MUSA ÜMMƏTİLƏ SU TAPDI, XİLAS OLDU: BİZİ BU SAHƏDƏ NƏ GÖZLƏYİR?

İlhami Cəfərsoy.

Filologiya elmlər doktoru. AMEA-nın Qədim dillər şöbəsinin müdiri

Tarixən müharibələrin çoxu qlobal iqlim dəyişikləri ucbatından baş vermişdir. Şimalda güclü yağışlar yağanda insanlar cənuba köçmüş, cənubda quraqlıq başlayanda şimala çəkilmişlər. Əgər Volqa çayı boyundan begemont sümükləri tapılırsa, deməli nə zamansa Ural dağlarının ətəklərində Nubiyadakı, Efiopiyadakı istilik olmuşdur.

Yağışlar bol olanda Nil çayının suları 10-12 dəfə artırdı. Çağlayan sular çayın məcrasından çıxır, lilli münbit torpağı səhradakı çökəklərə yayırdı. Əkinçilər yüz min hektarlarla torpağa arpa, buğda toxumları səpirdilər.

Nil çayının suları 6 dəfədən az artanda sahildəki çökəkləri doldura bilmirdi. Münbit vadilər qırmızı səhralara çevrilirdi. Qocalar, uşaqlar susuzluğa dözməyib ölür, ən sağlam cavanlar qarşılarına keçənləri talaya-talaya şimala üz tuturdular.

Qədim Misir folklorunda qırmızı rəng fəlakət rəngidir. Çünki susuz səhra qırmızı rəngə çalır. Kara adlanan qara rəng isə bolluq, bərəkət rəmzi idi. Çünki Nil çayı daşanda vadiləri lilli qara torpaqla bərəkətli əkin yerlırinə döndərirdi.

Quraqlıq başlayanda fironlar daha da qəddarlaşır, vergiləri artırırdılar. Belə dəhşətli illərdən birində - e.ə. XIII əsrdə İliopol məbədinin müdrik kahini Amosiy (xristian salnaməçilər onu Moisey, yəhudilər Moşe, müsəlmanlar Musa adlandırırlar) 12 qəbiləni ətrafına toplayıb, Sinay dağına tərəf hərəkətə başladı.

Musa peyğəmbər Sarı Çin səhrasına çatanda ümməti bir udum suyun olmamasından əziyyət çəkirdi. Sarı Çin kahinləri onları hörmətlə qarşıladılar. Çünki onlar da Musa hümməti kimi Tək Allaha tapınırdılar.

Musa hümmətinin qəbilə başçılarından biri quraqlıq səhrada necə su tapmağın sirrini bilirdi. O, iki dananı buynuzlarından bir-birinə bağlayıb danalar qan-tərə batınca qovur, sonra onları açıb buraxırdı. Danalar səhranı dolaşıb hansı çuxuru ayaqları ilə eşirdilərsə, müdrik o çuxuru qazdırırdı. Və qazılan quyulardan içməli su çıxırdı.

Müqəddəs kitablarda həmin müdrik Anakim adlandırılır. Anakim ilahə Anaya tapınan etnosun patriarxı deməkdir. Bu məlumat onu göstərir ki, bizim əcdadlarımız həmişə zalımların yox, məzlumların yanında olmuş, aclara çörək, susuzlara su vermişdir.

“And olsun” kultural və multikultural “dəyərlərə”, bu tarixi bilgiləri mən özümdən uydurmuram. Belə işlərə görə hibridgenlər adamı qaz kimi çığırda-çığırda yolarlar. Dərisinə saman təpərlər. Qoy inanmayanlar gedib İosif Flavinin (I əsr) “İudeyanın qədimliyi” əsərini oxusunlar. Əgər zərrəcə şübhələri qalsa, Arximandrit İeronimin (III əsr) “Bibliya arxeologiyası” kitabının 1883- cü il Sankt-Peterburq nəşrini vərəqləsinlər.

Musa peyğəmbər İordan çayına çatanda 160 yaşında vəfat etdi. Onun ümməti çayı keçib, Fələstinin susuz təpələrində yurd saldı. Bu dəfə bizim müdriklər təpələrin başındakı tikanlı bir kol növünə baxıb dərinlikdəki suları tapa bildilər. Həmin kolun kökləri 15-20 metr dərinliyinə gedə bilirdi.

İndi taleyin qismətindən Kür quruyur. Araz çayı xristian ermənilərlə, erməni xislətli farsların bostanına axır.

Neynəyək? Təpələri gəzə-gəzə Musa ümməti kimi tikanlı kolların altınımı axtaraq?! Bu mümkün deyil, çünki sulu təpələrin çoxu Qarabağda ermənilərin işğalı altındadır.

Bəlkə meliorasiya və su təsərrüfatı idarəsinin iki iribuynuzlu məmurunu bir-birinə bağlayıb Saatlının şoran çöllərində yumşaq yerlərinə tər gəlincə qovaq?

Ərz edirəm ki, bu da mümkün deyil. Nə olsun ki, bizim çoxlu iribuynuzlu və xırdabuynuzlu məmurlarımız var. Axı onlar suyun iyini bilmirlər, pulun iyini bilirlər. Əgər Dəccalın oturduğu Şeytan təpəsinin altında bir torba pul basdırsanız, iyləyib o pulu taparlar, ancaq suyu tapmazlar.

Az qalmışdı sevinim, Kür qurusa, Araz düşmənlərin bostanına axıdılsa da, bizim Tərtər çayımız var, Qarqar çayımız var. Ancaq yadıma düşdü ki, ermənilər Ağdərə rayonunda Tərtər çayının qarşısını kəsiblər. Bu azmış kimi onlar Kəlbəcərin altında yeni su-elektrik stansiyası tikirlər.

Onda hansı ağılla bizim millət vəkillərimiz Araz çayı üzərində körpülərin tikilməsi haqqında razılaşma aktını təsdiq etdilər? Ağıl dolu başla yox, saman dolu başla fikirləşəndə yenə qarşıdan gələn fəlakəti görməyə bilmirsən.

Rusların Çukot milli mahalının sadəlövh əhalisi haqqında çoxlu lətifələri var. Onların birində deyilir ki, bir çukça hündür şam ağacına çıxıb, oturduğu budağı kəsirmiş. Başqa bir çukça gəlib deyir ki, oturduğun budağı kəsmə, ağacdan yıxılıb ölərsən. 

Çukça o biri çukçanın əllərindən öpüb deyir: "Sən şamansan, hardan bildin ki, mən yıxılıb ölə bilərəm".

Kürün şoranlaşmasının, Araz çayının qurudulmasının ağır nəticələrini qabaqcadan görmək üçün nəinki şaman olmaq, elə Molla Şükür olmaq bəs edir.

Amma neyləyək ki, Molla Şükürün məramı millətin su dərdini anlamaq deyil. O, Eçmiadzin katolikosu deyil ki, millətin taleyi ilə maraqlansın?

Qlobal istiləşmə gəlirsə, bizim üç tərəfdən – Dağıstan, Ermənistan, Gürcüstan tərəfindən su problemimiz olacaq. Əgər vaxtında tədbir görə bilməsək, biz yaxın illərdə bunun ağrısını çəkə bilərik. Necə ki, fələstinli müsəlmanlar o ağrını çəkirlər.

İzrail heç bir zaman xoşluqla Qolan təpələrini Fələstinə qaytarmayacaq. Ona görə ki, ölkənin içməli su ehtiyacının çoxu o təpələrdən qaynayıb axan bulaqlarla ödənir.

Fələstində Sarı dərəsi adı ilə məşhur olan vadi var. Yəhudilər onu Şaron vadisi adlandırırlar. Sarı xan nəslinin patriarxları eradan əvvəl II minillikdə orada bağlar, üzümlüklər salmışdılar.

Musa peyğəmbərin 12 qəbiləsi təpələrdən başlayıb Aralıq dənizinə qədər uzanan o vadiyə gələndə orada 70-ə yaxın bulaq və su quyusu var idi. İudalarla fələstinlilər yüz illərlə, min illərlə o vadidə su üçün bir-birlərinin qanlarını tökdülər.

Biz Şaron vadisində axıdılan qanları göz önünə gətirib, erməniləri Tərtər, Qarqar, Həkəri çaylarının kənarından təmizləməsək, bizi yaxın illərdə Fələstin yetimlərinin gününə salıb, bir qurtum su üçün ləlidəcəklər…

Hibridgenli generallar yaxınlaşmaqda olan bu fəlakəti görmürlər, heç görmək də istəmirlər. Çünki onlar üçün Vətən villalar və bağlar, millət Aşxalusdan və Qalinadan doğulan uşaqlarıdır.

Bakı şəhəri böyüdükcə böyüyür. İnşa edilən çoxmərtəbəli binaların ağırlığı altında yeraltı sular torpağın səthinə çıxır, Abşeronu üfunət iyi bürüyür.

Ağızlarında yaşmaq olduğundan bizim yekələr və lap yekələr hələ ki, bu üfunət iyini duya bilmirlər. Beş-altı ay keçəcək, viruslar yox olub yaşmaqlar ağızlardan çıxanda üfunət iyi onların da burnuna dolacaqdır.

Qazaxlar Bakı qədər yeraltı və yerüstü problemləri olmasa da, paytaxtı Bişkek şəhərinə köçürtdülər. Çoxlarının düşündüyü kimi Almatıda mənzillərin qiyməti o qədər də enmədi. Ruslar ölkənin paytaxtını Moskvaya köçürdülər. Peterburq əyalət şəhərinə çevrilmədi. Bizim oliqarxlar düşünürlər ki, paytaxt köçürülsə, onların sarayları dəyərini itirər.

Əgər Kür kimi böyük çayın kənarında Mingəçevir, Yevlax şəhərləri varsa, biz nəyi gözləyirik? Gözlərimiz aydın olmasın. Paytaxtı köçürmək əvəzinə Qobuda nüvə reaktorları qurasdırmaq istəyirlər. Yəqin Bakını Xirosimaya döndərəndən sonra Abşeronun küləklərini özlərilə Moskvaya aparacaqlar.

Cəbhədə rusların qorxusundan toplarımız susursa, bunu anlayırıq. Aran rayonlarında şoran torpaqlar 30 ildir ki, yuyulmur. Bax, bunu anlamaq olmur. Siz gürcü kilsələrinə ödənişsiz qaz verirsiniz, sabah onlar bizə su verəcəklərmi? Verəcəklərsə, qarşılığında məhsulun neçə faizini istəyəcəklər?

Biz Musa ümmətinə su verdik ki, susuzluqdan dodaqları cadar-cadar olmasın. İsa hümmətinə qaz verdik ki, odun yarmaqdan əlləri qabar olmasın. Əvəzində ermənilər Türkiyədən Vanı, Azərbaycandan Naxçıvanı istəyirlər! Bu, bəd xəbər olmasın!

Dövlətin və millətin taleyindən söhbət gedən yerdə gərək haqq susmasın. Haqqın susduğu, nahaqqın dil acdığı ölkələrin dan yerindən günəş doğmur, ağrılar, acılar doğur.

Kür quruyur, erməni

Araz üstən yol çəkir.

Körpülərin başında

Bankomatlar pul çəkir.

Millət vəkillərimiz

Bu sazişə qol çəkir.

Bir qurtum suya möhtac

Oymağımız, obamız.

Bizim ağıldan kasad,

Saman dolu qafamız.  

Şərhlər

Ali 2020-09-24 18:05:33

Ay qarda.? Astanaya yox-Tselinoqrada k[,wrdwl'r/ Sonra ad;n; d'yi.ib AStana qoydular!

Critical Mind 2020-09-23 14:01:05

Hörmətli müəllif filologiya elmləri doktoru olmasına baxmayaraq, dinlər tarixi və coğrafiya sahəsində yetərli qədər məlumatlı olmadığı aşkardır. Müəllif Həzrəti Musa məsələsinə ateist kimi baxıb. Əlbətdə bu normaldır, burada köhnə sovet məktəbinin dəst-xətti görünür. Həzrəti Musa İliopol (Heliopolis) məbədinin baş kahini olmayıb. O kahinin əsil adı ) Osarsif (Osarseph) olub və tarixi araşdırmaya əsasən uydurma hadisədir. Hələ Həzrəti Musanın Sarı Çin səhrasına səyahəti yazının nə qədər psevdo intellektual olduğunu nümayiş etdirir. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insanlarda yazıya alqış tutur. Ona görədə bu ölkədə elm bu səviyyədədir.

Xalq 2020-09-05 16:41:17

İlhami müəllim! Yazınıza görə Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk, çox sağ olun belə aktual və gözəl yazınıza görə var olun!

X 2020-09-05 16:36:03

Cox sag olun. Amma bizim suyumuz silahin ucundadi

cavid 2020-09-05 15:03:45

Bravo.Çoxdandır belə savadlı məqalə oxumamışdım.

Bashirov Qarib 2020-09-05 12:42:18

Yaxşı yazıdır, amma, Arazın ustundəki tikililərin səbəbkarı kimi deputatları göstərməyiniz, ədalətsizlikdir.

Azərbaycanlı 2020-09-05 11:19:12

Qazaxlar paytaxti BİŞKEKƏ yox Astanaya köçürdülər.

Son yazılar


Новости

Обзор на FairPhone 3

Трудно не быть очарованным смартфоном, который поставляется с отверткой в коробке, особенно когда он такой же маленький и изящный, как тот, который поставляется с Fairphone 3 Plus. На самом деле это единственный аксессуар, который вы получаете вместе с телефоном. Там нет USB-кабеля, нет настенного зарядного устройства и определенно нет наушников в коробке. Эта маленькая отвертка является важным показателем того, что вы получаете с новейшим устройством от устойчивого производителя смартфонов Fairphone. Во-первых, телефон предназначен для того, чтобы быть как можно более ремонтопригодным. Это модернизированная версия прошлогоднего Fairphone 3, одного из двух устройств, получивших идеальную оценку ремонтопригодности от iFixit. Помимо ремонта, Fairphone также пытается использовать этические материалы там, где это возможно, и предлагает хорошие условия работы для людей, производящих его телефоны. Все это благородные цели, и трудно не желать успеха Fairphone. Но желание, чтобы производитель смартфонов добился успеха, означает, что его устройства соответствуют высоким стандартам, потому что именно так он может привлечь самую большую аудиторию и создать самый большой положительный эффект. Однако держать Fairphone 3 Plus в соответствии с этими более высокими стандартами может быть неприятно. При цене € 469 / £425 (Fairphone 3 Plus недоступен для покупки в США, но это примерно $550) он конкурирует по цене с такими моделями, как Pixel 4A (€349 / £349) и iPhone SE этого года (€489 / £399). Это переполненная ценовая точка, в которой Fairphone 3 Plus изо всех сил пытается быть конкурентоспособным. ОБЗОР OFFAIRPHONE 3 PLUS .РЕЗУЛЬТАТ 7 ИЗ 10 Плюсы Легкий для того чтобы отремонтировать Разъем для наушников Поставляется с крошечной отверткой Минусы Низкая производительность Иногда глючит программное обеспечение Так себе камера Прежде чем мы начнем говорить о самом телефоне, стоит немного поговорить о том, как он сделан. Во-первых, 40 процентов пластика, используемого в его конструкции, перерабатывается, как и некоторая часть меди. Он использует золото Снимите заднюю крышку телефона, и вы найдете съемный аккумулятор и набор легкодоступных винтов. Как только вы получите заднюю часть телефона, вы сможете увидеть все конструктивные особенности, которые способствовали этому идеальному показателю ремонтопригодности. Нет никакого неудобного клея или фирменных винтов, удерживающих телефон вместе, просто серия пластиковых застежек и стандартных винтов с крестообразной головкой. Это очаровательно в своей простоте,но это также делает устройство старомодным. По сравнению с большинством современных смартфонов Fairphone 3 Plus представляет собой громоздкую пластиковую плиту. У него большие толстые рамки над и под экраном, странно выступающий наушник и селфи-камера. Если вам нравится технология, которая выглядит как технология, то вы ее оцените, но она далеко не гладкая. Функционально эта конструкция также может быть немного неудобной. Я обнаружил, что Fairphone 3 Plus имеет раздражающую дизайнерскую причуду, когда расположение заднего датчика отпечатков пальцев находится слишком высоко на задней панели телефона, заставляя меня перенастроить захват, чтобы разблокировать телефон. Как правша, он также чувствовал себя немного странно, имея кнопки громкости и питания на левой стороне. С другой стороны, моя соседка-левша любила его. Делайте из этого что хотите. Есть задний датчик отпечатков пальцев,но он неудобно высоко. Да, там есть разъем для наушников. Если отбросить в сторону дизайнерские претензии, то остальная часть внешнего вида Fairphone 3 Plus ничем не примечательна. У него есть ЖК-дисплей 1080p, который не очень яркий с цветами, которые выглядят немного размытыми. Его единственный динамик средний, и, в отличие от многих других телефонов, он расположен на левой стороне устройства, а не внизу. Это место означало, что я случайно покрыл его немного меньше, когда держал телефон в альбомном положении, чтобы смотреть видео, но больше, когда держал его в портретном. Как бы то ни было, вы захотите использовать наушники здесь, так что, к счастью, есть 3,5-мм разъем для наушников, чтобы сделать это проще для вас. FAIRPHONE 3 PLUS НЕ ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ ТЕЛЕФОН С точки зрения производительности Fairphone 3 Plus пыхтит. Он работает на Snapdragon 632 с 4 ГБ оперативной памяти, что переводится в двухлетний чип с таким объемом оперативной памяти, который в наши дни сходит с рук только бюджетным телефонам Android. Заикание-это факт жизни с Fairphone 3 Plus, независимо от того, активируете ли Вы Google Assistant для выполнения быстрой задачи, переключаетесь между приложениями или открываете ящик приложений. Я также столкнулся с парой раздражающих ошибок во время работы с телефоном. Больше всего меня раздражало то, что я не мог найти способ импортировать свои контакты WhatsApp или резервную копию чата. Каждый раз, когда я пытался это сделать, приложение застревало в цикле загрузки, который не заканчивался даже после того, как я оставлял его работать в течение получаса. Я использую бета-версию WhatsApp для Android, но даже в этом случае я никогда не испытывал этого на других устройствах. После переключения Android на жестовую навигацию я также обнаружил, что элементы пользовательского интерфейса на главном экране будут перекрываться друг с другом. Это заставляет телефон чувствовать себя немного дешевым. Включите управление жестами, и элементы пользовательского интерфейса телефона иногда могут накладываться друг на друга. У Фэйрфона большие рамки. Время автономной работы Fairphone 3 Plus не является чем-то исключительным. В большинстве случаев я заканчиваю день примерно с 40 процентами заряда, но это я работаю из дома, поэтому я не занимаюсь чем-то таким интенсивным, как навигация. Время включения экрана сильно варьировалось между минимумом в три и максимумом в пять с половиной часов. При нормальном использовании, я думаю, что это телефон, который продержится примерно один день, но не намного больше. По крайней мере, часть этого устаревшего оборудования можно обвинить в том, что Fairphone 3 Plus по сути является тем же телефоном, что и прошлогодний Fairphone 3. Это сделано специально, поскольку это означает, что любые владельцы Fairphone 3, которые хотят воспользоваться модернизированными камерами Fairphone 3 Plus, могут купить их отдельно в качестве модулей обновления для своего существующего телефона, а не покупать совершенно новый телефон. Это интересный ответ на критику, с которой сталкиваются такие компании, как Apple, за выпуск новых телефонов каждый год, что, по мнению критиков, поощряет ненужные ежегодные обновления. Это замечательная конструктивная особенность, но она создает неудачные компромиссы для конечного устройства. FAIRPHONE 3 ВЛАДЕЛЬЦЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ КАМЕРЫ, КАК ОБНОВИТЬ МОДУЛИ Эти конкретные обновления камеры в Fairphone 3 Plus сосредоточены на его новых датчиках с более высоким разрешением. Задняя камера увеличилась с 12 до 48 мегапикселей, в то время как селфи-камера теперь составляет 16 мегапикселей по сравнению с 8 мегапикселями в прошлом году. Вы по-прежнему получаете только одну заднюю камеру, но, учитывая, насколько низко разрешение и ненужно много вторичных камер, это, вероятно, приемлемый компромисс. Однако, несмотря на улучшение разрешения, общее качество фотографий, сделанных Fairphone 3 Plus, остается в порядке. Возможно, его цена не такая, как у флагмана, но он все равно стоит на 75 фунтов дороже, чем Pixel 4A, среднечастотный телефон, который предлагает очень схожую производительность со своими более дорогими братьями и сестрами. ВИД СЕТКИ 1 из 19 При дневном свете Fairphone 3 Plus имеет тенденцию производить детализированные изображения с большим контрастом. У них есть удар, но иногда это может происходить за счет теневых деталей, и изображения иногда могут выглядеть чрезмерно резкими. Эта комбинация может создать некоторые шумные фотографии. Это особенно заметно в условиях низкой освещенности, когда детали могут быть вытеснены из более темных областей изображения. Это означает, что когда все становится действительно темным, вы можете полностью потерять детали. Однако в целом мне понравились фотографии, которые я получил из селфи-камеры Fairphone 3 Plus. Несмотря на улучшения камеры, Fairphone 3 Plus по-прежнему предлагает среднюю камеру смартфона. Это прекрасно при дневном свете, но вы не получаете большой гибкости, а при слабом освещении изображения могут выглядеть зернистыми и лишенными деталей. Модернизированные модули камеры телефона обеспечивают только средние фотографии. Мне кажется неправильным критиковать Fairphone 3 Plus по тем же показателям, которые мы используем для ранжирования других смартфонов, потому что он прилагает такие усилия в областях, которые не интересуют многих других производителей. Это действительно замечательно, насколько легко разобрать этот телефон на части,и усилия Fairphone по этическому источнику его материалов должны быть одобрены. БЮДЖЕТНЫЙ ТЕЛЕФОН СО СРЕДНЕЙ ЦЕНОЙ Но все эти усилия, какими бы стоящими они ни были, имеют свою цену. С точки зрения устройства, которое находится в ваших руках в конце дня, вы платите больше за меньшую функциональность. Производительность может быть глючной и медленной, а время автономной работы и производительность камеры-средними. Это телефон с шармом, но он далек от стильного, гладкого или любого другого комплимента, который мы бросаем вокруг телефонов других производителей. Если вы кто-то, кто хочет более этичную и устойчивую альтернативу бюджетному устройству стоимостью 200 фунтов стерлингов, то Fairphone 3 Plus обеспечивает это. Он будет обслуживать ваши потребности так же, как и бюджетный смартфон в 2020 году, но с премией по цене, которая отражает его этические материалы и ремонтопригодность. Но не ожидайте, что это будет конкурировать с другими аналогичными по цене телефонами. Fairphone имеет разные приоритеты, и для того, чтобы купить один из его телефонов, вам нужно поделиться ими. СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ: FAIRPHONE 3 PLUS Каждое интеллектуальное устройство теперь требует от вас согласия на ряд условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые никто на самом деле не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать "согласен", чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Fairphone 3 Plus, вы должны согласиться: Условия предоставления услуг Google Условия предоставления услуг Google Play Политика конфиденциальности Google (включена в ToS) Установка приложений и обновлений: “вы соглашаетесь с тем, что это устройство также может автоматически загружать и устанавливать обновления и приложения от Google, вашего оператора связи и производителя вашего устройства, возможно, используя сотовые данные.” Следующие соглашения являются необязательными: Подписка на рассылку новостей Fairphone означает согласие с условиями предоставления услуг и политикой конфиденциальности Fairphone Анонимные данные о местоположении для сервисов Google "Разрешите приложениям и службам сканировать сети Wi-Fi и близлежащие устройства в любое время, даже когда Wi-Fi или Bluetooth выключены.” Отправляйте данные об использовании и диагностике в Google Кроме того, если вы хотите использовать Google Assistant, вы должны согласиться позволить Google собирать информацию о приложениях и контактную информацию с ваших устройств. Другие функции, такие как Google Pay, могут потребовать дополнительных соглашений. Окончательный итог: четыре обязательных соглашения и не менее пяти факультативных.

Обзор: Motorola razr 2020

Какую разницу дают нам 11 месяцев? Именно столько времени потребовалось Motorola, чтобы повторить оригинальный римейк Razr. За это время Motorola втиснула 5G и улучшила практически каждый аспект телефона. Практически каждый аспект оригинального Razr 2019 года нуждался в улучшении — это был беспорядок. Этот Razr 2020 года в порядке. Но при цене в 1399 долларов это также невероятно дорого по сравнению с любым другим не складывающимся телефоном с аналогичными возможностями. Стоит ли эта цена вообще того, зависит от того, сколько вы готовы отдать, чтобы иметь классный, вызывающий ностальгию флип-телефон со складным экраном. Новый Razr-классный телефон, в этом нет никаких сомнений. И теперь, когда он прошел минимальную планку удобства и качества, я в основном наслаждался его использованием. Но я бы не хотел платить за это. Обзор Motorola Razr: складные флип-флопы 6 ИЗ 10 Плюсы Это классный телефон-раскладушку Полезный внешний дисплей Минусы Дорогой Несогласованная камера Нечетное размещение отпечатков пальцев Не полностью устойчив к воде или пыли Купить за $1,399.99 от Motorola купить за $1,199.99 от лучших купить Razr кажется очень тонким, когда его открывают, но он не тоньше стандартного iPhone Razr кажется очень тонким, когда его открывают, но он не тоньше стандартного iPhone. ДИЗАЙН MOTOROLA RAZR (2020) MotorolaMotorola проделала большую работу, сохраняя классический внешний вид Razr с этой итерацией, вплоть до изогнутых краев и выступающего подбородка внизу. Когда он закрыт, это элегантная, красивая вещь. Открытый, он кажется тоньше, чем есть на самом деле — он примерно такой же толщины, как ваш стандартный iPhone, но общий дизайн имеет тот же дух Razr. Пластиковый экран тоже чувствует себя лучше, благодаря некоторым тонким изменениям в системе шарниров, которые делают его немного прочнее. В середине все еще есть какие-то странные выпуклости, но ни один складной телефон еще не придумал способа избежать этого. Это не самый красивый экран — при 876 х 2142 пикселях он имеет очень высокое соотношение сторон, а в целом его цвет и четкость выглядят средними. Razr складывается полностью ровно, без зазора, в отличие от Samsung Galaxy Z Flip. Шарнир на Razr 2020 года значительно улучшен, сохраняя при этом каплевидную складку. Датчик отпечатков пальцев находится на логотипе Moto на задней панели, но это оказывается неудобным местом для достижения. Motorola также добавила немного больше пружинистости флипу. Вполне возможно, чтобы перевернуть его открытым с одной стороны, но это требует некоторой практики. Как только вы поймете, как это сделать, это будет весело. Razr не может держать себя под таким углом, как Samsung Z Flip, но Z flip не так удовлетворяет, как физическая вещь. Я не хочу замалчивать тот факт, что иметь телефон, который складывается в тонкую, карманную форму, все еще невероятно. Я могу выйти с этой штукой в заднем кармане и не беспокоиться о том, что она застрянет или даже выпадет, когда я сижу (хотя сидеть прямо на ней, вероятно, не рекомендуется). Он просто помещается в карманах и сумках, где большие и высокие телефоны неудобны. Итак, коробка ностальгии проверена. Но это не было проблемой с оригинальной перезагрузкой Razr. Этот телефон 2019 года буквально скрипел и издавал скрежещущие звуки, когда вы его открывали. Этот-тихий и гладкий, за исключением слабого шипения пластикового экрана, скользящего на место, когда вы закрываете его. И в отличие от Samsung Galaxy Z Flip, он закрывается полностью без зазора, так как экран может образовывать каплю внутри самого шарнира. Razr выпускается в трех цветах: золотом, графитовом и серебряном. Задняя часть телефона-плоское стекло с изогнутыми краями, которое приятно на ощупь, но скользко, как и все выходы, и, как ни странно, под ним нет беспроводной зарядной катушки. Лучшее, что вы можете сделать,-это быстрая зарядка USB-C мощностью 15 Вт. Удивительно, но моя главная жалоба на аппаратное обеспечение не имеет никакого отношения ни к шарниру, ни к экрану, а к расположению датчика отпечатков пальцев. Теперь на спине, скрытая в логотипе Моторолы. Оказывается, это неудобное место, прямо посередине телефона, когда он открыт. Это не требует искажений, чтобы достичь его, но это заставляет вас чувствовать себя целым дополнительным шагом. Дисплей быстрого просмотра Razr очень удобен. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MOTOROLA RAZR (2020) Нога вверх, которую Razr имеет над другим флип-телефоном на рынке, Samsung Z Flip, - это тот большой дисплей на внешней стороне телефона. Motorola называет его дисплеем "быстрого просмотра", и у него есть несколько функций, которые действительно полезны, но иногда он немного глючит. У него есть два состояния. Большую часть времени он находится в заблокированном режиме, где вы можете долго нажимать значки, чтобы вызвать предварительный просмотр, а затем провести пальцем вверх, чтобы увидеть еще больше предварительных просмотров. Но настоящий ход-это разблокировать телефон, когда он закрыт. Тогда у вас будет доступ к полному интерфейсу Android для уведомлений (включая ответы), видоискателю камеры и даже пусковой установке приложений. ВНУТРИ RAZR НЕ ТАК МНОГО МЕСТА ДЛЯ БОЛЬШОЙ БАТАРЕИ, НО ПРИ НЕКОТОРОЙ ОСТОРОЖНОСТИ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОДЕРЖАТЬСЯ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ Вы можете поместить определенные приложения в утвержденный список для дисплея быстрого просмотра, позволяя запускать их на 2,7-дюймовом экране 800 x 600. Большинство приложений для Android прямо ужасны при таком размере, но с его помощью удобно отвечать на сообщение — клавиатура хорошо работает со свайпами. Лучшая часть внешнего дисплея заключается в том, что вы можете использовать его в качестве видоискателя камеры, позволяя вам делать селфи с лучшей из двух камер на Razr. Новый Razr имеет 5G, хотя и не поддерживает более высокоскоростную mmWave-версию 5G (там нет больших потерь). Он также доступен разблокированным и будет принимать стандартную SIM-карту — Две вещи, которые вы на самом деле не могли получить с оригиналом, хотите верьте, хотите нет. Motorola использует процессор, который вы найдете на большинстве телефонов среднего уровня Android (например, Pixel 5 и 4A 5G), Snapdragon 765g от Qualcomm. Он работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. В результате всего этого Razr отлично работал в моем тестировании, но я не бросал на него тонну чрезвычайно сложных игр. Процессор также может помочь миниатюрной батарее емкостью 2800 мАч прослужить дольше. Мне определенно нужно было зарядное устройство с этим телефоном к раннему вечеру, но при более легком использовании (в том числе проводя больше времени на внешнем дисплее вместо того, чтобы открывать телефон) я мог видеть, как проходит день. Вы можете использовать лучшую внешнюю камеру для селфи. КАМЕРА MOTOROLA RAZR (2020) На Motorola Razr есть две камеры. Селфи-камера внутри, рядом с экраном, имеет 20-мегапиксельный сенсор, втиснутый в крошечное пространство. Вы должны использовать его для видеоконференций и ничего больше, так как он не очень хорош. К счастью, вы можете легко делать селфи с помощью основной внешней камеры. Он имеет 48-мегапиксельный сенсор, который выдает 12-мегапиксельные изображения. Вы можете использовать один из пользовательских жестов Motorola (в данном случае поворот запястья), чтобы запустить его, а затем фотографировать себя в течение всего дня. ВИД СЕТКИ 1 из 16 Однако, когда вы это сделаете, постарайтесь убедиться, что вы находитесь в приличном освещении. Что-нибудь слишком сложное, и эта в остальном совершенно средняя камера идет немного боком. Тот же совет применим и тогда, когда вы открыли телефон, чтобы использовать камеру как обычно. Я просто не могу точно предсказать, что предпримет Razr. В сумерках он перейдет в ночной режим, даже если в этом нет никакой необходимости. Требуется время, чтобы познакомиться с любой новой камерой, но к этой потребуется немного больше времени, чтобы привыкнуть, чем к большинству, чтобы узнать ее причуды. Как и в большинстве телефонов, вы можете получить действительно хорошие фотографии из Motorola Razr 2020 года в правильных условиях. В большинстве случаев цвета немного приглушены, и в деталях нет особой резкости, а затем из ниоткуда он выдувает цветок без особой причины. Время от времени это будет серьезно впечатлять меня, как в случае с закатом, снятым в галерее наверху. В основном, однако, это просто нормально, в том числе для селфи и особенно при слабом освещении. В целом, эта штука в основном достаточно компетентна для Instagram. Добавьте все это, и у вас есть камера, которая является значительным улучшением по сравнению с камерой на Razr 2019 года и значительным разочарованием по сравнению с камерой практически на любом телефоне Android, который стоит 600 долларов или больше (не говоря уже о 349-долларовом Pixel 4A). Motorola Razr 2020 года выпуска с 5G Я чувствую себя как заезженная пластинка, когда дело доходит до обзора складных телефонов, но здесь все равно идет. В какой-то момент я должен поверить, что стоимость этих гибких экранов и тщательно спроектированных петель снизится. Если бы они это сделали, то такое устройство, как Razr 2020 года, было бы вполне приемлемым телефоном среднего уровня. Если судить точно так же, как по телефону, то на Razr нет ничего выдающегося. Камера могла бы быть лучше, но в остальном она имеет приличное время автономной работы, производительность и даже качество сборки. Если судить по флип-телефону, то Razr занимает свою собственную хорошо продуманную нишу рядом с основным конкурентом, более Хо-хумовым, но во многих отношениях лучшим Galaxy Z Flip. Я думаю, что за 1400 долларов вы получите телефон, который будет потрясающим почти во всех возможных отношениях, а не только с классным дизайном и удовлетворительным флипом. За полцены я был бы в десять раз более взволнован. При такой цене Razr 2020 года слишком резко сокращает любой разумный бюджет. СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ: MOTOROLA RAZR (2020) Каждое интеллектуальное устройство теперь требует от вас согласия на ряд условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые никто на самом деле не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать "согласен", чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Motorola Razr, вы должны согласиться: Политика Конфиденциальности Motorola Условия предоставления услуг Google Политика конфиденциальности Google (включена в ToS) Установка приложений и обновлений: “вы соглашаетесь с тем, что это устройство также может автоматически загружать и устанавливать обновления и приложения от Google, вашего оператора связи и производителя вашего устройства, возможно, используя сотовые данные.” Следующие соглашения являются необязательными: Использование местоположения: "Google может периодически собирать данные о местоположении и использовать эти данные любым анонимным способом для повышения точности определения местоположения и услуг на основе определения местоположения.” Разрешить сканирование: "разрешить приложениям и службам сканировать сети Wi-Fi и близлежащие устройства в любое время, даже если Wi-Fi или Bluetooth выключены.” Отправка данных об использовании и диагностике Доступ к местоположению перевозчика Кроме того, если вы хотите использовать Google Assistant, вы должны согласиться позволить Google собирать: Информация о приложении с ваших устройств Контактная информация с ваших устройств: "эти данные могут быть сохранены и использованы в любом сервисе Google, где вы вошли в систему, чтобы предоставить вам более персонализированный опыт. Вы можете просмотреть свои данные, удалить их и изменить настройки по адресу account.google.com” Другие функции, такие как Google Pay, могут потребовать дополнительных соглашений. Окончательный итог: четыре обязательных соглашения и не менее шести факультативных.