QARABAĞ PROBLEMİ YOXDUR, ERMƏNİ XƏSTƏLİYİ VAR!

Xeybər Göyyallı 

Qarabağ məsələsini “Qordi düyünü”nə çevirən keçmiş ATƏM-in adı dəyişdirilən indiki varisi ATƏT oldu. Bu, bir xronoloji araşdırma tələb edir. Yəqin ki, müəyyən qüvvələr tərəfindən sünicəsinə yaradılmış Qarabağ məsələsi haqqında yaxın tarixdə ciddi elmi-tədqiqat işləri aparılanda bütün təfərrüat və siyasi gedişlər daha ətraflı araşdırılacaqdır.

Ermənipərəst güclərin ATƏT-in Minsk Qrupunu yaratmaqda məqsədləri Qarabağ məsələsini ermənilərin xeyrinə həll etmək idi. Bunu Qarabağ haqqında gündəlik adi informasiyanı dinləməyən sadə azərbaycanlılar belə bilirlər. Hamımızın bildiyi bir məlum həqiqət də var. ATƏT-in Minsk Qrupu yaradılanda Fransa onun həmsədrləri sırasında olmayıb. Sonradan Fransa Türkiyəni əvəzləyib. Əvəzləyib deyəndə, ermənipərəst güclər ciddi-cəhdlə Fransanı qrupa pərçimlədilər. Fransanın özü bunu daha çox istəyirdi. Fransa ATƏT-in həmsədrliyinə qoşulandan sonra birmənalı olaraq ermənipərəst mövqeyi ilə seçildi və məqam düşəndə siyasi mövqeyini qabarıq bir formada nümayiş etdirdi.

ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədr dövlətlərini təmsil edən “üçlük” müəyyənləşdirdikləri qrafik əsasında Cənubi Qafqaza səfərlər edib, ermənilərə göz-qulaq oldular. ATƏT-in Minsk Qrupunun məqsədi yaratdıqları “Qordi düyünü”nü monopoliyada saxlamaq idi. Hətta Azərbaycan Avropa Şurasına üzv qəbul olunanda Qarabağ məsələsini monopoliyada və daimi olaraq nəzarətdə saxlamaq üçün ayrıca bir bənd də yazdırmışdılar. Azərbaycanın Avropa Şurası ilə imzaladığı müqavilədə xüsusi qadağalar, hətta dolayısıyla ermənilərin mənafeyini qoruyan qırmızı xətt müəyyənləşdirilmişdir. Həmin bənddə qət olunmuşdur: “Azərbaycan Qarabağ torpaqlarını yalnız danışıqlar yolu ilə geri qaytara bilər”. Bu şərti çığıraraq bəyan edənlər bu uzun illər ərzində “darıda donuz otardılar”.

Əslində, ermənipərəst qüvvələr “darıdan donuzun çıxmasını” istəmirdilər, əksinə, özgə torpağında donuzların sayını artırmağa çalışırdılar. Dinc yol, sülh və danışıqlar yolu deyərək vaxtı uzatmaq, nəsil dəyişikliyinə nail olmaqla sonda mənfur məqsədlərini həyata keçirmək niyyəti güdürdülər.

Alınmadı. ”Tarixdə hər hökmü bir zaman verir”. Qoca tarix bu gün daha bir ədalətin zəfərinə şahidlik edir. Ədalətsizliyi əkib-becərib bəsləyənlərdən bəziləri isə son günlər baş verən hadisələrdən daha çox həyəcanlanıblar. Bizə görə yox, ermənilərdən bərk narahatdırlar. Qorxurlar ki, birdən ermənilər “Qırmızı kitab”a düşəcək qədər azala bilərlər. Bu üçlüyün içərisində canfəşanlıqla daha çox hay-küy salan Fransa yox, prezident Makron oldu (Makron hələ bütöv Fransa demək deyil). Elə çığır-bağır saldı ki, hay-həşiri Qarabağda belə eşidildi. Makron özünü Fransa prezidenti kimi yox, lap bir qədər yumşaq desək, illər boyu şovinizmi körükləyən daşnaksütyun partiyasının üzvü kimi apardı. Makron daşnaksütyun partiyasını küncə sıxışdırmış Nikol Paşinyandan da daha kəskin formada “erməni” xəstəliyinə yoluxduğunu nümayiş elətdirdi.

Tibb elmi erməni xəstəliyinin olduğunu təsdiqləyib. Mədə-bağırsaq sindromu ilə müşayiət olunan həmin xəstəlik tibb elmində erməni xəstəliyi adı ilə tanınır. Bu xəstəliyə tibb elmində təsadüfən erməni xəstəliyi deyilmir. Bu spesifik xəstəlik erməni xalqının genetikasına daha çox məxsusdur. Bir də dünyada geniş yayılmış bir erməni (buna ermənizm də demək olar) xəstəliyi var. Bu siyasi ermənizm xəstəliyidir. Tibb elmində araşdırılan erməni xəstəliyi klinik baxımdan yoluxucu deyildir, xoşbəxtlikdən irsidir, yuxarıda deyildiyi kimi, yalnız məlum qövmə xas olan patologiyadır. Təəssüflər olsun ki, siyasi ermənizm virusmənşəli olduğundan dünyada bu xəstəliyə yoluxanların sayı xeylidir. İnanıram ki, ermənizmin əsl mahiyyətini bilməyənlər nə vaxtsa bu xəstəliyin yaratdığı fəsadlardan hali olacaqlar.

Görünür, qədim peşənin varisləri hələ də əməllərini bu və ya digər formada ustalıqla davam etdirirlər. İndiyə qədər qədim peşənin peşəkar davamçıları bu və ya digər səbəblərdən xeyli qabağa düşüblər. Finikiyadan, Kilikiyadan azıb-təzib gəlib Cənubi Qafqazda yer-yurd sahibi olublar. Daim arxalarına aldıqlarının sayəsində özgə torpaqlarında özlərinə dövlət qurublar. Burasının belə olduğunu özləri də yaxşı bilirlər. Elə bu səbəbdən özlərinə saxta tarix düzəldirlər ki, azıb-təzdiklərini birtəhər gizlətsinlər. Amma genetik kod heç vaxt itmir. Bu gün də arxa söykədiklərinin hesabına zəbt etdikləri Azərbaycan torpaqlarından xoşluqla çıxmaq istəmirlər. Xoşluqla çıxmaq istəmirlər, ancaq əllərində silah qaçırlar. Çünki əzilib-əyilmək üçün yaranıblar. Ayrı cür də ola bilməz. Belə doğulub, belə yaşayıblar.

Bu məqamda sözümüz bir daha Makronadır. Makron, biz evimizi kənardan atılmış zibildən, əkin-biçin sahəmizi ora soxulmuş donuzdan təmizləyirik. Bu təmizlik işlərini aparmaq üçün kimdənsə icazəmi almalıyıq? Özünə qırmanc vurdurmaq istəməyən , sizin təbirinizcə desək, dillə başa düşən donuz xoşluqla darıdan çıxar. Donuz darıdan çıxmayanda, yəqin ki, qırmanclayarlar. Bunları siz də bilməmiş olmazsınız, ancaq ermənizm imkan vermir ki, haqq-ədalətin yanında olasınız.

Qarabağ problemi, Qarabağ məsələsi .Uzun illərdir belə deyirik və belə də yazırıq. Əslində, belə bir problem yoxdur. Sözün həqiqi və məcazi mənasında dünyada bir erməni xəstəliyi, erməni məsələsi və ermənizm vardır. Əminəm ki, bütün dünya bu bəlanın olduğunu gec-tez etiraf edəcəkdir. Bu xəstəliyin simptomları bütün dünyada özünü göstərir, ancaq bu və ya digər səbəblərdən bu xəstəliyə qarşı preventiv tədbirlər aparılmır. Bütün dünyada hələ də qəbilə, tayfa təfəkkürü ilə yaşayan və mafiya qanunları ilə idarəolunan ermənilər bütün bəşəriyyət üçün təhlükə mənbəyidir. Harada qəbilə və icma halında erməni varsa, orada torpaq iddiası vardır. Uzaq Efiopiyanın əlifbasından tutmuş bütün xalqların maddi və mənəvi mədəniyyətini hiyləgərcəsinə oğurlamış bu xalqın bəşəriyyətə nəsə verdiyi şübhə doğurur. Ancaq bütün mənəvi dəyərlərdən məhrum olan ermənilər özlərini dünyaya ari və sivil xalq kimi sırıyır. Bəzən bir epizodla insanın və xalqın kimliyinə dəqiq və dürüst qiymət vermək mümkün olur. Bu günün sivil dünyası erməni xalqının kimliyini bilmək istəyirsə, ermənilərin böyük sevgi bəslədiyi və kitablarını müqəddəs saydıqları Zori Balayanın Xocalı qətliamından bəhs edən kitabını oxusunlar. Onda görərlər ki, adına yazıçı deyilən şəxs insan əzabından necə ləzzət alır. Budur, erməni xalqının xarakter və xisləti!

Son hadisələrin yaratdığı siyasi atmosferin görünən tərəflərini təhlil edəndə adamda belə bir inam yaranır ki, deyəsən, dünya gec də olsa ermənizmin mahiyyətindən azacıq da olsa xəbərdardır.Bu, mənim şəxsi gümanımdır. Düzdür, Fransa prezidenti Makronun həyəcanının, hədsiz narahatlığının şahidi olduq. O, təcili olaraq ABŞ və Rusiya prezidentləri ilə danışdı, onların da imzası olan bir bəyanat verildi. Ancaq ABŞ və Rusiya prezidentlərinin Makronun təlaş və həyəcanına ciddi yanaşmadığının şahidi olduq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan hər iki dövlətin prezidentləri yaranmış situasiya və özəl dövlət maraqlarına xüsusi önəm verdiklərindən başlanmış yeni prosesə Fransadan çox fərqli yanaşdılar. Beynəlxalq hüquq və humanizm prinsiplərinə daha çox önəm verən ABŞ və Rusiya problemin sülh yolu ilə həllini bir daha bəyan etdilər. Çox istərdik ki, Rusiya daim bugünkü ədalətli mövqeyində dayana. Ancaq Rusiyanın tarixən formalaşmış və çağdaş siyasətində də davam etdirilən erməni sevgisi şübhələrin nə vaxtsa doğru olacağından xəbər verir. Rusiyanın son davranışları rəhbərliyin Paşinyana olan açıq nifrətindən qidalansa və yaxın günlərdə yeni (bu köhnə daşnak Koçaryan da ola bilər.Koçaryan Rusiya zabitlərinin müşayiəti ilə Xankəndinə gedir, Qarabağa silah daşınmasına rəhbərlik edir) bir qatı erməni şovinistinin hakimiyyətə gətirilməsi ilə tamamlanacqsa, bu Rusiyanın növbəti mənəvi iflası olacaqdır. Makron meydanda tək qaldı. Makronun son bəyanatları onu əsl komediya personajının durumuna saldı. Yəqin, çoxları bu fikrlə razılaşar ki, Makron fransız xalqına layiq və yerində olmayan birisidir. O, özündən asılı olmayaraq tez-tez “quş buraxır”. Bir iki il əvvəl Makron “dərin filosof” olduğunu nümayiş elətdirdi. NATO kimi qüdrətli və analoqu olmayan hərbi güc barədə “kliniki ölüm keçir”, – deyə filosofluq etdi. Bu sərsəm fikri söyləyəndə elə güman edirdi ki, Amerika kəşf edəcəkdir. Bu günlərdə isə daha bir sərsəm fikir söylədi və sayın Ərdoğandan layiqli cavabını aldı. İslamafobiya mərəzinə yoluxan ( Çox güman ki, bu xəstəlik də ona ermənilər tərəfindən yoluxdurulub) Makron islam dinin tənəzzül keçirdiyini söyləyir. Adamdan soruşarlar ki, islamın tərəqqisinin, tənəzzülünün sənə nə aidiyyatı var? Görünür, erməni xəstəliyinə yoluxduğundan qarnı ağrıyır. Mədə pozulanda baş da normal işləmir.

İndiyə qədər monopoliyaya alınmış Qarabağ məsələsi barədə həmsədr ölkələrin təmsilçilərinin, ümumən Qərb ekspert və rəsmilərinin dilindən çox müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Məqsədli olaraq labirintə salınmış Qarabağ məsələsi onlar üçün sanki təcrübə laboratoriyasında olan bir əşyadır. Onunla ürəkləri istədikləri kimi davranırlar. Hər kəs bir təklif sürür. Pol Qobl planından tutmuş nələr yoxdur ki... Son günlər isə Azərbaycanın uğurlarından qorxuya düşənlər bölgəyə sülhməramlı qüvvələrin gətirilməsini daha çox qabardırlar. Hər kəs öz mənafeyini güdür, hər kəs öz taktikası ilə öz strategiyasını həyata keçirmək istəyir. Azərbaycan unitar dövlətdir, onun dünya tərəfindən tanınan coğrafiyası və ordusunun dayanacağı sərhədləri vardır.

Əminəm ki, Şanlı Ordumuzun son nailiyyətləri sayəsində bu məkrli söhbətlərə də son qoyulacaqdır.

Şərhlər

D.. Maştağinski 2020-10-12 10:59:30

M.Qorbaçov(Suslov)dan sonra SSRİ və RFnin, xüsusilə xarici siyasətini ruslar yox, daşnaqlar müəyyən edir. Elə SSRİni və CЭBi də ermənilər(Şahnəzərov və Sitəryan) buraxıblar, cənab t.ədalət.

t.ədalət 2020-10-11 20:46:27

Təəssüflər olsun ki,aramızda müharibəni aparanın Rusiya olduğunu ifadə etməyə gücü çatmayanlar da var.erməni Rusinanın əlinə geydiyi bir əlcəkdir.Rusiya Donetskdə,Luqanskda dinc əhalini atəşə tutduğu kimi otuz ildir Azərbaycan ərazilərini rahat buraxmır.Nə qədər ki əsil düşmənin Rusiya olduğunu dünyaya car çəkmirik,bir o qədər də itki və ağrılara məruyz qalacağıq.Xeybvər müəllim,rəhmətlik C.Cabbarlının yazdığı kimi bu gün də atan kazaklardır.Putinçi kazaklar!

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price