“DİL ƏLACIMIZ” ÇOXDUR...

Xeybər GÖYYALLI 

Azərbaycanın Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevin rus dili və rusdilli məktəblərə dərin sevgisini nümayişkaranə izhar etməsi dərs ili ərəfəsində gündəm oldu. Soydaşlarımızın bir çoxu yazıçının bu münasibətini təəccüblə qarşıladılar. Əslində, təəccüblənməli bir şey yoxdur. Azərbaycanın Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev bu günə qədər Azərbaycan dilində yox, rus dilində yazıb-yaratmışdır.

Azərbaycanın Xalq yazıçısı titulunu daşıyan Çingiz Abdullayevə doğma dilində yazmamasını bu günə qədər nöqsan saymamışıq. Yəqin ki, bu da xalqımızın mental dəyərlərindən, bəlkə də, tolerantlıq dərəcəsinin normadan daha çox olmasından irəli gəlir. Əslində, onun ana dilində yox, rusca yazması sovet rejiminin ayağına yazılmalıdır. Çingiz müəllimin bu gün təbliğ etdiyi rus dili onun körpəlik və gənclik illərində süni dominantlıq qazanmasaydı, əminliklə deyə bilərik ki, o, bu gün Azərbaycan dilində yazardı.

Bugünkü qüsurlarımızın bir çoxu keçmişdəki mənəvi boşluqlarla birbaşa bağlıdır. Çingiz müəllim körpəlikdən rusca danışıb, orta və ali məktəbi rus dilində başa vurub...

Rusca yazmaq demişkən, söhbətgedən məsələdə Çingiz Abdullayevə opponentlik edən şəxslərdən biri onu dünyaca məşhur qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovla müqayisə etmişdir. Həmin müqayisədə Çingiz Aytmatovun da rusca yazdığı qeyd olunsa da, ancaq hər iki yazıçının əsərləri barədə çox lakonik fikir söylənilmişdir. Çox doğru olaraq, bu analogiyada hər iki yazıçının yaratdığı ədəbi nümunələr estetik ideallar baxımından dəyərləndirilmişdir. Ədalət naminə bu məqamda bir məsələni də diqqətə çatdırmağımız vacibdir. Belə ki, Çingiz Aytmatov yaradıcılığa qırğızca başlamış, öz doğma dilində xeyli əsərlər yazmış, lakin sonradan sovet rejiminin sünicəsinə yaratdığı əngəlləri aşmaq üçün bəzi iri və sanballı əsərlərini rusca yazmağa məcbur olmuşdur. Çingiz Aytmatov sözün bütün mənalarında milli yazıçıdır. Bunun əyani təsdiqi onun manqurt obrazını dünya ədəbiyyatına gətirməsidir. Bilmirəm, bəlkə, manqurt obrazını Çingiz Aytmatovdan əvvəl kimsə ədəbiyyatda yaradıb, amma çoxları kimi mən də bu obrazla “Gün var əsrə bərabər” romanında tanış olmuşam. Onu da qeyd edək ki, bu əsərin Azərbaycan türkcəsində ilkin adı vaxtilə belə olub: ”Əsrə bərabər gün”.

Manqurt məsələsi söhbətgedən mövzu ilə birbaşa bağlı olduğundan “manqurt nədir və o, necə yaranır” sualına bir-iki cümlə ilə münasibət bildirək. Manqurt bir söz kimi türk-monqol dilləri ilə bağlı olub, mənası yaddaşın itirilməsi deməkdir. Bəllidir ki, yaddaşı itirəndən sonra insan özündən asılı olmayaraq qul və köləyə çevrilir. Çingiz Aytmatov yuxarıda adıçəkilən romanında manqurtlaşmış insanın obrazını çox böyük ustalıqla yaratmışdır. Ana ah-nalə çəkir, haray salır, amma oğul doğma anasını tanımır, anasından qaçır, onu haraylanın anası olduğunu bilmir. Oğul, anasını necə tanısın, o manqurtlaşdırılıb, o, məqsədli şəkildə yaddaşsızlaşdırılıb. Manqurtlaşdırılmanın iki forması, bir məqsədi var. Formaca fiziki və mənəvi manqurtlaşdırma aparılır. Fiziki (buna lap bioloji də demək olar) manqurtlaşdırmada körpəlikdən insan övladının başı qırxılır, dəvənin boynunun dərisi başına salınır, bərkdən sıxılır. Sonra dəri getdikcə quruyur və başı tədricən sıxır, baş bioloji inkişafdan qalır, böyümür, bu səbəbdən beyin də inkişaf etmir.

Mənəvi manqurtlaşdırma isə yumşaq formada aparılır. Müstəmləkə təfəkkürü ilə yaşayan, tarixən zor və hərbə güvənən xalqlar qonşularını təsir altında saxlamaq üçün onların dillərini əllərindən almış, milli tarixlərini “oğurlamışlar”. İnsan doğma dilində danışmırsa, milli tarix və vətən coğrafiyasından xəbərsiz böyüyürsə, bu sonda onun manqurtlaşmasına gətirib çıxarır.

Dilin təfəkkür məhsulu olduğu birmənalı olaraq çoxdan öz təsdiqini tapıb. Necə fikirləşirsənsə, o cür də danışırsan, yazırsan. Fikrində nə tutubsansa, xəyalından həmin əşya keçir, göz önündə həmin məfhum canlanır. Çox sadə bir nümunə. Azərbaycan türkcəsində danışan şəxs kitab haqqında bir fikir söyləmək istərkən göz önünə kitab gəlir və qeyri-iradi olaraq kitab sözünü işlədir. Bu psixoloji akt bu və ya digər formada bütün dillərə aiddir. Rus dilində danışanların da beynində “kniqa” sözü canlanır. Bu da təbii bir prosesdir.

Danışmaq və yazmaq da bir çox nəsnələr kimi özəl (fərdi) bir aktdır. Ancaq Çingiz müəllimin dərs ilinin açılışı ərəfəsində rusdilli məktəblərin qayğısına qalması fərdi olduğu qədər də ümummilli məsələ kimi qəbul olunmalıdır. Rusdilli məktəblərin sayının bir az da (onsuz da onların sayı həddindən artıq çoxdur) çoxalmasının sonda nəyə gətirib çıxaracağını Çingiz müəllim də gözəl bilir. Bəlli bir məsələdir ki, çoxluq (dominantlıq) azlığı öz içərisində əridir. Dünyada dillərin “ölməsi”nin birinci səbəbi əcnəbi dildə danışanların sayının tədricən və “tarixi şərait” yetişəndə sürətlə artmasıdır. Qloballaşma erasında isə milli dillərin sıradan çıxması daha da sürətlənib və “ölü dil”lərin sayı hər gün artır.

Hamı kimi mən də əcnəbi dil öyrənməyin əleyhdarı deyiləm. Məlum həqiqətləri mən də təkrarlayım: “Nə qədər çox dil bilsən, bir o qədər adamsan”, ”Düşmənin də dilini öyrənmək lazımdır”.

Azərbaycanın tanınmış şəxsləri və geniş ictimaiyyət Çingiz müəllimin fikirlərinə yetərincə münasibət bildirdi, bu məsələdə onu qınadılar da. Onu qınayanlar mənəvi və hüquq nöqteyi-nəzərindən tam haqlı idilər. Mənəvi baxımdan dil kimlik məsələsidir. Dil xalqın və dövlətin atributudur. Digər dövlət rəmzlərindən - bayraq, gerb və himndən fərqli olaraq dil canlı və bir qədər də üstün atributdur. Dil xalqın əbədiyaşarlığıdır. İctimai-siyasi formasiyalar dəyişəndə dövlətlərin rəmzləri (bayraq, gerb və himn) asanlıqla başqası ilə əvəz edilsə də, dil dəyişmir. Bu baxımdan dil kimlik məsələsidir. Xalq öz kimliyini - mənliyini, varlığını dil vasitəsilə qoruyub saxlayır və davam etdirir. Dil xalqın dərin qatlarında yatmış ruhunun ifadəsidir.

Artıq dünya dəyişib, zaman o zaman deyil ki, rus dilinə ”bilməsək, dil əlacımız yoxdur” prinsipindən yanaşaq. Çingiz müəllim də çox gözəl bilir ki, dünya sürətlə qloballaşır və bundan da kənarda qalmaq mümkün deyildir. Sürətlə qloballaşan dünyaya isə daha böyük pəncərədən baxmaq və daha geniş qapıdan daxil olmaq gərəkdir. Bu gün dünyada ingilis, fransız, ispan dilləri daha geniş coğrafiyada yayılıb. Rus dilinin özü də Avropad kifayət qədər işlənilir. Amma heç bir Avropa ölkəsi öz dilini nəinki rus dilinə, heç ingilis və fransız dilinə dəyişmək barədə düşünmür. Çünki xalqın ölümü doğma dilin ölümündən başlayır.

Hamının bildiyi bir nümunə. Uzun müddət dövlətçiliyini itirmiş və bütün dünyaya səpələnmiş yəhudi xalqı, birinci növbədə, doğma dilinin sayəsində özünü qorudu və dövlətçiliyini bərpa etdi.

Yuxarıda qeyd etdim ki, Çingiz Abdullayevin təklifinə (?!) ümummilli dəyərlərdən yanaşılmalıdır. Azərbaycan Respublikasının dövlət kitabına - konstitusiyasına görə Azərbaycan dili ölkəmizin ərazisində dövlət dili elan olunub. Dövlət dili statusu daşıyan dil dominantlıq qazanmalıdır. Bu üstünlüyü dilə onun hər bir vətəndaşı qazandırmalıdır, o ki qaldı yazıçısı (Bu məqamda beynimdən belə bir ritorik sual keçdi: görəsən, qonşularımızın rusca yazan yazıçıları bizimkilər kimi əcnəbi dili bu cür təbliğ edərlərmi? İnandırıcı görünmür). Mənə elə gəlir ki, xalq yazıçısı bu yanaşması ilə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına da hörmətsizlik edib.

Artıq rus dili müstəqil Azərbaycanda əcnəbi dil statusunu daşıyır. Bu səbəbdən rus dili digər əcnəbi dillərdən dominant statusa malik ola bilməz. Digər xarici dillər (ingilis, fransız, alman və s.) qədərincə təbliğ və tədris olunmalıdır.

Sevgi isə şəxsi məsələdir, hər kəs fərdi şəkildə rus və digər əcnəbi dilləri istədiyi formada öyrənə bilər.

Şərhlər

Eli 2020-09-22 23:57:18

Mence Amin müellimin cerime teklifi çox gözel teklifdir çünki işler bele getse beziyyet çox pisleşe biler.Bu teklif müzakire ve qebul olunmağa deyer.

Eli 2020-09-22 23:51:24

Xeybet müellime çöx böyük teşekkürler bele mükemmel yazıya görr.İkincisi sehv etmiremse menim çox hörmet beslediyim be yaradıcışığına çoc hermet etdiyim Anar orta mektebi de institutları da dus dilinde qurtarıb .Ancaq eserlerini milli dilde yazıb li bına fs zaman ve xalq qiymet verib ve vetecek. Bu niye beledir Nurda öemce Resul Rza be Nigar Refibeyli faktoru var.Her şey uşaq vaxtı berilen terbiyyeden asılıdır .Çünki pis üşaq yoxdur pis valideyin var.

t.ədalət 2020-09-19 15:40:23

Çingiz Abdullayevin anası ermənidir.Elə rus dilinə marağı da ordan başlayır.Beşiyi başında laylası ermənicə oxunanların milli təəssübkeşliyi olmur.Belələri üçün bir parç şərab hər şeydən öndə olur..

turan 2020-09-19 14:33:56

Cingiz abdullayevin rus svgisi bele gucludurse onda oz avropa istehsali olan masinlarini satib Jiquli sursun.

AMIN 2020-09-19 13:20:51

Xeybər müəllim,bu gün küçələrdə,metroda,məhəllələrdə xüsu n yetişir.Bunu biz 10-15 ildən sonra hiss edəcəyik.Tolstoyun "Hərrb və sülh"romanında belə bir epizod var.Vətən müharibəsinə qədər yalnız fransız dilində danışan zabitlər rus dilində danışırlar və fransız dilində söz işlədənlər cərimə ödəyirlər.60-cı illərin gəncliyi bu təcrübədən istifadə edirdi.Danışığında rus sözü işlədənlər 5 qəpik cərimə verirdilər.Görünür həmin zaman yetişib!

TARIX 2020-09-19 12:23:24

CINGIZ MÜƏLLIM ƏN AZINDAN CÖRƏYİNİ YEYİB SUYUNU İCDİYİ HAVASINI UDDUĞU AZƏRBAYCANA ONUN KONUSTUTSİYASINA MİLLİ VARLIĞIMIZIN KİMLİYİNİ GÖSTƏRƏN DİLİMİZƏ HÖRMƏTLƏ YANAŞMAĞA BORCLUYDU.O BELƏ DƏ YAZMALIDIR.CÜNKİ O RUSCA TƏHSİL ALIB,RUSCA DÜŞÜNÜR,RUSCA DANIŞIR.AYIBDIR CİNGİZ MÜƏLLİM.

RT 2020-09-19 10:38:44

Sheref ve leyaqet (((((

Nazim 2020-09-19 09:52:50

Cox samballi analizdir, heqiqeten de beledir

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price