Ölkənin gələcək elmi potensialının gücləndirilməsi üçün nə etməliyik?

Etibar ƏLİYEV, millət vəkili

Ümummilli Lider Heydər Əliyev: "Nəyin bahasına olursa-olsun, elm inkişaf etməlidir".

27 mart Elm Günüdür. Bu münasibətlə xeyli maraqlı yazılara rast gəldik. Azad Mirzəcanzadə başda olmaqla dünyasını dəyişmiş nəhəng alimlərimizi xatırladıq. İndi əməkdə olan tanınmış alimlərimizin (ifadə Aziz Sancara məxsusdur) adlarını sadaladıq. 

Elmimizin indiki durumu qənaətbəxşdirmi? Ayaqlaşa bilirikmi? Ayaqlaşa bilmərik...

İlk növbədə elmə ayrılan vəsait çox azdır və bu vəsaitlə laboratoriyalar yaratmaq, cihaz və avadanlıqlar almaq mümkün deyil. Ayrılan vəsaitin fonunda elm sosial funksiyanı yerinə yetirir. Dünyasını dəyişmiş alimlərimiz elmi məktəblər yarada bilmədilər. A. Mirzəcanzadə istisna olmaqla onların kitablarına rast gəlmirik. Pakistanlı Fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Əbdüs Salam bütün vəsaitini pakistanlı gənclərin elmə cəlb olunmasına xərclədi və 300-dən çox fizik və riyaziyyatçı yetişdirdi. Ötən gün Aziz Sancarın tələbələri ilə bir fotosunu paylaşmışdım. Tələbələrindən 6 nəfəri çinli idi. Bir nəfər azərbaycanlı tələbənin olması bizə böyük sevinc bəxş edə bilərdi. Xaricdə çalışan istedadlı alimlərimizin Vətənə dönməsi ilə bağlı proqram işlənməlidir. Onların təqaüdə çıxmalarını gözləməməliyik. Mənim tanıdığım, kifayət qədər sanballı alimlər elmə töhfələr vermək üçün nəzərə alınmırlar. Onları küsülü görürük.

Ölkənin gələcək elmi potensialının gücləndirilməsi üçün nə etməliyik? 

- Təbiət və fundamental elmlər sahəsində İstedadları seçib dünyanın məşhur universitetlərində təhsil almalarına şərait yaradılmalıdır;

- Onların məzun olduqdan sonra ölkəyə qayıdışı və yüksək əməkhaqqı ilə təmin olunması çox vacidbir;

- Ölkədə İnfomasiya Texnologiyaları istiqamətində "Silikon vadisi"nin yaradılması günün tələbi olmalıdır;

- Ölkəyə qayıdan və universitetlərdə işləyən tanınmış alimlərimizin gənclərlə mütəmadi görüşləri təşkil olunmalıdır, televiziyalar qapılarını onların üzünə açmalıdır;

- Elmin populyarlaşdırılması istiqamətində ciddi işlər görülməlidir;

- Elmi ədəbiyyatların "Tərcümə mərkəzi" yaradılmalıdır;

- "İstedadlıların heç biri kənarda qalmamalıdır!" Dövlət proqramı qəbul olunmalıdır. 

- Aparıcı ali məktəblərin birinin nəzdində gələcəyin ixtisaslarının təhlili mərkəzi yaradılmalı və tədris proqramlarına yenidən baxılmalıdır;

- İnformasiya texnologiyaları sahəsində məkrli qonşularımıza uduzmaq haqqımız yoxdur. Bu istiqamətdə səfərbərliyə böyük ehtiyac var və bu iş dövlətin birbaşa diqqət mərkəzində olmalıdır.

Şərhlər

prof. Rasim Məmmədov 2023-04-28 03:26:17

Dünya miqyasında indiyə kimi elmə məlum olmayan dəyərli fundamental elmi yenilik (Elmi Kəşf) aşkar etmək ümidi ilə aparılan elmi-tədqiqat işlərinə milyardlarla dollar vəsait xərclənir. Elm və texnikanın müntəzəm inkişafı fonunda Beynalxalq aləmdə aparılan geniş üzvi əlaqəli və bir-birini tamamlayan mükəmməl tədqiqatlar nəticəsində Azərbaycan Elmi Yeniliyi bir “möcüzə” kimi aşkar edilmişdir. Onu dəyərləndirən cəhətlərdən biri də, aşkar olunduğu metal-yarımkeçirici kontaktların üç istiqamətdə - düzləndirici keçidlər, omik elektrik kontakları və yarımkeçirici materialların fiziki parametrlərinin təyini vasitəsi kimi tətbiq imkanlarına malik olmasıdır. Bunların hər birinə aid olan Azərbaycan Elmi Yeniliyi əsasında meydana çıxan yeni elmi təfəkkürün formalaşması hesabına konnstruktiv-texnoloji şəraiti rasionallaşdırmaqla, mövcud olan müxtəlif təyinatlı diskret element və inteqral sxem komponentlərinin təkmilləşdirilməsi ilə yanaşı, onların yeni sinif və növlərinin yaradılmasına imkanlar açılmışdır. Ölkəmizin durmadan artan qüdrəti və nüfuzu fonunda, özünün mülkiyyətçisi olduğu samballı Elmi Yeniliyə ehtiyac duyulan Elm, Təhsil və İnnovativ İstehsal Müəssisələrində lazımi diqqət yetirilməsinə və yetizdirilməsinə ciddi zərurət yaranmısdır.

prof. Rasim Məmmədov 2023-04-17 03:23:23

Azərbaycan Elmi Yeniliyi əsasında icad edilmiş “Yeni Növ Alternativ Cərəyan Mənbəyi”, bilavasitə təmasda olduğu hava, su və bərk mühitin asan bərpa olunan təbii istilik enerjisini elektrik enerjisinə çevirməklə, ölkəmizdə və xarici ölkələrdə aktual məsələlərdən biri olan “Yaşıl Enerji Mənbələri”nin sürətli inkişafına samballı töhfə verir. Sadə konstruktiv quruluşa malik bu Alternativ Cərəyan Mənbəyi mənsub olduğu elektrik cihazlarında və qurğularında bir detal kimi yerləşdirilir və öz qida mənbəyi funksional fəaliyyətini fiziki olaraq sıradan çıxana kimi saxlayır. İnsan fəaliyətinin bütün sahələrinə aid elektrik işlədicilərində cərəyan qida mənbəyi olaraq geniş tətbiq imkanlarına malikdir. Diqqət çəkən haldır ki, Amerikanın Vaşinqton Universitetinin mətbuata verdiyi məlumata görə onların alimləri dünyada ilk dəfə olaraq adaptersiz (batareyasız) telefon icad ediblər, bu “sirli” mobil cihaz laboratoriada sınaq mərhələsindədir.

prof. Rasim Məmmədov 2023-04-14 21:47:00

Elmi potensialın yüksəldilməsində böyük əhəmiyətə malik olan mövcud elmi nailiyətlərin populyarlaşdırılmasının vacib rol oynadığını nəzərə alaraq, Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycanda Elmin Populyarlaşdırılması Mərkəzinin yaradılması təqdirəlayiq haldır. Populyarlaşdırılmış mühüm elmi yeniliklərin aidiyyəti olduğu Elm-Təhsil-İstehsal sahələrində tətbiqi məsələlərinin rasional həll edilməsi zərurəti də diqqətdən yayınmamalıdır. Əldə edilən mühüm elmi nailiyyətin dəyəri yüksək olduqca onun həm populyarlaşdırılmasına, həm də tətbiqinə qarşı obyektiv və subyektiv müqavəmətlərin artması həqiqəti nəzərə alınmalıdır. Elektron Texnikasının bütün qurğularının diskret element və inteqral sxem komponentlərində aşkar edilmiş, beynalxalq aləmdə qəbul edilən Azərbaycan Elmi Yeniliyi Bərk cisimlər, Yarımkeçiricilər, Yarımkeçirici cihazlar, Nazik lövhələr, Səth fizikaları, Nanofizika, Mikroelektronika, Nanoelektronika, Fotoelektronika, Bioelektronika, Energetika, Materialşünaslıq və digər Elmi-Texniki sahələrdə yeni istiqamətlərin açılmasının elmi əsasını yaratması Ölkəmizdə Elmi Potensialın yüksəldilməsinə müsbət təsir göstərə biləcəyinə əminlik yaradır.

Roma 2023-04-07 21:41:07

prof. Rasim Məmmədov adı ilə yazana: Hörmətli Professor Sizin "marağlı" şərhlərinizi tam oxumasamda, demək istəyirəm ki, təkrarları saymadan, 6 dəfə şərh yazmısınız və hər şərhinizin də ölçüsü demək olar ki, elə məqalə boydadır, belə həvəslisinizsə elə özünüz məqalə yazmanız "məsləhətdir"...

prof. Rasim Məmmədov 2023-04-07 03:38:22

Fundamental elmi yenilik olan Fizika üzrə Elmi Kəşflərin aşkar edilməsində tədqiqatçıların normal biliyi, təfəkkürü, diqqəti və məsuliyyəti kimi xüsusiyyətləri mühüm rol oynayır. Ən yüksək dəyərə malik olan Nobel mükafatı, inqilabi inkişafi təmin edə biləcək faydalı kəşf və ixtira müəlliflərinə verilməsi nəzərdə tutulur. Fəalyyəti tarixində böyük uğurlar qazanan alimlərə bu mükafatın verilməməsinə baxmayaraq, elmi potensialın yüksəldilməsi mövcud böyük elmi yeniliklərdən məqsədyönlü geniş istifadə olunması hesabına baş verir ki, bu da müasir İKT imkanları ilə təmin oluna bilir. Cənnət-məkan ölkəmizdə Azərbaycan Elmi Yeniliyinin geniş innovativ tətbiq imkanlarından Elm – Təhsil – İstehsal sahələrində məqsədyönlü istifadə olunmasının səmərəli təşkili üçün müvafiq “Qanun bazası” hazırlanmasına ehtiyac vardır. Çünki, Azərbaycan Elmi Yeniliyinə ABŞ və Avropa alimlərinin, Keldş, Osepyan, Litovçenko, Fistul və digər Rusiya akademiklərinin pozitiv münasibətləri, Yenilik müəlliflərinin ABŞ-a ailəvi daimi yaşamaq üçün dəvət olunması, müntəzəm olaraq “Nanotexnologiya”, “Yarımkeçiricilər”, “Alternativ Enerji” və digər Beynalxalq Konqreslərdə məruzə etməyə təkidlə çağırılması, Yaponiya, Hindistan, Koreya və digər xarici ölkə alimlərinin Bakıda əməkdaş olmaq istəkləri ölkəmizin elmi potensialının lazımı səviyyədə olmasındam xəbər verir.

prof. Rasim Məmmədov 2023-04-07 03:32:42

Fundamental elmi yenilik olan Fizika üzrə Elmi Kəşflərin aşkar edilməsində tədqiqatçıların normal biliyi, təfəkkürü, diqqəti və məsuliyyəti kimi xüsusiyyətləri mühüm rol oynayır. Ən yüksək dəyərə malik olan Nobel mükafatı, inqilabi inkişafi təmin edə biləcək faydalı kəşf və ixtira müəlliflərinə verilməsi nəzərdə tutulur. Fəalyyəti tarixində böyük uğurlar qazanan alimlərə bu mükafatın verilməməsinə baxmayaraq, elmi potensialın yüksəldilməsi mövcud böyük elmi yeniliklərdən məqsədyönlü geniş istifadə olunması hesabına baş verir ki, bu da müasir İKT imkanları ilə təmin oluna bilir. Cənnət-məkan ölkəmizdə Azərbaycan Elmi Yeniliyinin geniş innovativ tətbiq imkanlarından Elm – Təhsil – İstehsal sahələrində məqsədyönlü istifadə olunmasının səmərəli təşkili üçün müvafiq “Qanun bazası” hazırlanmasına ehtiyac vardır. Çünki, Azərbaycan Elmi Yeniliyinə ABŞ və Avropa alimlərinin, Keldş, Osepyan, Litovçenko, Fistul və digər Rusiya akademiklərinin pozitiv münasibətləri, Yenilik müəlliflərinin ABŞ-a ailəvi daimi yaşamaq üçün dəvət olunması, müntəzəm olaraq “Nanotexnologiya”, “Yarımkeçiricilər”, “Alternativ Enerji” və digər Beynalxalq Konqreslərdə məruzə etməyə təkidlə çağırılması, Yaponiya, Hindistan, Koreya və digər xarici ölkə alimlərinin Bakıda əməkdaş olmaq istəkləri ölkəmizin elmi potensialının lazımı səviyyədə olmasındam xəbər verir.

prof. Rasim Məmmədov 2023-04-03 20:00:03

Fizika üzrə Elmi Kəşflərdən insanlara ən çox fayda verəni “Tranzistor effekti” Elmi Kəşfi hesab edilir. Yarımkeçirici kristalda elektrik siqnallarının güclənməsi adlı bu Elmi Kəşf, İlk dəfə ABŞ alimləri tərəfindən, adi üsulla səthinə iki düzləndirici qızıl nöqtəvi kontakt qoyulan yarımkeçirici germanium lövhəciyindən ibarət üçelektrodlu elementdə aşkar edilmişdir. Belə ki, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra elektron cihazlarının həcminin və çəkisinin kiçildilməsi problemini həll etmək üçün ABŞ prezidentinin sərəncamı ilə Triod vakuum lampasını əvəz edə bilən Kristal Triod (Tranzistor) hazırlamalı olan Komissiya yaradılmışdır. Bu Komissiyanın üzvü V.Bratteyn germanium lövhəciyinin səthindəki bir qızıl nöqtəvi kontaktın elektrik keşiriciliyini adi üsulla ölçərkən, ona çox yaxın yerləşən digər qızıl nöqtəvi kontaktın elektrik dövrəsindəki ölçü cihazının əqrəbinin gözlənilməz cuzi tərpənişindən ciddi təəccüblənməklə yeni fiziki hadisəni kəşf etmişdir. 1948 – ci ildə "New York Times" qəzetində Tranzistorun kəşfi barədə verilən məlumat, dünya alim və mühəndislərinin kütləvi olaraq bu istiqamətə yönəlməsinə və ucuz yarımkeçirici silisium diyarı olan ”Silikon vadisi”ndə kiçik biznes qurmağa səbəb olmuşdur. Həcmi təqribən kiçik düymə boyda olan Tranzistorlu Elektronikanın stəkan həcmində olan Lampalı Elektronikanı əvəz etməsi məlum İKT möcüzələri yaratdı. Azərbaycan Elmi Yeniliyi yeni nəsl İKT üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sağ olun.

prof. Rasim Məmmədov 2023-03-31 23:09:58

Elektrinikanın istisnasız olaraq bütün qurğularında diskret elementlər, mikro- və nanosxem komponentləri kimi isdifadə olunan Metal – Yarımkeçirici Kontaktlarda (MYK) Azərbaycan Elmi Yeniliyinin aşkar etdilməsi hesabına fizika və elelktronika sahələri çoxsaylı yeni elmi bilgilərlə zənginləşmiş və geniş funksional imkanlara malik yeni sinif diskret yarımkeçirici cihazların və inteqral sxemlərin hazırlanmasına imkan yaranmışdır. Müasir fizika elminə gətirilən və beynalxalq aləmdə qəbul edilən yeni fundamental elmi bilgilərdən bir qismini lokanik olaraq diqqətinizə çatdırıram: real MYK-nın fuksional xüsusiyyətlərini müəyyən edən kontakt səthinin faktiki qeyri-bircins və məhdud olması hesabına Əlavə Elektrik Sahəsi (ƏES) yaranır; real MYK üzvi əlaqəli fərqli iki potensial çəpərli energetik quruluşa malik olur; real MYK diodlarda düz və əks cərəyan fərqli xarakterli termoelektron emissiya mexanizmi ilə təyin olunur və doyma cərəyanları hətta bir neçə tərtib fərqlənə bilir; real MYK diodların xarakterik vaxtındanəvvəl elektriki deşilmə hadisəsi məlum dörd mexanizmdən fərqli mexanizm ilə müəyyən edilir; real MYK diodların xarakterik termo-, foto-, tenzoelektrik və elektrofiziki parametrləri kontakt materiallarının təbiətilə yanaşı, kontakt səthinin forma və ölçülərindən, konstruktiv-texnoloji və klimatik parametrlərdən asılı olur və s. Sağ olun.

prof. Rasim Məmmədov 2023-03-30 01:35:57

Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Elmi Yeniliyi əsasında “Əlavə elektrik sahəli MYK fizikası və elektronikası” adlı yeni Elmi - Tədqiqat İstiqaməti açılmış, yeni elmi təfəkkür formalaşdıran “Контакты металл-полупроводник с электрическим полем пятен. Bakı, БГУ, 2003, 231с.” adlı ilk və yeganə monoqrafiya çap edilərək ödənişsiz onlain istifadə üçün İnternetdə yerləşdirilmiş, ölkəmizdə və xaricdə (Rusiya, Ukrayna, Belarus və s.) fəlsəfə və elmlər doktorluq dissertasiyaları müdafiə olunmuş, yüksək İmpakt Faktorlu xarici Jurnnallarda çoxsaylı məqalələr dərc edilmiş, Beynalxalq Elmi Konfranslarda çoxsaylı məruzələr dinlənilmiş, ixtiralara patentlər alınmış, informativ elmi kliplər çəkmiş, mühüm elmi yeniliklər xarici İnternet Saytlarında yayımlanmışdır. Ətraf mühitin istilik enerjisini elektrik enerjisinə çevirən və fiziki sıradan çıxana kimi funksional imkanlarını saxlayan yeni növ “Yaşıl Enerji” Mənbəyi icad edilmiş və nəhəng İKT Qurğularının “TMBS rectifier” tipli yüksəkamperli Cərəyan Qida Mənbələrində səciyəvi qeyri-tarazılıq halları aşkara çıxarılmışdır. Sağ olun.

prof. Rasim Məmmədov 2023-03-28 22:30:48

Beynalxalq aləmdə böyük maraq doğuran, Fizika üzrə Elmi Kəşf adlı Azərbaycan Elmi Yeniliyinə aid geniş informativ material əsasında Rusiya Fedarasiyasının alim - mütəxəssisləri tərəfindən “Явление дополнительного электрического поля” adlı Audio-Video Klip hazırlanaraq, 2012-ci ildə populyar İnternet Saytlarında (www.chipdip.ru; www.youtube.com ; www.facebook.com/chipidip; http://vk.com/chipidip və s.) yerləşdirilib və indiyyə kimi müasir Elektron Sənayesi sahələrində mühüm Elmi Yenilik olaraq nümayiş etdirilir.

prof. Rasim Məmmədov 2023-03-28 22:13:54

Beynalxalq aləmdə böyük maraq doğuran, Fizika üzrə Elmi Kəşf adlı Azərbaycan Elmi Yeniliyinə aid geniş informativ material əsasında Rusiya Fedarasiyasının alim - mütəxəssisləri tərəfindən “Явление дополнительного электрического поля” adlı Audio-Video Klip hazırlanaraq, 2012-ci ildə populyar İnternet Saytlarında (www.chipdip.ru; www.youtube.com ; www.facebook.com/chipidip; http://vk.com/chipidip və s.) yerləşdirilib və indiyyə kimi müasir Elektron Sənayesi sahələrində mühüm Elmi Yenilik olaraq nümayiş etdirilir.

2+2=4 2023-03-28 10:10:59

Çox iddialı başlıqdı...belə iddia ilə müzakirə açmaq tanınmış, görkəmli elm adamlarına yaraşar....)))) sıravi elmi işçilər isə ən yaxşı halda problemin ayrı-ayrı aspektləri, onların həll istiqamətlri üzrə......hamının gördüyü, bildiyi, hamıya məlum olan problemlərin sadalanması nə etməli sualına cavab deyil......Azərbaycanda elmin inkişafının problemləri olduqca çox və sistem xarakterlidir....bunu da hamı görür və hamı bilir....100 qoyunun qabağında bir aslan – bir vəziyyətdir, 100 aslanın qabağında bir qoyun başqa vəziyyət......baxın ölkədə formalamış elmi mühitin vəziyyətinə - institutlarda keçirilən elmi-seminarların səiyyəsinə, müzakirə olunan mövzulara; dissertasiya şuralarında edilən müdafiələrin səviyyəsinə, hazırlanan illik hesabatların və yazılan məqalələrin səviyyəsinə......bütün bunlar isə ölkədə elmi mühitin səviyyəsini fomalaşdırır. ...Məsələ elmə ayrılan maliyyədə deyil, indiki vəziyyətdə elmə 2-3 dəfə artıq vəsait ayrılsa belə müsbət istiqamətə heç nə dəyişməyəcək......”Silikon vadisi” Pentaqonun layihəsidir, indi də bu layihə davam edir......fantastik məbləğlər konkret layihələrə, konkret nəticələrə ayrılır...indi isə baxın bizim elm fondunun fəaliyyətinə.... elə mövzulara, elə tədqiqat işlərinə böyük həcmdə vəsait ayrılır ki, adam bilmir gülsün, yoxsa ağlasın....)))))))))))))))))))

Həmidov 2023-03-28 08:05:06

bunun üçün ilk öncə Akademiyanı Naxçıvan klanından təmizləmək və ,kormuşkalıqdan şıxarmaq vacibdir.Akademiya yarıtmaz siyasət işlətindən kənarlaşdırılmalıdır.AMEA sırf elm ocağına çevrilməlidir.Ayrıseçkilik elmi bərbad edib.

prof. Rasim Məmmədov 2023-03-28 04:17:47

Etibar müəllim Salam. Maraqlı təklifləriniz üçün təşəkkür edirəm. Məlumat olaraq bildirirəm ki, Fizika üzrə Elmi Kəşf kimi Azərbaycan Elmi Yeniliyinin müəllifləri İsveç Krallığının Elmlər Akademiyasının təqdimatı ilə Fizika üzrə Nobel Komitəsinin dəvətilə 2020 və təkrar 2023 -cü il Nobel Mükafatı Müsabiqəsində iştirak etmiş və edirlər. Sağ olun.

prof. Rasim Məmmədov 2023-03-28 04:08:15

Etibar müəllim Salam. Maraqlı təklifləriniz üçün təşəkkür edirəm. Məlumat olaraq bildirirəm ki, Fizika üzrə Elmi Kəşf kimi Azərbaycan Elmi Yeniliyinin müəllifləri İsveç Krallığının Elmlər Akademiyasının təqdimatı ilə Fizika üzrə Nobel Komitəsinin dəvətilə 2020 və təkrar 2023 -cü il Nobel Mükafatı Müsabiqəsində iştirak etmiş və edirlər. Sağ olun.

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price