İNTİHARA APARAN YOL: Suisidin geniş yayılması nə ilə bağlıdır?

Şəmsəddin Əliyev

İntihar və intihara cəhd edilməsi hadisələrinin baş verməsinin minimuma endirilməsi və qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinə dair Qurumlararası İşçi Qrupunun üzvü


Dünyada hər gün 3 min adam könüllü olaraq həyatdan məhrum olur

Ümumdünya Səhiyyə təşkilatı intihar hallarının qarşısının alınması günü - 10 sentyabr ərəfəsində özünə qəsd edənlərin əməllərinin profilaktikası ilə bağlı Milli strategiyası olan ölkələri beynəlxalq aləmin diqqətinə çatdırıb. Say çox deyil, təxminən 40 ölkə. Əldə olunan nəticələrdən məlum olur ki, hər 40 saniyədə bir insan həyatı qeyb olur.

Qənaitimə görə, təkcə dövlət orqanları yox, vətəndaş cəmiyyəti - KİV, QHT-lər, internet xəbər portalları bu istiqamətdə səmərəli fəaliyyət göstərməlidirlər. Daha çox bu əməlin profilaktikasına yönələn maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilməlidir.

Son 10 ildə intihar hallarının geniş yayılması nəticəsində bəzi ölkələrdə 100.000 əhaliyə 10,5 fakt, bəzən də 100 000 əhaliyə 5-30 fakt düşür.

Özünü öldürmə - suisid müasir cəmiyyətin qlobal problemidir. Son 50 il ərzində dünyada intihar faktları 60% artıb. Bunların arasında 14-18 yaşda olanların da mövcudluğu acı təəssüf doğurur. Bu yaşda olanlar mövcud dəyərləri başqa cür dərk edir, yeniyetmə dövrünə xas ifrat tələblər irəli sürür və həmyaşıdları ilə olan münasibətləri inkişaf etdirməkdə çətinlik çəkirlər.

Həyat təcrübəsi olmayan, psixi durumu hələ bərkiməmiş belə yeniyetmələr həddi buluğa çatanda yaranmış problemli situasiyalara son dərəcə emosionallıqla reaksiya verir və düzgün olmayan qərar qəbul etməklə həyatını təhlükəyə atırlar (ata bilərlər).

Latın sözü olan suisid (sui-caedere «özünü öldürmə») qəsdən şəxsin həyatına xitam verməsikimi qəbul olunur. Elm suisidi belə şərh edir: Suisid -aşkar və ya qeyri-aşkar şəraitdə şəxsin həyatından könüllü məhrum olması ilə bağlı hərəkət və ya hərəkətsizliyidir. Akademik mülahizələrdə süisid mikrososial münaqişə şəraitində şəxsin özünü saxlaya və ya sosial-psixoloji mühitə alışa bilməməsi nəticəsində suisidal fəallığın artması kimi vurğulanır.

Son onilliklərdə internetin inkişafı ilə insanlar arasında virtual münasibətlər də artmış, real həyatda qarşılıqlı təmas dağılmağa başladıqca həssas təbəqəyə aidinsanlarda ruhən sıxıntılar, tənəzzül dövrü baş qaldırır. Həyatın böhranlı dövründə gənclər çox asan yolla saytlara daxil olub həmsöhbət axtarışına,problemlərini virtual qaydada həllinə başlayıırlar. Belə şəraitdə süisid hallarının rahat təbliği mümkün olur.

Dünyada hər gün 3 min adam könüllü olaraq həyatdan məhrum olur. Müasir dövrdə intihar hallarına görə Rusiya siyahıda liderlik edir, Belarus ikinci yerdə, Litva isə üçüncü yerdədir.

Azərbaycana gəlincə, 2014-2018-ci illərdə və cari ilin 7 ayında ölkədə 2 min 831 intihar faktı qeydə alınıb. 2014-cü ildə 490, 2015 -ci ildə 499, 2016-cı ildə 507, 2017-ci ildə 498, 2018-ci ildə 521, 2019-cu ilin 7 ayında isə 316 intihar hadisəsi baş verib. 2014-2018-ci illərdəvə cari ilin 7 ayı ərzində intihar edən 2 min 831 nəfərin 66,4 faizini (1879) kişilər, 27,7 faizini (785) qadınlar təşkil edir.

MDB ölkələri arasında Rusiyada hər 100 min nəfərə düşən intiharların sayı 31, Belarusda 26,2, Qazaxıstanda 22,5, Qırğızıstanda 8,3, Özbəkistanda 7,4, Türkmənistanda 6,7, Moldovada 4,7, Tacikistanda 2,5 fakt təşkil edir. Analoji müqayisədə həmin faktların sayı Ukraynada 22,43, Gürcüstanda 8,2 fakt təşkil edir.

Belə qənatə gəlinib ki, intihar halları Çinin uzaq əyalətlərində yaşayan kənd sakinləri arasında daha çox baş verir. İntiharların ümumi sayının 50 faizikənddə yaşayan gənc qadınların payına düşür.

Avstraliyalılar arasında isə il ərzində 1280 nəfər könüllü olaraq həyatına qəsd edir və ya intihar həddinə çatdırılır. Ölkədə özünü öldürmə halları həm yaşlılar, həm də gənclər arasında artımla müşahidə edilir. İntiharlarla bağlı qaynar xəttədaxil olan zənglərin sayı da yüksəkdir. Ay ərzində belə zənglərin sayı 47 mini ötür. İl ərzində 500 min adamın (bəzən daha çox) qaynar xəttəzəngi qəbul edilir.

İntiharların artımı 1990-cu ildən başlayaraq diqqəti cəlb etməyə başlayıb.Bəzi mütəxəssislərin fikrinə görə gənclərin və yeniyetmələrin alkoqollu içkilərdən asılılığı onların psixikasının pozulmasına təsir edir.

Bəzən ali tədris mərkəzlərində təhsil alan gənclər həyatın arzuolunmaz, sərt «oyun qaydaları» ilə rastlaşdıqda düşüncələrinə xas «həyat nağılı» dağılır və mürəkkəb situasiyada müvazinətlərini saxlaya bilməyib, kimdən kömək alacaqlarını da bilmədiklərindən özünə qəsdə cəhd edirlər.

Ekspertlərin vahid fikrinə görə həyatla vidalaşmağa aparan əsas səbəblərə yoxsulluq, işsizlik, ağır xəstəliklərə məruz qalma, evdə, ailədəki problemləri həll edə bilməmək, həyatdan doymaq və s. aid edilir. Lakin özünə qəsdlərin 80 faizi psixikasında ciddi çatışmazlıqlar, əsəb gərginliyi yaşanan, alkoqol və narkomanlığa aludə olanlar arasında baş verir.

Təcrübədə sağlam insanların da həyatlarına qəsd etmə faktlarına rast gəlinir. Uğursuz sevgi həyatı, boşanmalar, yaxın adamın ölümü, münaqişələr, işdə çətinliklər bu səbəblərdəndir. Çox təəssüf ki, hamı özündə güc və iradə tapıb həyatın qeyri-adi çətinlikləri qarşısında tab gətirə bilmir, yaşanan problemləri həll etmək bacarığında olmur.

Qənaətimə görə, müasir çəmiyyətdə mürəkkəb həyat şəraitindən çıxış yolu nümunəsinin olmaması da intiharlara sövq edə bilir. İntihar əməllərini doğuran mühüm və real səbəblər sırasına psixi xəstəliyə məruz qalma, psixi durumda yaşama və psixoəsəb vəziyyətində həyatın davam etməsini də daxil etmək olar.

Suisidə təsir edən digər obyektiv səbəblərdən aşağıdakıları göstərmək olar:

- Sosial şəbəkələrdə özünə qəsdin təbliğ edilməsi, sosial qruplarda, fərdlər arasında qarşılıqı əlaqənin daralması;

- Yeniyetmələrin problemləri ilə bağlı informasiyaların təbliğ, təşviq və münasibətlərə zidd çağırış xarakterdə tirajlanması(qurbanı inandırmağa çalışırlar ki, çıxış yolu həyatdan getməkdir. Ən doğru yol və problemin həlli özünə qəsdədir və s.);

- Suisidin qurbanını inandırmağa çalışırlar ki, özünə qəsddən sonra sosial şəbəkələrdə nüfuzu artacaq, ondan çox yazacaqlar və s…

Beləliklə, internet və virtual məkana nəzarət zəif olduğundan, yeniyetmələrin intihara yolu reallaşır.

Sosial şəbəkələrə nəzarətin zəifliyi səbəbindən suisidin «dəbdə» olduğu qənaəti rahat təbliğ olunur, destruktiv dəstələr - birliklər və qruplar bu məqsədlə birləşirlər.

Müasir kütləvi kommunikasiya vasitələrindən sərbəst istifadənin cəmiyyətə və ayrı-ayrı şəxslərə müxtəlif mənada təsir gücü yetərincədir.

Kiber suisid halları ilə mübarizə aparan bəzi ölkələrin təcrübələrindən bəlli olur ki, internet vasitəsilə özünə qəsd edənlərə «yardım etmək» çətin olur. Qarşısını almağa istiqamətlənən mühüm üsullardan biri ümumtəhsil müəssisələrində bu cinayətə - suisidal davranışlara qarşı profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi, müasir problem kimi tədrisidir.

Bu mənada aşağıdakı kompleks, pedaqoji və təşkilati-metodik xarakterli tədbirlərin görülməsi də əhəmiyyət kəsb edir:

- Suisidə meyilli şəxslərin aşkar edilməsi üçün monitorinqlərin keçirilməsi;

- Müasir informasiya mühitinə uyğun profilaktikanın təkmil formalarından istifadə edilməsi;

- İntiharların profilaktikası sahəsində bacarıqlı pedaqoq və valideynlərin səriştəsindən istifadə edilməsi;

- Bu işdə mütəxəssislərin(koordinasiyası) kompleks əlaqəsi prinsipinə əməl olunması;

- Pedaqoqların, psixoloqların, sosial və tibb işçilərinin həddi buluğa çatmamışların və valideynlərin işləri üzrə komissiyanın qarşılıqlı əlaqəsinin gücləndirilməsinin təmin edilməsi və s...

Kəmiyyət göstəricilərinə görə bütün dünyada intihar hallarının 79 faizi sosial inkişafı aşağı və ya orta səviyyədə olan ölkələrin payına düşür. Sosial inkişafı yüksək olan ölkələrin vətəndaşları arasında kişilər qadınlardan 3 dəfə çox intihara əl atırlar. Amma gəlir səviyyəsi aşağı və ya orta həddə olan ölkələrdə qadınlarla kişilərin payı bərabərdir. ÜST-ün qanaətinə görə 15-29 yaşda olan yeniyetmələr və gənclər arasında olan intiharlar yol nəqliyyat hadisələrində həlak olanlardan sonra ikinci yerdə qeydə alınır.

15-16 yaşlarda qeydə alınan intihar faktlarında isə qızlar çoxluq təşkil edir.

İntiharlar - özünü asma, hündürlükdən atma, zəhərləmə, odlu silahdan istifadə etməklə və s. üsullarla həyata keçirilir. İntihar hallarının azalmasına təsir edən əsas və özünü təsdiqləmiş səbəblərdən biri özünə qəsdə aparan vasitələrə çıxışın və ondan istifadənin məhdudlaşdırılmasıdır. Məsələn, dərman pereparatlarına, odlu silaha əl çatanlığı qapamaq və s..

KİV-də suisidin qarşısının alınmasına səmtlənən maarifləndirmə, tövsiyə xarakterli məlumatların yayılması, yeniyetmə və gənclərin həyat məqsədlərilə uzlaşan proqramların inkişaf etdirilməsi ictimai marağa xidmət edir. (Belə proqramlar onların stresdən çıxış yolunu təqdir edə, intihara meyilli gənclərin düşüncələrində dəyişiklər edə bilər).

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi intihar hallarının qarşısını almağa yönələn səmərəli və profilaktik əhəmiyyət daşıyan mühüm tədbirlərdən biri risk qrupuna aid şəxslərin özünə qəsdə aparacaq alətlərdən istifadəyə çıxışını məhdudlaşdırmaqdır. Səhlənkarlıq, diqqətsizlik, ehtiyatsızlıq və biganəlik halları olan yerlərdə intihara cəhdlər həmişə çox olur. Bəzən həmin yerlərdə tibbi yardım əlçatmaz olduğundan suisid reallaşır. ÜST-ün «Özünə qəsdin profilaktikası ilə bağlı tövsiyəsində» əyani şəkildə göstərilir ki, risk qrupuna aid şəxslərin həyatı nəzarətdə olanda intiharların azalması müşahidə edilir.

Şri-Lankada intiharlara meylli şəxslərə tətbiq edilən qadağalar nəticəsində faktlar 70% azalmış, 93000 nəfərin həyatı xilas edilmişdir.

Koreya Respublikasında intihar hallarının daha çox zəhərlənmə yolu ilə törədilməsi «parakamoniakvat duzu olan güclü herbisid» tabletin qəbulu ilə baş verdiyindən bu herbisidin qəbuluna qoyulan qadağalar(əczaxanalardan bu dərmanların buraxılması ciddi nəzarət altında həyata keçirilib və ya satışına qadağalar qoyulub) nəticəsində intihar halları 2 dəfə azalıb. İntihar əleyhinə mübarizənin əhəmiyyət kəsb edən istiqamətlərindən biri də, özünə qəsdin profilaktikasının milli strategiyasına uyğun monitorinqlərin keçirilməsidir. ÜST-ün məlumatına görə, təşkilata üzv olan 183 dövlətin yalnız 80-i keyfiyyət üzrə qiymətləndirilməni həyata keçirib. Əksər ölkələr belə qiymətləndirməyə malik deyil!

Səmərəli monitorinqin həyata keçirilməsi intihar hallarının profilaktikasının da səmərəliliyinə təsir edir. Dünyada əhalinin psixi sağlamlığının mühafizəsi naimnə vahid - birgə fəaliyyətə başlanılsa müsbət nəticələr də olar. Belə bir kampaniyanın kulminasiyası «Ümumdünya psixi sağlamlıq günü - 10 sentabr» gününə təsadüf edir. Həmin gün hər bir ölkə, intiharlarla bağlı hesabatını təqdim etməklə bunu doğuran səbəblərin də qarşısını almağa kömək etmiş olur.

Özünü öldürmə halları indiki qədər narahatlıq doğurmamış, müzakirə predmetinə çevrilməmişdir. İntihar problemi bütün dövrlərdə mövcud olsa da, bunun aradan qaldırılmasına istiqamətlənən tədbirlər gözlənilən səmərəni verə bilməmişdir.

Suisidal davranış şəxsin deviant davranışlarının bir forması və ya subyektiv patoloji təfəkkür tərzinin məhsulu kimi özünə qəsd halına keçir. Belə davranış özünü könüllü həyatdan məhrum etməyə yönələn cəhdin bilavasitə yerinə yetirilməsilə başa çatır.

Bu gün intihar fenomeni günün ağrılı və aktual mövzullardan biridir. ÜST-ün statistik məlumatına görə suisidal aktların törədilməsi il ərzində bəzən 80 min fakt təşkil edir. 15 milyondan çox insan müxtəlif səbəblər ucbatından həyatından məhrum olur.

Sosioloqların tədqiqatına görə, özünə qəsdin qurbanları daha çox yeniyetmə və gənc yaşda olanlardır. İkinci yerdə 40-60 yaşda olanlardır. Suisid nəticəsində həyatını itirənlərin sırasında 70 yaşdan yuxarı ahıl şəxslər də var.

Özünə qəsdin növləri aşağıdakı kimi təsnif edilir:

- Şəxsin sosiumda qarşılıqlı münasibətlər dairəsinin daralması - Eqoistik hal.

- Fərdin mənəvi dəyərlər sisteminin tam iflası, itirilməsi - Anomik hal.

- Yüksək məqsədə nail olmaq və ya ümumi maraq naminə məqsədə çatmaq - Alturistik hal.

- Özünü ittiham etmək ideyası nəticəsində meydan çıxan - Günahı yumaq;

- Özünün özəl düşüncə tərzini, fikirlərini sübut etmək və hamıya çatdırmaq, mövcud qaydaların səhv olduğunu nümayiş etdirmək üçün - etiraz, və s.

Adətən suisidin növlərini üç kateqoriyaya bölürlər:

- Nümayişkaranə akt;

- Həqiqi özünə qəsd;

- Gizli intihar (yanakı qəsd, birbaşa olmayan özünü məhv etmə).

İlk növdə intihar adətən qısa zamanda, tələm-tələsik, affekt nəticəsində baş verir. Bu elə bir emosional vəziyyətdir ki, şəxs ya tam, ya da qismən anlaqsız vəziyyətdə olur. Bəzən də bu hərəkətilə kənar diqqəti özünə cəlb etmək istəyir, məqsədinə çatmaq, ictimaiyyətə özü haqda ərz etmək və yaxud, ondan istəyini tələb etməklə, ala bilməklə davam edir. Nümayişkaranə intihar bir növ şantaj xarakteri daşıyır.

- Həqiqi - intihar. Bu, nümayişkaranə intiharın tam əksidir. Fərd həyatına xitam verməkdə israrlı olur, dəqiq plan və qərarla özünə qəsd edir. Məqsədi nəyin bahasına olur-olsun həyatla vidalaşmaqdır. Heç kimlə məsləhətləşmədən və doğmalarının da reaksiyalarına fikir vermədən bunu edir.

Üçüncü növ intihar - özünə qəsdin yanakı növünə uyğun özünü öldürməsidir. Belə bir vəziyyətdə, şəxs şüurlu şəkildə suitsidal davranışa yol verir. Bu, davranışın elə bir modelidir ki, həyatla vidalaşma təxirəsalınmaz olmur, amma bütün hərəkətlər subyektiv qərar qəbul etməklə müşayət olunur. Özünə qəsdin yanakı formasında subyekt ağır xəstəlikdən əzab çəksə də, həkim müayinəsindən və ya köməyindən bilə-bilə imtina edir.

Gizli suisid şəxsdə ictimai münasibətlərə zidd bəzi hallardan - alkoqoldan və ya narkomaniyadan asılı olması ilə davam edir. Bura həm də, küçə hərəkət qaydalarına məhəl qoymadan avtomobilin yüksək sürətlə idarə edilməsi, tələb olunan ekipirovkalar və müvafiq hazırlıq olmadan idmanın ekstremal növlərilə məşğul olma, hərbi münaqişələrin davam etdiyi qaynar nöqtələrdə könüllü iştirak etmə aiddir.

Aşağıdakı hallarda hüquq məsuliyyəti yarana bilər.

- Suisidə sövq etməyə görə;

- Özünü öldürmə həddinə çatdırma - şəxsin ləyaqətinin mütəmadi aşağılanması, şantaj və amansız rəftar etmə, mənəvi, seksual və fiziki zorakılıqlarla davam edən hərəkətlər;

- Suisidal aktda vasitəçilik;

- Özünə qəsd edən şəxsə hamilik edən həkimin yardım etməməsi.

Suisidal davranışların (fundamenti) formalaşması psixotik reaksiyaya malik genetik faktorlarla da bağlıdır. Belə anormal «vərəsəlik» həmin ailədə böyüyən şəxsin gələcək davranışlarında problemlər yaradır. Bu mühitdə yaşa dolan uşaq ya hədsiz ciddi rejimdə böyüyür, yaxud da həyat öz axarına buraxılır. Uşaq tələbatının tanınmaması, uşaq hüquqlarının pozulması, ləyaqətin alçaldılması, kiçik şəxsiyyətin işgəncələrə tab gətirib, valideyn mərhəmətindən və nəvazişindən, qayğılarından uzaq düşməsi, kənardan ona məhəbbət və diqqətin olmaması təbii ki, suisidə gedən yolu qısaldır.

Belə bir mənzərədə böyüyən kiçik şəxslərin şəxsiyyəti də başqa cür formalaşır, şəxsi portretinin xarakterik cizgiləri qüsurla ərsəyə gəlir, tam olmur.

Suisidi doğuran sair səbəblər sırasında:

- Ailədə qarşılıqlı anlaşmanın yoxluğu;

- Qohumlarla münaqişəli vəziyyətin, mübahisələrin olması və davam etməsi;

- Ər və arvadın ictimai mənəviyyata zidd hərəkətləri;

- Sərxoşluq və narkomanlıqdan asılılıq;

- Sevdiyi adamın xəyanəti;

- Uşaqlarla problemlərin məcrasına yönəldilməsində çətinliklər;

- Ağır psixi xəstəliklərə məruz qalan ahıl şəxslərlə bir yerdə yaşamağa məcbur olma;

- Ər tərəfindən arvadın incidilməsi, mənəvi və psixoloji təzyiqin olması, döyülməsi, qeyri-etik davranışlar;

- Boşanma və ya ayrılma;

- Yaxın qohumun ölümü;

- Ər və arvadın və yaxud, uşaqların davam edən ağır xəstəliyini və s. göstərmək olar.

Təhsildə uğursuzluqlar, yaradıcı layihələrin iflası, peşəkar sferada çətinliklər də intihara apara bilər.

Cəmiyyətin arzulamadığı problemli məsələnin KİV-də dövlət qurumlarının yaydığı informasiyalardan kənar, səhih mənbəyə əsaslanmayan faktların çap edilməsi, məlumatların bəzən «görk» olacaq tərzdə verilməsi intiharlara çağırış kimi də yozula bilər. Hərəkətlərini və davranışlarını nəzarətdə saxlaya bilməyən, iradəsi zəif, kövrək xarakterə malik yeniyetmə və gənclər belə informasiyalardan «bəhrələnirlər».

Qənaətimə görə, suisid hərəkətlərinin təbliğ və təşviq formasında, diqqət çəkən başlıqlarla verilməsi cəmiyyətə zərərli məlumat ovqatı bəxş edir. Fakt üzrə cinayət təqibinin prokurorluq orqanları tərəfindən başlanılmasını nəzərə alsaq, bu tip informasiyaların yayılmasını yalnız müştəntiqin və ya prokurorun rəsmi məlumatına istinad etməklə tirajlanmasının tərəfdarıyam. Əks təqdirdə informasiyanın dərci istintaqın obyektiv gedişinə ziyan gətirə bilər.

Şərhlər

Hər hansısa bir şərh yazılmayıb.

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price