DİLİMİZ VƏ TƏFƏKKÜRÜMÜZ

Etibar Əliyev, millət vəkili

Rus dilində təhsilə olan marağın artması cəmiyyəti xeyli dərəcədə silkələyib. Fərqli baxışlar ortaya qoyulur. İnsanların istəyinə qarşı çıxanlar var. Ancaq bu istək də düşünülmüş olmalı və labirintə düşməməlidir.

1981-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə daxil oldum. Maraq naminə bir tələbə dostumla rus bölməsində fizikadan keçirilən seminarda iştirak etdik. Andrey Saxarovun kitabından məsələ həll edirdilər. Bizi təəccüb bürüdü. Bir məsələni həll etmək üçün lövhəni iki dəfə sildilər. Bizə isə fizikanı çox sadə misallarla izah edirdilər. Əlbəttə ki, bu cür öyrətmə ilə yaxşı fizik yetişə bilməzdi.

Rus sektorunda Riçard Feynmadan 12-cildlik mühazirə kursundan fizikanı tədris edirdilər, bizdə isə Niftalı Qocayevin yazdığı tək bir dərslikdən. Saxarovun kitabından məsələ həll etmək üçün bazamız yox idi. Azərbaycan dilində kimyadan, biologiyadan, riyaziyyatdan və s. elmlərdən də dərsliklər yox səviyyəsində idi. Konkret olaraq fizikanın bütün bölmələrindən bir ya iki kitab tərcümə etmişdilər. Onlar da başa düşülmürdü. Ədəbəyiyyat qıtlığından və rus dilini yaxşı bilmədiyimizdən nə yaxşı müəllim, nə də yaxşı alim ola bilmədik.

Tarixçilər və filoloqlar da bizim günümüzdə idilər. Məsələn, tarixin atası sayılan Herodotun “Tarix ” əsəri hələ indi də dilimizə tərcümə olunmayıb. Mən hələ Mommzeni və Kollinqvudu demirəm. Rus bölməsində oxuyanlar isə bu görkəmli kitablardan məlumatlı idilər. Rus dilinin lazımsızlığı barədə biri Uşinskidən misal gətirmişdi.

Mən isə Hüseyn Caviddən misal gətirirəm: “İbtidai məktəb üçün türk (Azərbaycan) dilində müxtəsərcə qiraət, kitabət, elmi-əşya, coğrafiya, hesab, türk tarixi və islam tarixi kimi fənlər kifayət edər. İkinci ildən etibarən rus dili də təbii əlavə edilməlidir. Çünki onsuz da iş aşmaz.”

Şagird olduğumuz vaxtlar əlimizə Mayn Ridin “Başsız atlı” kitabı keçmişdi. Oxuyub bir-birimizə ötürürdük. Kitabı orijinaldan yox, rus dilindən tərcümə etmişdilər. Nə etmək olardı? İngilis dilində bədii əsər oxumaq heç ağlımıza belə gəlmirdi. İndi də həmin vəziyyətdəyik... Tərcümələri rus və türk dillərindən edirlər. Kim həmin dilləri bilirsə mütaliə dünyasına daha tez daxil ola bilir.

Sovetlər dağılandan sonra elə bildik ki, rus dili sıradan çıxacaq. Reallıqda onu xarici dil kimi ingilis dili əvəzləməli idi. Bu da nizamlı xarakter daşımadı. İngilisdilli məktəblər və baxçalar açıldı, bunlar uşaqların zehnini dəyişdi, lakin bilik vermədi. İngilis dilindən çox az sayda sanballı elmi ədəbiyyyatlar dilimizə çevrilib. Bu dilə münasibəti belə ifadə edirik: “İngilis dilini bilirsən?” Vəssalam...

Bir maraqlı misal çəkim. Şərq-Qərb nəşriyyatı “Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafat” seriyasından Nobel mükafatı laureatlarının kitablarının tərcüməsini və çapını həyata keçirdi. Əsərlərin 95 faizi rus dilindən tərcümə olundu. Tərcüməçilərdən biri İlqar Əlfioğlu Tomas Mannı (orijinal alman dilində), Toni Morrisonu (orijinal ingilis dilində), Joze Saramaqonu (orijinal portuqal dilində) rus dilindən dilimizə çevirib. Yəni adam alman, ingilis, portuqal dilindən rus dilinə tərcümə olunmuş əsərləri götürüb dilimizə tərcümə edir. Ortada söyülən rus dilidir.

Görünən dağa nə bələdçi? Rus dilinə maraq bu dildə danışmaq bacarığı qazanmaq məqsədini güdür. Bu dildə çeşidli ədəbiyyatlardan elm öyrənmək arxa plana çəkilir. Bu dildə aparılan tədris də birinciyə xidmət edir. Rus dilində danışmağı kurslarda da öyrənmək olar.

Rus dilinin tədrisini tənqid edənlərdən biri mənim bir fikrimi öz adından səsləndirmişdi. Plagiatlığı bağışlayıram: “İbtidai təhsil pilləsindən sonra yuxarı siniflərdə riyaziyyatı, fizikanı, biologiyanı kimyanı və s. fənləri tədris edən müəllimlər yox dərəcəsindədir. Nəticədə valideynlər məcburiyyət qarşısında qalıb, uşaqlarını yenidən Azərbaycan bölməsinə qaytarırlar.”

Dil seçimində yanılmaq olmaz. Yanlışlıq şagirdin həyatın alt-üst edir.

Yazılan dissertasiyalarda istifadə olunan ədəbiyyatların 90 faisi rus dilində olan əsərlərdir. Bu dil lazımsızdırsa, onda niyə istifadə edirik? Alternativ isə hələ üfüqdə görsənmir...

Məşhur rus alimi Sergey Kapitsanın Qazaxstanın keçmiş baş naziri Kərim Məsimovla məşhur dialoqundan: “Biz belə bir konsepsiya qəbul etmişik ki, Qazaxstan Respublikasının vətəndaşları 3 dildə danışmalıdırlar. Biz qazax olduğumuz üçün qazax dilində danışmalıyıq. Rus dilinin hesabına biz dünya mədəniyyətini və elmini öyrənmişik və biz onu itirmək istəmirik. Üçüncüsü, millətin ingiliscə danışmasını qarşımıza məqsəd kimi qoymuşuq. Söhbət bizim bir millət kimi inkişaf proqramımızdan gedirsə, bizim üçün birinci təhsilin və elmin inkişafıdır. Biz elə şərait yaratmalıyıq ki, millətimizin qarşısında dayanan məslələri bizim növbəti nəsil bizdən yaxşı həll etsin.”

Yaxşı istəkdir və mübahisə doğurmur.

Dil həmişə təfəkkürün inkişafından geri qalıb. Hər bir elm özünün süni dilini yaradır. Hər bir sosial təbəqənin öz dili yaranır, normativ ədəbi dil isə bu müxtəlifliyi və rəngarəngliyi ehtiva edə bilmir. Tibbin dili latın dilidir. Fizikanın dili ingilis dilidir desək yanılarıq, çünki atomdan tutmuş anlayışların əksəriyyəti və işarələr yunandan gəlib. Yaponlar fiziki terminlərin yapon dilində qarşılığını tapıblar. Bəlkə də elə bu səbəbdəndir ki, 2000-ci ildən 2018-ci ilə qədər fizika, kimya, fiziologiya və tibb üzrə Nobel mükafatına layiq görülmüş yaponların sayı 16 nəfərə çatıb. Belə uğurlar, bu qüdrətli xalqın haqqıdır. Fiziki və kimyəvi anlayışları onlar öz dillərində daha tutumlu, daha başadüşülən kimi qəbul edirlər.

Bunu hər millət bacara bilməz.

Böyük ispan filosofu Xose Qasset Meksika şairi Nobel mükafıtı laureatı Okutavio Pasa etdiyi məsləhət yadıma düşdü: “Şeirlərin xoşuma gəlir, ancaq daha yaxşı şair olmaq istəyirsənsə, iki dildən birini mükəmməl bilməyin vacibdir. Bunlar düşüncə dilləridir. Ya yunanı, ya da almanı. İspan dili düşünmək üçün yetərli deyil..”

Ötən əsrin əvvəllərində yaşamış mütəfəkkirlərin əsərlərini oxuyanda onların düşüncə tərzi bizi heyərətə gətirir. Qori Müəllimlər Seminariyası böyük mütəfəkkirlər yetişdirib. Sarbonanı bitirmiş Əhməd bəy Ağaoğlunun düşüncə tərzi Qərb filosoflarından geridə qalmır. Doğma dilimizi necə gözəl bilirdi və bu dildə düşünürdü.

Məktəbin vəzifəsi uşaqları düşünməyi öyrətməkdir. Dilimiz buna imkan verirmi? Vasili Rozanovun təbirincə desək təfəkkürümüzü şam işığında isidəndə düşünməyə başlayırıqmı? Günün sualı budur. Buna təkan verən dillərdən insanları məhrum etmək doğru deyil. Dil məsələsi urapatriotluğu sevmir.

Bugünkü təhsil sistemimizin yetişməkdə olan gənc nəsildə formalaşdırdığı dil yarımsavadsızlığı bizi narahat etməlidir. Yeganə çarə inkişafın yeni durumunda klassiklərimizə qayıtmaq, dilimizdə insan hisslərinin və düşüncələrinin ən incə çalarlarını ifadə etmək qabiliyyəti ilə universal təhsil üçün açar funksiyasını daşıyan dilləri öyrənməkdir.

Şərhlər

esger 2021-09-27 10:06:25

Etibar müəllim peşəkar təhsil ekspetin rəyini ortaya qoyub. Bu onu subut edir ki, dövlət əhəmiyyətli məsələlər mütəxəsislər tərəfindən həll olunmalıdır

TARIX 2021-09-27 09:37:59

DİLİMİZ BİZİM VARLIĞIMIZDIR.O YOXSA BİZDƏ YOXUQ.DİLLƏRİ AZƏRBAYCAN MƏKTƏBLƏRİNDƏ DƏ KEYFİYYƏTLİ TƏDRİS OLARSA COX GÖZƏL ÖYRƏNMƏK OLAR.İNSANLARI CAŞDIRMAYIN.

Eli 2021-09-27 00:02:32

Niyameddin bey yaşayın var olun bele mükemmel şerhe göre.Xeyli duyğulandırdınız bizi.Allah qorusun milletimin bütün qeyretli oğullarını.

Emil 2021-09-26 22:39:05

Açığı bu məqalədən belə anlaşılır ki, rus dili önəmli və vacibdir lakin dilimizi və təfəkkürümüzü necəki zamanın da ərəb və fars dili kor eləmişdi onun ardıycada rus dili gəlmişdi və ümid edirəm ki, ərəb və fars dilləri kimi rus dilidə təmamilə lazımz və istifədəsiz bir duruma düşəcəkdir bu labüddür və bir həqiqətdir. Çünki sovetlər hələ dağılmamışdan bu dildə nə bir ciddi elmi nə də bədii ədəbiyyat nümunəsi mövcud deyil. Hal hazırda rusların özləri belə ingilis dilinə maraqlıdılar və hər zaman da etdikləri tərcümələr sayəsində irəliləyiblər. Sadəcə biz müstəmləkə təzyiqi altında olduğumuzdan başqa mütərəqqi avropa dillərinə çıxışımız ola bilməyib. Əgər 30 il əvvəl yetişəcək nəsillərə rus dili əvəzinə ingilis dili tədris olunsaydı indi bizlər daha irəli getmiş olardıq və daha çox dünyaya pəncərə yox qapılardan açılardıq. Mən təbii ki, bir ingilis deyiləm ki, bu dili tərifləyim və önərim sadəcə hətta keçən əsrlərdən dünyanın reallığı budur. Məsələn bir informasiya elmi, texnoloji və ya bədii ümumiyyətcə hər bir sahədə gəlin araşdırma aparaq istər dünya kitabxanalrında və ya internet resurslarında görək rus dilində məlumat çoxdur ya ingilis dilində?! Əlbəttə bir mənalı məlumdur ki, bu ingilis dilində qarşımıza çıxacaqdır. Sonuc olaraq məqalədəki fikirlər bir sıra sovet rus şinelindən çıxmış ziyalılı adlandırdıqlarımızın təfəkkürünü ifadə edir. Və nəhayət fikrim budur ki, rus dilinin əvəzinə ingilis dili tədris olunarsa bizi bir millət və dövlət olaraq daha böyük uğurlar gözləyir!

sual 2021-09-26 21:37:59

..... Bu qədər oxumuşu, alimi, filisofu olan ölkənin sadə problemlər qarşısında acizliyi millətin faciəsidir!!! Səbəblərindən biri də ölkədə boşboğazların çoxluğu və sürətlə artması...inandırıram sizi gedin Bakı bulvarına köhnə kişilərin düşüncəsi, danışdıqları, təəssüratları eynən burda yazdılan kimidir...fərqli olan yalnız sitatlardır!!!!

Eli 2021-09-26 20:40:53

Mence blzde bu sahenin inkişafını dünya seviyyesine çatdırmaq üçün potensial imkanlar var ,ister kadr sahedindd isterse de diger sahelerde ,bir canyanğısı bşr de sistemli ardıcıl iş yoxdur.

Niyaməddin 2021-09-26 19:30:34

Dil məsələsi namus, qeyrət, mənəviyyat, məsələsidir. Dilə sahib çıxmaq vətənə, anaya, bacıya, zövcəyə sahib çıxmaq deməkdir. Dilimizə dil uzadan nankor insan vətən xainidir. Aylar ötür, il dəyişir, Geden geri donən deyil. Laçın könlüm pərvaz edir, Səmasından enən deyil. Bir dağam ki, göydə başım, Çox qədimdir mənim yaşım. Alovlansa bircə daşım, Milyon illər sönən deyil. Azərbaycan - mənim elim, Azərbaycan - mənim dilim Doğransa da dilim dilim Başqa dilə çönən deyil Həm Arazam, həm də Kürəm, Axıb Xəzərə tökülləm. Dilim ölsə, mən də ölləm Ana dilim ölən deyil. Vaqif deyər, aram-aram, Şairlikdə mən də varam. Öz dilimlə bəxtiyaram, Onsuz üzüm gülən deyil, Ana dilim ölən deyil. Vaqif Kəhrizli.

Niyaməddin 2021-09-26 19:05:49

Dil məsələsi namus, qeyrət, mənəviyyat və ən əsası ilahi bir məsələdir. İlahi məsələ ona görədir ki, Allah Quranda bu məsələ ilə əlaqədar bir sıra ayələr buyurur.

t.ədalət 2021-09-26 17:15:30

Rus dili soyqırım və işğal dilidir.Sovet dövründsə bizə rus kəşfi kimi soxuşdurulan bir-çox elmi kəşflərin digər millətlərə aid olduğunu sonradan öyrəndik.Dünyanın böyük dahilərindən Memar Sinan,İbni Sina,Nəsrəddin Tusi və Nizami gəncəvi rus dilində təhsil almamışdılar.Rus dili casusluq və satqınlıqdan başqa bizə heç nəyi öyrətməyib.Lənət olsun rus dilinə!

Eli 2021-09-26 16:57:30

Etibar müellim dililimizin hazırkı problemleri barede çox düzgün tehlil aparır ve müellimin yaponların bu sahede gördüyü mükemmel işleri öisal getirir ki bu teqfire layiq bir meseledir.İndi biz müsteqil bir ölkeyik ve ixtiysrımız de öz elimizdedir xüsusen bu sahede bize kimse mane olabilmez.Amcaq bizim derdimiz odur ki,bizde elmin ve tehsilin inkişfına diqqet bütün seviyyelerde demek olar ki,yox derecesindedir.Bunlar ele vacib sahelerdir ki mence Dövletin ve Milletin varlığı ve inkişafı mehz bu sahelerin seviyyesinden birbaşa asılıdır.Öence bizde bu sahenin dünya seviyyesine çatdırmaq üçün potensial imkanlar ister kadr ,isterse diger meseleşer sshesimde....

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price