul olunmasına da böyük ehtiyac var. Proqramlarda erkən yaşlarında təhsilin davamiyyətinə təsir edəcək halların və erkən nigahların qarşısı alınmalı - uşaq icdivaclarına son qoyulmalıdır! Bu sahədə Nazirlər Kabinetinə daxil olan Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları birgə əməkdaşlıq və fəaliyyət göstərsələr, bunun nəticəsi olacaq.

Şərhlər

Esmira Orucova 2022-11-27 21:19:57

Nə qədər ağrılı olsa da mükəmməl araşdırma və təhlilinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Zavallı qızlar!

B.Qarabağlı 2022-11-12 18:12:39

Azərbaycana hələ 1987 ci ildə xaricdən yeridilmiş Süni siyasi soyqırım cəhdini silahlı müharibəyə və azərbaycanlılar üçün xaricdən və daxili faciəyə çevirdilər. BMT TŞnın operativ qətnaməsinə baxmayaraq azərbaycan xalqının faciələri davam etdirilir və ailə-məişət zəmnində də daha faciəli hadisələrə çevrilməkdədir? Bir tərəfdən xarici düşmənlər məhv edir, ona qarşı ciddi müqavimət göstərməyən daxil də öz gələcək analarını məhv edirlər?

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price