SOCAR BƏYANAT YAYDI - "Anar Əliyev iş adamıdır"

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) bir neçə gün öncə "Global Witness"-in açıqladığı “Anonim Azərbaycan: Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və niyə Hasilat Sənayeləri Şəffaflığı Təşəbbüsü irəli getməlidir” hesabatına cavab verib. AzPolitika.info "Caspian Barrel"ə istinadən SOCAR-ın bəyanatını olduğu kimi təqdim edir:

"SOCAR-ın fəaliyyətinə dair ''Global Witness'' təşkilatı tərəfindən 10 dekabr 2013-cü il tarixdə nəşr edilmiş ''Azerbaijan Anonymous'' adlı hesabatda (bundan sonra “Hesabat”) biznes-partnyorların seçilməsi ilə bağlı əks olunan bəyanatları mahiyyətcə SOCAR-ın dünyada artan nüfuzuna xələl gətirməyə cəhd kimi qiymətləndiririk. Bu “Hesabat”da “obyekt” olaraq törəmə və ya əlaqəli şirkətlər qrupu ilə SOCAR arasında olan münasibətlər seçilmişdir. Qeyd etmək istəyirik ki, hər hansı tədqiqatın keyfiyyətli və tam olması üçün, inkişaf etmiş tədqiqat alətlərini və dəqiq məlumatlar bazasına malik olan effektiv metodikanın seçilməsi zəruridir. Aşağıda qeyd edilənlərə əsasən, “Global Witness” təşkilatının Bəyanatı öz qeyri-dəqiq məlumat bazasına əsaslanır və istifadə olunmuş məlumatların bir hissəsi təhrif edilmiş, digər hissəsi isə köhnəlmişdir.

SOCAR bütün növ hasilat və emal layihələri ilə məşğul olan şaquli inteqrasiya olunmuş şirkətdir: neft və qaz yataqlarının hasilatı, neftin, qazın və qaz kondensatının istehsalı, emalı və daşınması, neftin və neft-kimya məhsullarının daxili və xarici bazarlarda marketinqi və təbii qazın Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda təchizatı ilə məşğuldur. SOCAR, regionun və dünyanın iri neft və qaz şirkətlərdən biri olaraq Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda öz layihələrini həyata keçirərkən geniş işgüzar əhatəyə malik olan partnyorlarla əməkdaşlıq edir. Bu zaman həyata keçirilən layihələrin həcmindən asılı olaraq, SOCAR-ın partnyorları bir qayda olaraq iri şirkətlər və ya holdinq qrupları olur. Bu təcrübə SOCAR ilə müqayisə oluna biləcək digər şirkətlər üçün də səciyyəvidir. Bununla yanaşı, müasir praktikada biznesin həyata keçirilməsində ticarət, istehsalat və digər risklərin qarşısını almaq üçün ayrı-ayrı layihələrdə ixtisaslaşmış şirkətlərin təsis olunması tələb olunur. SOCAR-ın əməkdaşlıq etdiyi şirkətlərin sayının çoxluğu bununla izah olunur. Qeyd etmək istəyirik ki, bu cür diversifikasiyalı yanaşma strukturuna müxtəlif ölkələrdə təsis olunmuş şirkətləri özündə birləşdirən dünyanın bir çox iri neft şirkətlərində də rast gəlinir. Bütün bu yuxarıda qeyd olunanlar, SOCAR-ın əməkdaşlıq etdiyi şirkətlərin sayı ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirilməsinə xidmət edir. İndi isə, SOCAR-ın müxtəlif layihələrinin həyata keçirilməsi zamanı biznes partnyorlarının seçilməsi ilə bağlı keyfiyyət məsələlərini nəzərinizə çatdırmaq istərdik.

2007-ci ildən başlayaraq SOCAR özünün ticarət fəaliyyətini genişləndirmək barədə qərar qəbul etmişdir. Bu vaxta qədər xam neft həcmləri müxtəlif yerlərdə yerləşən terminallardan FOB şərtləri üzrə beynəlxalq treydinq və təchizat şirkətləri vasitəsilə satılmışdır.

Bu praktika istifadə olunan dövrdə Azərbaycan nefti brend markalı neftdən daha aşağı qiymətə satılırdı. 2008-ci ildə SOCAR Azərbaycan neftinin marketinqi üzərində nəzarəti əla almağa və bu xam neft həcmlərini birbaşa son istifadəçilərə, xüsusilə də Avropa, Asiya və Amerika üzrə çatdırmağa dair qərar qəbul etdi. Bununla da şirkət Azərbaycanın xam neft ixracının dəyərini artırmış və SOCAR qrupu üçün əlavə imkanlar qazanılmışdır. Treydinq əməliyyatlarının daha da genişlənməsi və diversifikasiya edilməsi məqsədilə SOCAR dünyanın treydinq mərkəzlərində, o cümlədən Cenevrə, Sinqapur, Vyetnam, Dubay, Lagos, Nyu-York, Qahirə və İstanbulda ofislər əldə etmişdir. Layihənin başlanğıc xarakterini və riskləri əvvəlcədən hesablamaq üzrə hazırlığın olmaması səbəbindən, biz geniş təcrübələrini və daha əlverişli kommersiya şərtləri üzrə maliyyələşdirmə təqdim edə biləcək tərəfdaşlar cəlb etməli idik. Bu sahədə uğurlu nəticələr əldə etmək üçün SOCAR-ın qarşısında Azərbaycan neftinin dünya bazarında kotirovka oluna bilən brendinin əldə olunması, bazara nüfuz edə bilən, peşəkar treydinq şirkətinin və onun dünya üzrə şəbəkəsinin yaradılması, lazım olan bank maliyyəşmələrinin və peşəkar mütəxəssislərin cəlb olunması kimi vəzifələr dururdu.

SOCAR tərəfindən bu məqsədlə cəlb olunmuş təkliflər müvafiq qaydada təhlil edildikdən sonra biznes sahəsində uğurlu təcrübəsi olan və hələ 2000-ci illərin əvvələrindən SOCAR ilə əməkdaşlıq edən azərbaycanlı iş adamı Anar Əliyevin təklifləri ən səmərəli hesab edildi və sonradan, həqiqətən də, uğurla nəticələndi.

Belə ki, SOCAR-ın ilk treydinq şirkəti olan SOCAR Trading şirkəti (birgə müəssisə) təsis edildi və Anar Əliyevin təşəbbüsü ilə LUKoyl şirkətində rəhbər vəzifədə işləmiş və zəngin təcrübəyə malik Valeriy Qolovuşkin onun rəhbərliyinə gətirildi. Qısa bir zaman çərçivəsində görülmüş işlər nəticəsində Azərbaycan nefti dünya birjalarına ilk dəfə olaraq birbaşa öz brendi altında çıxarıldı.

Məlum olduğu kimi, uzun illər hər hansı mövcud brend qiymətlərdən aşağı satılan Azərbaycan nefti bugün Brent markalı neftdən üstün qiymətə və ən yüksək premyalarla satılır. Bu tərəfdaşlığın daha bir əhəmiyyəti ondan ibarət olmuşdur ki, SOCAR Trading təkcə Azərbaycan neftinin deyil, digər ölkələrin neftinin satışı üzrə də ixtisaslaşmışdır. Bu isə əlavə mənbələr hesabına gəlirlərin artırılmasına xidmət etmişdir. Yuxarıda qeyd edilən tərəfdaşların maliyyə yardımı və təqdim etdiyi aktivlər hesabına SOCAR Trading şirkətinin neft bazarları olan dünyanın müxtəlif ölkələrində ixtisaslaşmış şəbəkəsi fəaliyyət göstərir. Beləliklə, bu sahədə ixtisaslaşmış beynəlxalq nüfuzlu şirkətlər üçün kifayət qədər riskli hesab edilən belə bir birgə müəssisənin yaradılması sonradan böyük uğurla nəticələndi. Buna baxmayaraq, onlarla əvvəlcədən əldə olunmuş razılığa əsasən uzun müddət (5 il) layihədən hər hansı divident ödənilməmiş və bundan sonra birgə müəssisənin səhmləri SOCAR-a ötürülmüşdür. Hal-hazırda SOCAR geniş təcrübəyə və böyük şəbəkəyə malik olan nüfuzlu treydinq şirkətinə tam nəzarəti həyata keçirir. SOCAR bu partnyorlarla əldə etdiyi uğurlu nəticələri yüksək qiymətləndirir, digər layihələrində də qarşılıqlı, sərfəli şərtlər daxilində əməkdaşlığını davam etdirir.

“Hesabat”da əks etdirilmiş sxemə gəldikdə isə, qeyd etməliyik ki, hər bir beynəlxalq kommersiya şirkəti öz layihələrini həyata keçirmək üçün səmərəli maliyyə sxemləri qurur və onun əsasında fəaliyyətini həyata keçirir. Bu hal öz fəaliyyətini səmərəli sxemlərlə qurmağı qarşısına məqsəd qoymuş SOCAR üçün də istisna deyildir. Həmin “Hesabat”a görə SOCAR guya öz neftini özünə satır. Əslində isə reallıq ondan ibarətdir ki, SOCAR neftinin dünya bazarına çıxarılmasını təmin edən Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi nefti SOCAR-ın 100%-lik müəssisəsi olan SOCAR Overseas LLC (DİFC) (BƏƏ) şirkətinə satır ki, o da öz növbəsində Azərbaycan neftinin dünya bazarına çatdırılması üçün marketinq razılaşmalarına uyğun olaraq yenə SOCAR-ın 100%-lik müəssisəsi olan SOCAR Tradingə ötürür ki, bununla da şirkət neftin satışı üzərində qiymət nəzarətini həyata keçirə bilir.

Həmin bu maliyyə-vergi sxemi müvafiq xarici vergi orqanları ilə razılaşdırılmış və özünün müsbət rəyini almışdır. Bu sxemdə BƏƏ-də yaradılmış törəmə müəssisənin iştirakı sxem vasitəsilə xarici banklarda akreditivin açılması üçün nəzərdə tutulan xərclərin azaldılmasına xidmət edir. Xarici ölkədən (BƏƏ) Azəri Light markalı xam neftin ixracı zamanı isə tətbiq edilə bilən verginin sıfıra endirilməsi aparılan bu əməliyyatlarda milyonlarla dollar vəsaitə qənaət edilməsinə gətirib çıxarır ki, bu da sonda dövlət büdcəsinə daha çox vəsaitin toplanması ilə nəticələnir. Lakin ''Global Witness'' təşkilatı məntiqlə düşünülmüş bu sxemin mahiyyətini açmaq istəməmiş, SOCAR-ın “öz neftini özünə satması” kimi qələmə vermiş, bununla da SOCAR-ın işgüzar nüfuzuna zərər vuran yanlış məlumatlar yaymışdır.

SOCAR-ın azərbaycanlı iş adamları ilə birgə əməkdaşlığına gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, son illər ərzində nəinki Azərbaycan vətəndaşı Anar Əliyev, eləcə də yüzlərlə digər Azərbaycan vətəndaşının təsisçisi olduğu şirkətlərlə biznes əlaqələri qurulmuş, yerli biznesin dəstəklənməsinə xidmət edən ciddi səylər göstərilmişdir və gələcəkdə də bu istiqamətdə işlərin davam etdirilməsi planlaşdırılır.

Əslində SOCAR bir çox milli neft şirkətləri kimi Dövlət tərəfindən Azərbaycan mallarının və xidmətlələrindən səmərəli istifadə üzrə məsul edilmişdir. SOCAR bununla da həm Azərbaycanda, həm də ölkədən kənarda azərbaycanlı iş adamlarının biznes fəaliyyətinin dəstəklənməsinin ölkənin strateji maraqlarına uyğun olduğunu hesab edir.

Son illərdə “Azəri-Çıraq-Günəşli”, “Şahdəniz” və bu kimi digər iri layihələr çərçivəsində yerinə yetirilən və milyardlarla dəyəri olan layihələrin əksər hissəsinin ölkədə həyata keçirilməsi, ölkəmizdə yaradılan texnopark layihələrində də yerli biznesin mütləq iştirak prinsipi elə bu məqsədə xidmət edir.

SOCAR-ın fəaliyyətinə dair “Hesabat”da əksini tapmış maliyyə məlumatlarına gəlincə, bildirmək istəyirik ki, biz onları mahiyətcə əsassız, qeyri-düzgün və etibarsız hesab edirik.

Dünyanın ən tanınmış və sayılan audit şirkətlərindən olan “Ernst & Young” şirkəti hər il “Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartına” (BMHS) uyğun olaraq, SOCAR-ın konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditini aparır. Ardıcıl 5 il ərzində SOCAR “Ernst & Young” şirkətinin şəffaf rəyini alır.

Qeyd edilməlidir ki, SOCAR-ın bütün fəaliyyəti şəffaflıq prinsipinə əsaslanır və şirkətin fəaliyyətinə dair geniş və dolğun məlumatlar SOCAR-ın internet səhifəsində “İllik hesabat” formasında əks etdirilir. Əlavə olaraq, Azərbaycan Respublikası Hasilat Sənayesinin Şəffaflığı Təşəbbüsünün (HSŞT) işçi qrupunun yaradıcı üzvlərindən biridir və bununla da SOCAR-ın hesabatları müfəssəl yoxlamaya məruz qalır.

Yaradılmaya dair Anlaşma Memorandumunun imzalanması günündən SOCAR HSŞT-nin çərçivəsində vətəndaş cəmiyyəti ilə daha da böyük şəffaflıq və sosial məsuliyyət naminə aktiv əməkdaşlıq edir. Son iki ildə SOCAR xarici bazarlarda 1,5 milyard məbləğində Avrobondlar buraxmışdır. Buraxılış ilə əlaqədar SOCAR “Fitch”, “Standard & Poor” kimi nüfuzlu reytinq agentliklərindən müsbət qiymətləndirmə əldə etmiş, “Moody's Investors Service” kredit reytinq agentliyi SOCAR-a möhkəm maliyyə vəziyyətini əks etdirən “Ba1” sabit reytinqini vermişdir.

Biz həmçinin bizim fəaliyyətimizə nəzarət edən beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq edirik və fəaliyyətimizi şəffaf şəkildə qururuq. Bütün digər məlumatlar bizim veb-səhifəmizdən açıq şəkildə əldə oluna bilər http://new.socar.az/socar/en/home

SOCAR özünün bütün əməliyyatlarını və qərarlarını Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və tanınmış beynəlxalq şirkətlərin ən qabaqcıl təcrübələri əsasında hazırlanmış SOCAR-ın daxili qərarlarına və prosedurlarına uyğun olaraq həyata keçirir və qəbul edir.

SOCAR-ın beynəlxalq şirkətə çevrilməsi zamanı özünün fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini rəhbər tutmaqla yanaşı, beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş standartların tətbiq edilməsi da artıq bir norma halını almışdır. Belə hallardan biri də şirkətin fəaliyyəti prosesində şəffaflığın artırılması məqsədilə SOCAR-ın 10 avqust 2012-ci il tarixli 108 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş Korrupsiya ilə mübarizə və şəffaflığın artırılmasına dair standartların qəbulu olmuşdur. Bu standartlar artıq 01 yanvar 2013-cü il tarixindən SOCAR-da tətbiq edilir və bu standartların tələblərinə də ciddi əməl olunur.

SOCAR-ın əsas məqsədi bütün tərəfdaşları, o cümlədən Azərbaycandan olan tərəfdaşları ilə səmərəli dəyərin əldə edilməsi prinsipinə uyğun olaraq işləməkdir. SOCAR-ın Korrupsiya ilə mübarizə və şəffaflığın artırılmasına dair standartlar çərçivəsində qəbul etdiyi standartlardan biri də SOCARSS-008.2012 standartıdır (Satınalma əməliyyatları zamanı Qarşı-tərəflərin yoxlanılması) ki, bu standart sənəd SOCAR tərəfindən imzalanan sövdələşmələrin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək və korrupsiya risklərini minimuma endirmək, SOCAR ilə mülki-hüquqi münasibətlərin qurulması planlaşdırılan mal, iş və ya xidmətlərin təchizatçılarının (bundan sonra “Qarşı-tərəf”) etibarlılığı, maliyyə vəziyyətlərinin sabitliyi və müsbət işgüzar nüfuzlarının mütləq yoxlanılmasını, bundan əlavə, SOCAR-dan xeyriyyə, sosial və sponsor yardımını alanların və bu məqsəd üçün cəlb olunan vasitəçilərinin işgüzar nüfuzlarının və korrupsiyaya dözülməzliyinin yoxlanılmasını, SOCAR tərəfindən təqdim olunan pul vəsaitlərinin, mülkiyyətin və/və ya mülkiyyət hüquqlarının onlar tərəfdən qanunsuz və qeyri-etik məqsədlər üçün istifadə edilməyəcəyini müəyyən edir.

Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq, bildiririk ki, “Global Witness” təşkilatının “Hesabat”ında qeyd etdiyi bütün müqavilələr və biznes layihələri yuxarıda qeyd edilən standartların tələblərinə cavab verilməsi baxımından müvafiq seçimlərdən keçirilmişdir. SOCAR-ın 24 may 2013-cü il tarixində “Global Witness” təşkilatına ünvanlanmış məktubunda da qeyd edilir ki, yerli şirkətlərin inkişaf etdirilməsi və yerli sahibkarlar üçün əlverişli şəraitin yaradılması Azərbaycan Respublikasının qanunlarında əks olunmuşdur və milli prioritetdir. Yerli şirkətlərə bu xüsusi diqqəti nəzərə alaraq, qanunlara və qaydalara uyğun olaraq, SOCAR əməliyyatların səmərəliliyi və effektivliyini təmin edə bilən bütün növ şirkətləri, Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda Azərbaycan mənşəli sahibkarlar tərəfindən yaradılan şirkətlər daxil olmaqla, əməkdaşlığa cəlb edir. Təcrübə göstərir ki, bu kimi əməkdaşlıq SOCAR-ın həyata keçirdiyi layihələrinin səmərəliyini və gəlirliyini artırmağa, həmin gəlirlərin Azərbaycanda qalmasına, o cümlədən bəzi layihələrin yaratdığı zərərlərin mənfəətə çevrilməsinə imkan yaradır.

Hesabatın əsasını təşkil edən ritorikanın SOCAR-ın artan nüfüzuna mənfi şəkildə təsir etməkdən ibarət olması aşkardır. Həmin “Hesabat”da qeyd olunan məlumatlar məhz SOCAR-ın özü tərəfindən beynəlxalq, nüfuzlu audit şirkətlərinə hər il təqdim edilir və bu məlumatlar da qanunvericiliyə, beynəlxalq audit normalarına, anti-korrupsiya prinsiplərinə, eləcə də SOCAR-ın Korrupsiya ilə mübarizə və şəffaflığın artırılmasına dair standartlar çərçivəsində yoxlanılır.

Bununla da, əgər hər hansı bir qanun pozuntusu aşkar olunsaydı, SOCAR-a şəffaf yekun hesabatlar təqdim edilməzdi. Bu hesabatlar müxtəlif mənbələrdə, eləcə də SOCAR-ın rəsmi internet səhifəsində də mütəmadi olaraq yerləşdirilmişdir. Bunun bariz sübutu odur ki, ''Global Witness'' təşkilatı bu “Hesabat”ı yaymadan öncə qeyd edilən məlumatlarla bağlı hələ bir neçə ay öncə 3 may 2013-cü il tarixli məktubla SOCAR-a müraciət etmişdir. SOCAR da öz növbəsində 24 may 2013-cü il tarixli, 01/MX-89YN nömrəli cavab məktubu ilə bu suallara cavab vermişdir. Lakin ''Global Witness'' SOCAR-ın təfərrüatlı cavablarını nəzərə almadan doğrudan da qərəzli olduğunu büruzə verdi. Əslində, “Global Witness” təşkilatı özü də etiraf etmişdir ki, SOCAR fəaliyyətini qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq həyata keçirmişdir və bu zaman hər hansı qanun pozuntusuna yol verməmişdir. Bununla yanaşı, qeyd etmək istəyirik ki, SOCAR-ın bağlanmış bəzi müqavilələr, hətta, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik orqanı olan Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunur və bundan sonra qanuni qüvvəyə minir.

Belə ki, Azərbaycan xalqı üçün böyük gəlirlər gətirən və dinamik olaraq həyata keçirilən neft strategiyasının kontekstində “Global Witness” təşkilatı ARDNŞ-nin həyata keçirdiyi layihələrin perspektivliyi və SOCAR-ın tərəfdaşlarının potensialı haqqında topladığı məlumatları belə obyektiv olaraq analiz edə bilməmişdir.

Bununla yanaşı, “Global Witness” təşkilatının məlumat toplama metodikası da ciddi qəbul edilə bilməz. Belə ki, qeyd olunan təşkilatın məlumat toplama üsulu ondan ibarət olub ki, veb-məkanda hansısa söz axtarışa verilsin və əldə olunmuş məlumatın həqiqiliyi yoxlanılmadan məlumat yayımlansın. Qeyd olunmalıdır ki, veb-səhifədə dərc olunmuş məlumatlar həqiqətə uyğun deyildir. Belə ki, bu gün bütünlüklə SOCAR-a məxsus olan Kulevi terminalının benefisiar sahibləri arasında heç vaxt “Hesabat”da qeyd olunan şəxsə məxsus olan şirkətlər olmamışdır. Digər hallarda isə səhifədə ictimaiyyəti çaşdıran köhnəlmiş məlumatlar dərc edilmişdir. Belə ki, “Hesabat”da SOCAR-ın payı olduğu iddia edilən şirkətlərin bir çoxunun əslində uzun müddətdir ki, artıq tək səhmdarı SOCAR-dir.

SOCAR şəffaflıq prinsiplərinə sadiq qalaraq həmişə ictimaiyyətlə açıq dialoqu dəstəkləmiş və fəaliyyəti ilə bağlı ünvanlanan bütün sualların cavablandırılmasına hazır olmasını nümayiş etdirmişdir. Belə ki, 24 may 2013-cü il tarixində “Global Witness” tərəfindən SOCAR-a ünvanlanmış sorğudakı təşkilatı maraqlandıran bütün suallara cavab verilmişdir. Biz sağlam düşüncə ilə fikirləşirdik ki, konstruktiv dialoq vasitəsilə “Global Witness” təşkilatının maraqlandığı bütün suallara aydınlıq gətirmişik. Lakin, təxminən 7 aylıq sükutdan sonra “Global Witness” təşkilatı aşkar şəkildə SOCAR tərəfindən təmin edilmiş məlumatları nəzərə almadan “Hesabat” yayımladı.

SOCAR-ın Avropaya alternativ qaz təchizatı sistemini yaratmaq məqsədi daşıyan Cənub Qaz Dəhlizinə aid kompleks layihələrinin, o cümlədən TANAP, TAP və Avropaya qaz satışı üzrə razılaşmaların imzalanmasında əldə olunmuş mühüm nailiyyətləri bəzi qüvvələri hiddətləndirmiş və “Şahdəniz - 2” layihəsi üzrə 17 dekabrda planlaşdırılan Yekun Sərmayə qərarına təsir göstərmək niyyəti ilə SOCAR-ın nüfuzunu gözdən salmaq və çirkaba bulamaq cəhdləri daha da artmışdir. Lakin biz bildiririk ki, belə çirkin niyyətlərə qarşı beynəlxalq təcrübənin və hüquq praktikasının mütərəqqi imkanlarından yararlanaraq mübarizə aparmağa hazırıq.

SOCAR bununla bəyan edir ki, ''Global Witness'' təşkilatının yaydığı bu “Hesabat” qeyri-obyektiv, məqsədli şəkildə ARDNŞ-nin artan işgüzar nüfuzuna xələl gətirmək məqsədi daşıdığından həmin təşkilatın bu hərəkətini pisləyir. Şirkət öz əməliyyatlarında şəffaflığı təmin etmək üzrə qərarlı olduğunu bir daha bəyan edir. Bununla yanaşı, SOCAR işgüzar nüfuzunun müdafiəsi üçün hüquq prinsiplərinə uyğun olaraq ''Global Witness'' təşkilatına qarşı zəruri hüquqi tədbirlər görmək, o cümlədən məhkəməyə müraciət etmək hüququnu da özündə saxlayır."

AzPolitika.info

Şərhlər

Hər hansısa bir şərh yazılmayıb.

Son yazılar


Новости

Обзор на Apple IPad PRO 2020

Слоган Apple для новых моделей iPad Pro 2020 года «Ваш следующий компьютер - это не компьютер». Это дерзкий способ справиться с напряжением, которое лежит в основе большинства покупок iPad Pro: они стоят столько же или больше, чем многие ноутбуки, но, возможно, не смогут заменить ваш ноутбук. 11-дюймовый iPad Pro стоит от 799 долларов, а 12,9-дюймовая модель - от 999 долларов, но в обоих случаях более реалистичная стоимость составляет, по крайней мере, пару сотен долларов: следует учитывать, что цена на хранилище выше обычной. 128 ГБ базовой памяти и цена корпуса клавиатуры. Покупатели iPad Pro быстро потратят столько же или больше, чем стоимость хорошего MacBook Air или даже MacBook Pro - отсюда и напряженность. К сожалению, вы не можете потратить лишние 299 или 349 долларов на новый чехол Magic Keyboard, который Apple анонсировал вместе с этими новыми iPad - они не поступят до мая. Brydge продает более традиционную насадку-раскладушку за 199 или 229 долларов. Интернет уже много лет спорит о том, сможет ли iPad заменить ваш ноутбук. И за эти годы Apple медленно заполняла пробелы в программном обеспечении, но не все из них. Я просто выложу свои карты и скажу, что да, iPad Pro - это компьютер,который работает не так, как вы привыкли, и иногда блокирует ваши усилия по достижению определенных задач. Если бы вы надеялись, что эти новые iPad разрешат эту напряженность, это не так. Я думаю, что более интересный вопрос заключается в том, что означает «профи» в контексте iPad. Настоящее напряжение не в iPad Pro и MacBook Air, а в iPad Pro и других iPad. Плюсы Отличный дисплей Быстро Поддержка трекпада Минусы Оплачивая LIDAR, вы не можете использовать ограничения iPadOS все еще теряют Нет наушников Итерация iPad Pro 2020 года, по сути, является незначительным ударом по сравнению с моделями 2018 года. Здесь действительно только три вещи, которые являются новыми: процессор, массив камер и микрофоны. О, есть также поддержка трекпада, о которой вы так много слышали, но она будет доступна для любого iPad, который поддерживает последнюю версию iPadOS. Аксессуар Magic Keyboard от Apple также пока не доступен для тестирования. Это одна из причин, по-моему, настоящая напряженность с другими iPad. Поддержка трекпада может быть самой важной функцией iPad в этом году - я говорю, что даже не знаю, что Apple запланировала на Всемирную конференцию разработчиков только для цифровых технологий. Но поскольку он распространяется на все iPad, он вряд ли станет отличительной чертой этого iPad Pro.Возможно, Magic Keyboard изменит это исчисление, но, скорее всего, будет множество вариантов трекпада для менее дорогих iPad. Например, Apple уже сотрудничает с Logitech на трекпаде для различных 10,5-дюймовых моделей iPad. В любом случае, яркая сторона iPad Pro, которая так мало меняется по сравнению с предыдущим поколением, состоит в том, что есть множество вещей, о которых вам не нужно беспокоиться. Экран по-прежнему красивый, четкий и у него точные цвета. Качество аппаратного обеспечения всеё ещё на высшем уровне, но вне корпуса я всеё ещё чувствую, что в этом есть что-то немного антисептическое. Батарея работает целый день для меня - хотя теперь, когда я использую ее на работе в течение полного рабочего дня, восемь-десять часов, которые я могу вытащить из зарядки, действительно обходятся мне всего один день вместо того, чтобы не беспокоиться об этом несколько. Все еще есть только один порт USB-C, неудобно расположенный сбоку, но его функциональные возможности менее заблокированы, чем это было до iPadOS. И я все еще собираюсь указать на отсутствие разъема для наушников, потому что это больше боли, чем на телефонах. Я постоянно пользуюсь обычными наушниками на своем ноутбуке из-за их надежности: никаких задержек и неловких помех настройкам Bluetooth в начале звонка Zoom, пока ваши коллеги терпеливо ждут. Давайте рассмотрим новое, начиная с процессора. Как ни странно, Apple не использует чип того же поколения, что вы найдете на iPhone 11 Pro. Вместо этого это A12Z Bionic, шаг вперед по сравнению с A12X Bionic, найденным в iPad Pro 2018 года. «Z» ничего не означает (Apple говорит, что это просто «больше, чем X»), но это означает, что в этом году GPU увеличена до 8 ядер. Apple утверждает, что это должно помочь с играми, работающими на частоте 120 Гц, рендерингом 4K в приложениях для редактирования видео и улучшенной производительностью AR. Я уверен, что это все правда, но я не уверен, что большинство владельцев iPad Pro когда-либо заметят разницу в скорости. Этот iPad чувствует себя очень, очень быстро, как и мой iPad Pro 2018 года. Потенциально можно привести аргумент о запасе мощности процессора и его перспективах на будущее, но не особенно сильный. Для полноты картины отмечу, что в тесте вычислений на GPU Geekbench 5 Pro новый 12,9-дюймовый iPad Pro набрал 9981, а мой 2018-дюймовый - 9138 (тесты CPU были примерно такими же). Что эта разница в 800 значит для вас? Наверное, ничего. Для меня ключевой момент в том, что если вы не знаете точно, к какому болевому моменту относится этот процессор, вам не следует обновляться только для него. Самое большое изменение - новая система камер. Вы не можете пропустить это. Выступ камеры на задней панели iPad Pro теперь представляет собой большой старый квадрат с двумя обычными датчиками камеры и новым датчиком LIDAR. Мы вернемся к этому датчику LIDAR через минуту. Apple установила 12-мегапиксельный основной широкий датчик с диафрагмой f / 1.8, который делает хорошие фотографии, но не в состоянии соответствовать характеристикам iPhone 11 Pro при слабом освещении. Новинкой этого года является сверхширокий 10-мегапиксельный сенсор с f / 2,4 и углом обзора 125 градусов. Как и для всех сверхширокоугольных сенсоров, смысл в этом доставляет больше удовольствия, чем дополнительное четкое качество изображения. Я в команде «все в порядке, чтобы делать фотографии и видео с вашим iPad», но контекст имеет значение.Я думаю, что это более логично, чем то, что вы могли бы использовать в студии для конкретных целей, а не на местах (или, и я не могу особо подчеркнуть, что вы никогда не должны делать этого на концерте). «Студийный» контекст также относится к микрофонам, которые Apple также называет «студийным» качеством. Они довольно хороши, но, возможно, не достаточно хороши, чтобы использовать их для профессионального подкаста. IPad Pro может снимать видео в формате 4K со скоростью 24, 30 или 60 кадров в секунду и в сочетании с этими микрофонами, я думаю, цель состоит в том, чтобы предоставить кинематографистам интересный набор опций для съемки и редактирования «все в одном». Если бы Apple продала версию этого iPad Pro с посредственной камерой на задней панели и без изменений камеры, я бы купил эту версию в одно мгновение, особенно если она будет стоить немного дешевле. Для меня важнее камера для селфи, потому что я использую iPad Pro в качестве рабочего компьютера, и это именно та камера, указывающая на мое лицо для видеозвонков. Он может делать 7-мегапиксельные фотографии и снимать видео 1080p. Это намного лучше, чем камера на любом MacBook с точки зрения качества, и намного хуже, чем на любом MacBook с точки зрения размещения. Я не знаю, почему Apple сохраняет свое странное наследие, когда датчики FaceID и селфи-камера помещаются на «верх» iPad Pro, когда он находится в портретном положении. Возможно, это последний след желания Apple сохранить iPad Pro в качестве «первого планшета», но я и все, кого я знаю, в основном используют iPad в ландшафтном режиме в чехле для клавиатуры. Это означает, что камера находится в стороне, поэтому ваши глаза всегда смотрят в сторону. Apple добавила некоторые эффекты дополненной реальности для исправления вашего взгляда в FaceTime, но это не помогает в работе конференц-связи. Пока я в курсе, другая проблема с использованием iPad Pro для конференц-связи заключается в том, что в iPadOS Apple не позволяет приложениям использовать камеру, если они не активны на переднем плане. Это приятно с точки зрения душевного спокойствия, но абсолютно ужасно для видеоконференций. Правда заключается в том, что людям нужно открывать другие приложения, когда они находятся на вызове, и достаточно просто вытащить окно слайдера, чтобы проверить сообщение, чтобы выключить камеру iPad во время вызова Zoom. В результате ваша камера постоянно выключается и снова включается. IPad Pro - идеальная машина, чтобы заставить ваших коллег думать, что вы их игнорируете. Если на iPad Pro 2020 есть одна особенность аппаратного обеспечения, то это датчик LIDAR. Он использует лазеры для почти мгновенного определения глубины и создания пространственной карты комнаты. И каждый раз, когда технический продукт использует лазеры, компания, которая делает это, не может ничего поделать, потому что лазеры все еще кажутся футуристическими. Поэтому Apple утверждает, что «работает на уровне фотонов и на наносекундных скоростях». Да, так работает свет. В любом случае, причина включения LIDAR в радикально более быстрой и точной дополненной реальности. И это действительно работает - но это только основа для большого опыта AR, а не гарантия, что они придут. Он улучшает некоторые текущие приложения бесплатно, но пока нет сторонних приложений, которые бы в полной мере использовали его. (Здесь я должен сообщить, что моя жена работает на Oculus, которая делает продукты виртуальной реальности.) Главное преимущество приложений AR сразу же заключается в том, что LIDAR может почти мгновенно отобразить поверхности в комнате. Вместо того, чтобы размахивать iPad, пока камеры не распознают объекты, LIDAR просто измеряет их напрямую. Эта пространственная карта также более точна - поэтому приложение Measure, например, может отображать линейку, когда вы приближаетесь к измеренной линии. Другое непосредственное преимущество, которое вы получаете, - это то, что называется «окклюзия». Вот когда что-то попадает между вашим iPad и виртуальным объектом, который вы положили на пол, на стол или что-то еще. Если кто-то встает между вами и виртуальным стулом, и стул частично не скрыт, это разрушает иллюзию. iPad LiDAR тест IPad Pro 2020 года с LIDAR может скрывать такие объекты, как эта фигурка мальчика-барабанщика, довольно далеко позади людей. Это довольно хорошо с другими млекопитающими, тоже. Еще один тест iPad на LiDAR Без LIDAR iPad 2018 года иногда изо всех сил пытался получить правильную окклюзию, когда кто-то выходит на сцену AR. Старые айпады и айфоны могут вызывать окклюзию у людей, но они не могут делать это с произвольными объектами. «ЛИДАР» означает, что этот iPad Pro может, хотя он и не способен нарисовать совершенно четкую линию. Разработчики должны получить эти преимущества «бесплатно», но для выполнения более сложных задач потребуется специальное кодирование. Сегодня Apple выпускает эти API для разработчиков, но потребуется некоторое время, прежде чем приложения смогут ими воспользоваться. Если и когда они это сделают, они смогут использовать более продвинутую пространственную карту, чтобы надеть свои виртуальные американские горки или подставки для журнальных столиков. Предполагается, что новые API Apple смогут более точно идентифицировать такие объекты, как стулья, окна, столы и т. Д. Они также позволяют размещать виртуальные объекты в любом месте на карте, а не только на плоских поверхностях. Короче говоря, LIDAR на iPad Pro выглядит довольно продвинутым, но создан для будущего программного обеспечения, которое еще не пришло. Помимо предметов интерьера, некоторых покупок и некоторых игр, также неясно, существует ли реальный спрос на все эти технологии. Наиболее распространенное использование AR сейчас - это лицевые фильтры, и LIDAR пока что мало для этого делает. Я ознакомился с iPadOS в октябре прошлого года, и большая часть того, что я сказал тогда, стоит сегодня. Готовность Apple добавить много сложностей в ОС для опытных пользователей ... добавила много сложностей. Просто не так просто и интуитивно научиться делать все, просто используя его. Вот как я выразился тогда: Начать использовать его легче, чем любой другой компьютер в истории. Но когда вы начинаете пытаться получить от iPad те же самые возможности, которые вы ожидаете от высококлассного ноутбука, эти кривые хоккейные палки. Добавление поддержки трекпада не сильно меняет эту динамику, хотя значительно облегчает работу с текстом. Теперь мне понятно, почему Apple изменила способ работы курсора и выделения текста в iPadOS: он был разработан с мышью или трекпадом. НИКАКИХ ЛЮБИМЧИКОВ С КЛАВИАТУРОЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КЛАВИАТУРАМИ, ДОСТУПНЫМИ НА ЗАПУСКЕ Я могу сказать гораздо больше о поддержке трекпада на iPad, но вот короткая версия: я думаю, что Apple подошла как можно ближе к этому. Прокрутка кажется естественной, и то, как курсор мыши меняет форму в соответствии с кнопками, поначалу странно, но, думаю, мне это нравится.Тем не менее, есть некоторая интуитивная странность в том, что вы перемещаете курсор вверх к краю экрана, чтобы вызвать док, центр уведомлений и приложения Slide Over. Подробнее о трекпаде я расскажу в следующей статье. В целях данного обзора (и в отсутствие будущей Magic Keyboard) необходимо знать, что каждый iPad, который может быть обновлен до последней версии iPadOS, получает эту функцию, поэтому он не является отличительным признаком для iPad Pro. iPadOS также немного менее глючит сейчас, чем это было при запуске, но время от времени все еще возникают проблемы. На этой неделе это был текстовый фокус с помощью Smart Keyboard. Иногда мне нужно полностью принудительно выйти из приложения и перезапустить его, чтобы набрать его. Поскольку на этой неделе я использовал iPad Pro, я продолжал возвращаться к этому датчику LIDAR. Не использовать, но как концепцию. Это мощный и интересный датчик, а полный контроль Apple над программным и аппаратным обеспечением означает, что он «просто работает» для улучшения существующих приложений. Но, несмотря на всю свою мощь, я не уверен, что многие пользователи смогут воспользоваться этим - это дополнительная вещь, которую они могут даже не использовать. И это история iPad Pro вкратце, не так ли? Линейка iPad Pro всегда отличалась невероятно мощным и красивым аппаратным обеспечением вместе с программным обеспечением, которое изо всех сил пыталось использовать его в своих интересах. Я начал этот обзор, говоря о напряженности между iPad. Суть этой напряженности в том, что для большинства людей iPad Pro является излишним. Если вы не совсем уверены в том, что вы собираетесь делать с этими камерами, этим LIDAR или более быстрым процессором, скорее всего, вас одинаково обслужат гораздо более дешевый iPad Air или даже базовый iPad. Ни один из этих iPad не так хорош с аппаратной точки зрения. Но если вам не нужна дополнительная мощность, сэкономить сотни долларов - это тоже хорошо. Каждое интеллектуальное устройство теперь требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем вы сможете его использовать - контракты, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начнем подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать «согласиться» на использование устройств, когда мы их просматриваем, так как это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут договариваться.Так же, как iPhone, чтобы использовать iPad Pro, вы должны согласиться: Соглашение об условиях обслуживания Apple, которое вы можете отправить вам по электронной почте Гарантийное соглашение Apple, которое вы можете отправить вам по электронной почте Эти соглашения не подлежат обсуждению, и вы не можете использовать телефон вообще, если вы не согласны с ними. IPad Pro также предлагает настроить Apple Cash и Apple Pay при настройке, что также означает, что вы должны согласиться: Соглашение Apple Cash, в котором указано, что услуги фактически предоставляются Green Dot Bank и Apple Payments, Inc, и далее состоит из следующих соглашений: Условия использования Apple Cash Договор об электронных коммуникациях Политика конфиденциальности банка Green Dot Условия прямых платежей Уведомление о конфиденциальности прямых платежей Apple Payments, Inc, лицензия Если вы добавили кредитную карту в Apple Pay, вы должны согласиться: Условия от вашего поставщика кредитных карт, которые не имеют возможности по электронной почте Итоговый итог: два обязательных соглашения, шесть дополнительных соглашений для Apple Cash и одно дополнительное соглашение для Apple Pay.

Обзор на :Samsung Galaxy S20

За последние несколько лет Samsung добилась чего-то уникального в мире Android: она последовательно выпускала отличный флагманский телефон без огромных недостатков. Большинство людей, которые покупают телефон Galaxy S, знают, чего ожидать. Так что в самом реальном смысле самой важной задачей Samsung с S20 было убедиться, что он не испортит хорошие вещи. Я рад сообщить, что S20 доставляет мало сюрпризов,что делает его еще более вероятным, что вы пропустите его. Это было бы ошибкой. Конечно, будут и другие Android-телефоны, которые соответствуют или превосходят Galaxy S20 по любому количеству показателей или спецификаций. Но я уверен, что мало кто — возможно, никто-будет соответствовать общему опыту. Galaxy S-это телефон Android по умолчанию по какой-то причине. К сожалению, базовая цена по умолчанию в этом году выросла: $999,99 за Galaxy S20 и $1199,99 за версию Plus с большим экраном. Я подозреваю, что большая часть этих затрат сводится к включению 5G, от которого мало кто действительно выиграет. Galaxy S20 и S20 plus у большего брата, Galaxy S20 ультра. Когда я рассматривал этот телефон в прошлом месяце, я обнаружил, что Samsung переоценил себя, пытаясь сделать слишком много. Обычные телефоны S20 пытаются делать меньше, поэтому я думаю, что в конечном итоге они добиваются большего. Наш обзор Samsung GALAXY S20 8,5 ИЗ 10 Плюсы Высокая частота обновления экрана Хорошее время автономной работы Отличная посадка и отделка Минусы 5G не стоит дополнительных затрат Камеры перекрывают гладкие лица Обновления программного обеспечения гарантируются только в течение двух лет Купить за $999.99 от Samsung купить за $999.99 от AT&T Наш обзор Samsung GALAXY S20 PLUS РЕЗУЛЬТАТ ПОРОГЕ 8,5 ИЗ 10 ОБОРУДОВАНИЕ Одна из главных причин, по которой Вы можете принять S20 как должное, заключается в том, что он выглядит так похоже на другие последние телефоны Galaxy S. Там же изогнутое стекло на задней панели, та же металлическая рейка по краям и тот же почти безрамочный экран с крошечным дыроколом для селфи-камеры. Samsung Samsung последовала примеру Apple и Google, отодвинув модуль камеры в сторону, позволив ему стать большим и квадратным, хотя Samsung-это прямоугольник. Более тонкое (и желанное) отличие от предыдущих телефонов Galaxy заключается в том, что экран немного менее изогнут с левой и правой сторон. В целом, я думаю, что нет другого телефона Android, который поднялся бы до такого уровня качества сборки. Он просто чувствует себя как хороший объект в любом размере. Вообще-то я предпочитаю его айфону во многих отношениях. Например, обычный Galaxy S20 всего лишь немного уже обычного iPhone 11 Pro, поэтому он чувствует себя более комфортно в руке. Кроме того, вы можете получить маленький в розовом цвете. Получение такого массивного экрана без надрезов означает, что у Samsung нет функции безопасной разблокировки лица. Вместо этого под экраном находится ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Я признаю, что это немного медленнее, чем другие методы разблокировки, но это не настолько медленно, чтобы действительно беспокоить меня. Я обнаружил, что мне потребовалось всего несколько дней, чтобы восстановить мышечную память и поставить большой палец в нужное место. Samsung отказалась от гнезда для наушников в этом году, что примечательно, потому что он все еще был точкой продажи Galaxy S10. К счастью, он оставляет возможность расширить хранилище с помощью карты microSD, что важно, потому что меньший Galaxy S20 поставляется только с одним вариантом хранения: 128 ГБ. Это слишком мало для телефона за тысячу долларов, но это лучше, чем то, что вы получаете на iPhone 11 Pro. Получение 512 ГБ памяти на S20 Plus стоит $ 1349,99. На самом деле все эти детали являются de rigueur для Samsung: высокое качество аппаратного обеспечения, более высокая цена, чем у конкурентов Android. Но есть три вещи, которые заслуживают внимания на S20: новые камеры, скорость 5G и возможность установить частоту обновления 120 Гц на экране. Розовый: Galaxy S20, Черный: Galaxy S0 Плюс, Серый: Galaxy S20 Ультра. КАМЕРА Давайте начнем с камеры. Если вы видели обзор Galaxy S20 Ultra, вас “лечили " длинной, сложной экзегезой о большой ставке Samsung на высокие мегапиксельные сенсоры и о том, как эта ставка на самом деле не окупилась. К счастью, обычные Galaxy S20 и S20 Plus используют гораздо более традиционный подход. Они могут быть менее амбициозными, но, по крайней мере, более предсказуемыми. Основной датчик камеры-это простой 12-мегапиксельный датчик, хотя он, по-видимому, на 28 процентов больше, чем основной датчик на прошлогоднем Galaxy S10. Я верю в это, хотя бы потому, что S20 удивительно хорошо работает в очень тусклом свете. Широкоугольный датчик также имеет 12 мегапикселей, а селфи-камера-10 мегапикселей. Все довольно стандартные вещи. Телеобъектив, однако, 64-мегапиксельный. Как и в случае с Ultra, Samsung использует эти дополнительные мегапиксели для улучшения возможностей масштабирования. На самом деле, это основной способ работы Зума: обрезка на этом более крупном датчике, чтобы вы все еще могли получать 12-мегапиксельные изображения из него. Поле зрения на телеобъективе достаточно близко к широкоугольному, чтобы вы могли использовать его для обычных 64-мегапиксельных фотографий, Если вы так склонны. Я думаю, что Galaxy S20 и S20 Plus делают отличные фотографии, но есть некоторые предостережения, о которых следует знать. Каждая камера смартфона имеет "внешний вид", то есть ее программное обеспечение самоуверенно относится к тому, как следует настраивать изображения. Внешний вид Samsung заключается в том, чтобы разогреть баланс белого, осветлить тени, когда это возможно, и сгладить лица. Мне не нравится этот взгляд, и сглаживание лица, в частности, является решеткой — не потому, что оно размазывает детали, а потому, что его невозможно отключить, когда вы находитесь в обычном автоматическом режиме. Существует также режим” Bixby scene detection", который ухудшает ситуацию так же часто,как и улучшает ее. К счастью, я думаю, что поскольку S20 имеет обычную 12-мегапиксельную камеру вместо 108-мегапиксельного сенсора, он имеет тенденцию быть немного менее агрессивным при выполнении всего вышеперечисленного. Это все еще внешний вид Samsung, но он выполнен более грамотно, чем на Ultra. Однако если вы потратите полсекунды на переключение в профессиональный режим (или просто отключите фильтры красоты на селфи-камере), подавляющее большинство этих проблем исчезнет. Даже со всеми ISO и балансом белого и другими настройками камеры, установленными на " авто” в режиме Pro, камера просто выплевывает более нейтральную и детализированную фотографию. Агрессивное сглаживание лица происходит и в портрете. Galaxy S20 Plus портретный режим. Его традиционный 12-мегапиксельный сенсор имеет большую фокальную плоскость, чем ультра. Galaxy 20 portrait, который так же способен к портрету без датчика глубины Plus. В принципе, если бы Samsung вышла из своего собственного пути, эта камера была бы серьезным соперником, чтобы взять на себя как iPhone 11 Pro, так и Pixel 4 для регулярных снимков. Однако в нынешнем виде он не дотягивает до этих телефонов. Тем не менее, я скажу, что мне нравится S20 в целом лучше, чем Pixel 4, потому что Samsung предлагает широкоугольный объектив и имеет лучшее видео. Я также был жесток к S20 Ultra, потому что ему было трудно поймать фокус. У меня вообще не было такой проблемы с S20. Возможно, это потому, что обычные S20 и S20 Plus имеют более традиционный датчик с более традиционным двухпиксельным автофокусом. Это особенно заметно в видео, где охота за фокусом может быть очень раздражающей. В целом, я думаю, что Samsung по-прежнему лидирует в Android-пакете, когда речь заходит о качестве видео, но он уступает iPhone. Сравнение масштаба. У S20 и S20 Plus нет причудливого сложенного объектива Ultra с его призмами и зеркалами, но Samsung все еще говорит, что вы можете получить “без потерь” зум до 3x, и это дает вам возможность увеличить масштаб до 100x. все это работает в основном за счет обрезки на этом большом 64-мегапиксельном сенсоре. Результаты в порядке, но недостаточно хороши, чтобы купить телефон для этого. Я думаю, что примерно в 3 или 4 раза он превосходит как Pixel, так и iPhone 11 Pro, но все три довольно сильно ломаются. Экстремальных условиях низкой освещенности. Galaxy S20 слева, Pixel 4 справа Наконец, если вы думали, что хотите купить Galaxy S20 Plus, потому что у него есть датчик “глубины зрения” во время полета, не беспокойтесь. Я обнаружил, что это не помогло Galaxy S20 Plus делать лучшие портретные фотографии. Оба телефона объединены примерно одинаково, то есть они выглядят довольно искусственными для меня, но иногда вы можете получить что-то особенное. 5G, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Galaxy S20 и S20 Plus - это первые мейнстрим-телефоны 5G, и этот факт является огромной частью их маркетингового толчка. К сожалению, операторы, на которых мне приходится тестировать в районе залива, - T-Mobile и Verizon-пока не предлагают здесь услугу 5G. Даже если вы живете в зоне 5G для вашего оператора, я далеко не уверен, что дополнительные расходы, которые 5G добавляет к телефону, того стоят. На самом деле, учитывая, как быстро телефоны Samsung дисконтируются, если этот телефон вас интересует, возможно, стоит подождать, пока цена продажи переключится на него. Следует иметь в виду, что только более крупные Galaxy S20 Plus и Ultra поддерживают mmWave-версию 5G, которая работает только в том случае, если вы находитесь в двух шагах от вышки сотовой связи и имеете прямой обзор. Это намного быстрее, но я все еще думаю об этом как о демонстрации технологии на углу улицы, а не о реальной потребительской технологии. Слева направо: S20 Ultra, S20 Plus и S20. Одна из причин, по которой Вы должны рассмотреть S20 Plus — помимо большего экрана — это большая батарея. Это 4500 мАч по сравнению с меньшими 4000 мАч S20. Я в основном тестировал меньший, чтобы получить своего рода наихудший сценарий, и худший случай есть... очень здорово. Хотя я не был на 5G, у меня действительно была высасывающая батарею частота обновления экрана 120 Гц, и я мог без проблем пережить полный день умеренного или интенсивного использования. Мое экранное время регулярно превышало пять часов. Мой коллега Бреннан протестировал большую модель Plus и получил еще лучшие результаты. Единственный Android-телефон, который работает быстрее, чем Galaxy S20, - это, вероятно, Galaxy S20 Ultra. Все они оснащены новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 865 и большим количеством оперативной памяти. Samsung Samsung я прокомментировал программное обеспечение Samsung в обзоре Ultra, но здесь стоит повторить: Samsung теряет некоторую сдержанность, которую она когда-то имела, когда дело доходит до нагромождения запутанных функций. Я не хочу осуждать попытки любой компании построить экосистему услуг в эпоху почти монополий от Google, Apple и Microsoft, но экосистема Samsung не велика. Слишком много функций совместимы только с другими телефонами Galaxy, в то время как другие — особенно Bixby — в лучшем случае не очень хороши. Я отключил многие функции Samsung, в том числе почти бессмысленно “Samsung ежедневная” раздел на главном экране. Плюсом всех этих функций является то, что вы можете настроить множество вещей в соответствии со своими предпочтениями. Android и Samsung достаточно открыты, чтобы позволить вещам, которые никогда не будут летать на iPhone. Например, я использую приложение sideActions для переназначения длительного нажатия кнопки питания из Bixy в Google Assistant. Представьте себе, что вы можете добавить что-то для Siri на iPhone. Вполне вероятно, что Samsung будет вечно колебаться на этом маятнике между раздуванием программного обеспечения и очисткой. S20 еще не раздулся, но я вижу, в каком направлении движется маятник. К счастью, основа интерфейса One UI от Samsung по-прежнему велика. Однако его будущее омрачено тем фактом, что Samsung возьмет на себя обязательство предоставить только два основных обновления ОС Android. Это проблема для всех телефонов на Android, но особенно вопиющая с телефонами, которые стоят более тысячи долларов. ЛУЧШИЙ ЭКРАН Я сохранил то, что, вероятно, является моей любимой функцией на Galaxy S20 и S20 Plus напоследок: экран — в частности, возможность переключить его на частоту обновления 120 Гц, что вдвое превышает нормальную частоту. Это означает, что анимация и прокрутка становятся намного более плавными. Реализация Samsung просто блокирует экран на эту более быструю частоту обновления, в то время как другие реализации пытаются варьировать ее в зависимости от определенных сигналов. Идеально Samsung Samsung сделал бы то же самое, но это, вероятно, та вещь, которая требует значительных программных усилий и, честно говоря, будет лучше обрабатываться Android, чем Samsung. К счастью, как я уже отмечал выше, переключения на 120 Гц было недостаточно, чтобы убить батарею за один день, поэтому подход Samsung работает. Возможно, в попытке сэкономить заряд батареи S20 действительно резко снижает разрешение экрана с максимального, когда вы устанавливаете частоту обновления до 120 Гц. Я почти не заметила разницы, да и ты, скорее всего, тоже. Даже если вы это сделаете, компромисс стоит того. Экраны с высокой частотой обновления следует ожидать на любом телефоне, который стоит более тысячи долларов с этого момента. Они настолько хороши. Помимо частоты обновления, экран великолепен. Он большой, яркий и яркий на обоих размерах телефона. Я установил настройку цвета на "естественный“, потому что режим по умолчанию” яркий" заставлял цвета выглядеть перенасыщенными и странными. Смартфон Samsung Galaxy S20 Plus SamsungSamsung решил назвать этот телефон "Galaxy S20" вместо Galaxy S11. Было ли это потому, что он не хотел быть номером за iPhone 12, который, предположительно, появится позже в этом году? Знаки, очевидно, указывают на то, что да, но Samsung утверждает, что она выбрала это название, потому что хотела сигнализировать, что S20-это начало нового поколения телефонов. Есть две причины, по которым Samsung считает, что может сделать это заявление: 5G и новая система камер. Но я все еще думаю, что 5G-это стирка прямо сейчас; это не то, что нужно искать. Что касается системы камер, то в то время как ультра-версия этого телефона пробует много нового, обычные S20 и S20 Plus являются фундаментально эволюционными обновлениями того, что Samsung сделала с S10. Я купил и использовал Galaxy S10, и поэтому у меня есть довольно прочная система отсчета для S20. Несмотря на заявления Samsung, он действительно больше похож на S11: солидное улучшение по сравнению с прошлым годом, но не “новое поколение” телефонов. Кроме того, в нем слишком много наследия Samsung по ограничению обновлений программного обеспечения, чтобы быть началом чего-то действительно нового. Но, как я уже говорил, не принимайте серьезные улучшения как должное. Это лучший полный пакет Android-телефона, доступный прямо сейчас, и высокая планка для остальных телефонов Android 2020 года. S11, S20-Samsung может называть это как угодно. Согласитесь продолжить: SAMSUNG GALAXY S20 Каждое интеллектуальное устройство теперь требует, чтобы вы согласились с рядом условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые никто на самом деле не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать "согласен", чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Samsung Galaxy S20, вы должны согласиться: Лицензионное Соглашение С Конечным Пользователем Политика конфиденциальности Samsung Условия предоставления услуг Google (включая политику конфиденциальности) Условия предоставления услуг Google Play Существует множество факультативных соглашений. Если вы используете версию для конкретного носителя, их будет больше. Вот лишь некоторые из них: Samsung “связывает информацию " и отправляет диагностические данные Резервное копирование Google Диска, геолокационные службы, сканирование W-Fi, диагностические данные Автоматическая установка (в том числе от Google, Samsung и вашего оператора связи) Bixby privacy police (требуется для использования Bixby), а также дополнительные опции для Bixby, такие как персонализированный контент, доступ к данным и просмотр аудиозаписи Могут быть и другие. Например, у меня уже была учетная запись Samsung, поэтому мне не нужно было соглашаться на дополнительные условия для этого. Приложение Samsung погода также имеет свою собственную политику конфиденциальности, которая может включать обмен информацией с weather.com. Окончательный итог: есть четыре обязательных соглашения и около восьми необязательных, с которыми, как я ожидаю, большинство пользователей захотят согласиться. Источник: https://www.theverge.com/2020/3/11/21172039/samsung-galaxy-s20-plus-review-camera-5g-screen-android