“AZƏRBAYCAN STRATEJİ SEÇİM ASTANASINDADIR” – “Orduda təmizlik və milliləşmə siyasəti aparılmalı, əsas şüarsa “Bir millət, bir ordu” olmalıdır”

Milli siyasət üzrə ekspert Sülhəddin Əkbər “AzPolitika”-ya müsahibəsində iyulun 2-də Azərbaycanla Çin Xalq Respublikası arasında imzalanmış Strateji Tərəfdaşlıq Bəyannaməsinin əhəmiyyəti, regionda və dünyada gedən proseslər, perspektivdən gözləntilər barədə sualları cavablandırıb.

Müsahibəni oxuculara təqdim edirik.

- Sülhəddin bəy, dünyadakı geosiyasi proseslər elə bir məcrada inkişaf edir ki, Azərbaycan Çin Xalq Respublikası kimi dünyanın iki supergücündən biri ilə Srateji Tərəfdaşlıq Bəyannaməsi imzaladı. Bu hansı anlama gəlir, Bakı geosiyasi seçimini etdimi?

- Oxucularımız üçün aydın olsun deyə, hər zaman olduğu kimi, məsələyə geniş prizmadan baxmağın tərəfdarıyam. Birincisi, dünyada yeni nizam quruculuğu prosesi gedir və bu, həlledici mərhələyə daxil olub. ABŞ liderliyindəki Kollektiv Qərb təkqütblü yeni dünya düzəni qurmaq istəyir və bunu siyasi-mədəni əsasa oturtmağa, yəni demokratiya, insan haqları, qanunun aliliyi əsasında etməyə çalışır. ABŞ-nin yeni dünya nizamı quruculuğu ilə bağlı gedən qlobal prosesə baxışı belədir ki, hazırda dünya demokratik və anti-demokratik olmaqla iki düşərgəyə, qütbə ayrılıb, bir də neytral mövqe tutmağa çalışan, geopolitik tərəf seçmək istəməyən Qlobal Cənub var. ABŞ başda olmaqla demokratik Kollektiv Qərblə Çin başda olmaqla anti-demokratik Şərq arasında Qlobal Cənub və bura daxil olan ölkələr uğrunda mübarizə gedir. Məsələnin geopolitik tərəfi budur. Geostrateji tərəfinə gəlincə, NATO və Ukraynada gedən savaşa görə 50-dən çox ölkənin iştirakı ilə formalaşmış bir koalisiya – Ramştayn koalisiyası var. NATO qloballaşma yolunda addımlar atır. Hind-Sakit okean ölkələrindəki tərəfdaşlarını da bu blokla sıx inteqrasiyaya cəlb etmək istəyir. İndi qarşıdan gələn Vaşinqton sammitində də biz bunun şahidi olacağıq. Mən burada Yaponiya, Cənubi Koreya, Avstraliya və Yeni Zellandiyanı nəzərdə tuturam.

- Bəs Rusiya?

- Rusiyaya gəlincə, o, burada geostrateji plan üzrə özünün liderlik etdiyi Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı üzrə hərəkət edir. Çin isə geostrateji planda hərbi bloklara qoşulmamaq yolunu tutub, amma əsas qayəsi regional və qlobal təhlükəsizliyin təmin olunması, qlobal sülh, sabitlik və təhlükəsizliyə dəstək verilməsi olan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına liderlik edir. Burada hərbi komponent olmasa da, təhlükəsizlik komponenti, xüsusən də terrorla mübarizə, separatizmə, ekstremizmə, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə, transsərhəd cinayətlərinə qarşı birgə mübarizə əsas tutulur. Çin və Rusiya çalışır ki, Qlobal Cənuba daxil olan ölkələri Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına və KTMT-yə (əsasən postsovet ölkələrini) cəlb etsinlər. Bu, məsələnin geostrateji tərəfidir. Geoekonomik tərəfinə gəlincə, bilirsiniz ki, geopolitik, geostrateji, geoekonomik, geokültürəl proqramlar vahid bir planın tərkib hissəsidir, yəni, bunlar bir-birini tamamlayır. Hazırda dünyada bu qütblər, düşərgələr arasında ticarət, nəqliyyat, logistika yolları uğrunda mübarizə gedir. Çin 2013-cü ildən "Bir kəmər, bir yol" proyekti ilə hərəkət edir. ABŞ isə burada proaktiv yox, reaktiv davranır, Çinin "Bir kəmər, bir yol" strategiyasına qarşı regionlarda alternativ nəqliyyat, ticarət və iqtisadi dəhlizlər, yollar və marşrutlar irəli sürür. Məsələn, bunlardan biri Hindistan-Yaxın Şərq İqtisadi Dəhlizidir. Digəri NATO müttəfiqi Türkiyənin irəli sürdüyü "Kalkınma yolu" layihəsidir. Bu yolun Bəsrə körfəzi, İraq üzərindən Türkiyəyə və oradan da Avropaya getməsi nəzərdə tutulur. Hindistanın dəstəklədiyi, ABŞ-nin də buna ilk vaxtlar dəstək verdiyi Cənub-Şimal yolu layihəsi isə İran, Ermənistan, Gürcüstan və Qara dəniz üzərindən Avropaya gedən yoldur. Rusiyanın dəstəklədiyi Şimal-Cənub yolu da Rusiya, Azərbaycan və İrandan keçir. Çinin "Bir kəmər, bir yol" layihəsinin üç qolu var. Şimal qolu Rusiyadan, orta yol Türküstandan, Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazdan, Cənub qolu – dəniz yolu isə Sakit okeandan başlayır, Malakka boğazından keçib Hind okeanına çıxır, oradan da Qırmızı dənizdən və Süveyş kanalından keçərək Aralıq dənizinə gedir. İndi Çindən başlayan bu yolun Şimal və Cənub qolları üzərində müharibə, münaqişə və problemlər yaranıb. Şimalda Ukraynaya təcavüzünə görə Rusiyaya sanksiyalar tətbiq olunub, Cənubda isə Husilərə görə Qırmızı dəniz demək olar ki, bağlanıb.

- Gələk Azərbaycanın seçiminə…

- Bilirsiniz ki, Azərbaycan fərqli inkişaf yolu tutub. Ümumiyyətlə Cənubi Qafqazdakı 3 ölkənin hər birinin fərqli mövqeləri var. Formal olaraq Gürcüstan demokratik inkişaf yolu tutub, Avropa Birliyi, NATO-ya üzv olmağa çalışır və bu prosesi aparır. Baxmayaraq ki, İvanişvili hakimiyyəti faktiki olaraq fərqli mövqedədir. İvanişvili hakimiyyətə gəldikdən sonra Gürcüstan siyasətində ikiləşmə yaranıb. Formal və faktiki aparılan siyasət bir-birindən ayrılıb. Sizin verdiyiniz sualın cavabı da məhz buradadır. Gürcüstanın faktiki siyasəti ABŞ, Qərb, NATO, Avropa Birliyi ilə ehtiyatlı siyasət aparmaqla, Rusiya və Çinlə yaxınlaşmaqdır. Burada İvanişvili faktoru həlledicidir. Onun öz şəxsi və biznes maraqları var. İvanişvili belə hesab edir ki, Qərb ona qarşı xüsusi kampaniya aparıb, səhv etmirəmsə, iki milyard dollar pulunu da dondurub. İvanişvili indi biznes fəaliyyətini daha çox Rusiya, xüsusən də Çinlə qurmaq istəyir.

- Ötən ilin 28 iyununda Gürcüstan Çinlə Strateji Tərəfdaşlıq bəyannaməsi imzalayıb…

- Çinlə strateji tərəfdaşlıq da bu səbəbdən ortaya çıxıb. Ermənistana gəlincə, burada vəziyyət əksinədir. Ermənistan formal, leqal olaraq Avrasiya İqtisadi İttifaqının, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvü və Rusiyanın hərbi-siyasi müttəfiqidir. Faktiki olaraq isə tam tərsinə Rusiyadan, KTMT-dən uzaqlaşıb, ABŞ, Böyük Britaniya, Avropa Birliyi, NATO ilə yaxınlaşma yolu tutub. Azərbaycana gəlsək, o həm formal, leqal olaraq, həm də faktiki olaraq açıq şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi və NATO-dan məsafəli siyasət yürüdür. Hər fürsətdə, yeri gəldi, gəlmədi "Avropa Birliyi, NATO-ya üzv olmaq niyyətimiz yoxdur" bəyanatları səsləndirir. Axır vaxtlar da deyilir ki, "Biz istəsək də, bizi ora qəbul etməzlər". Yeganə bizim fiksasiya olunmuş formal, leqal ittifaq münasibətlərimiz qardaş Türkiyə ilədir. Bunun da çox konkret səbəbi var: İkinci Qarabağ savaşında qardaş Türkiyənin Azərbaycana və Azərbaycan türkünə verdiyi birmənalı dəstək. 2021-ci ilin 15 iyununda Türkiyə ilə Şuşa Bəyannaməsini imzalamışıq. Ardınca Rusiyanın Ukraynaya təcavüzündən iki gün öncə, 22 fevral 2022-ci ildə isə Rusiya ilə Moskva Bəyannaməsi imzalanıb…

- Bu üç sənədi birləşdirən və ayıran əsas məqamlar hansılardır?

- Türkiyə və Rusiya ilə imzalanmış bəyannamələrlə bağlı, “Sənədlərdə müəyyən fərqlər var” desələr də, formal olaraq hər ikisi ittifaq müqaviləsidir, beynəlxalq hüquq baxımından da hər ikisi eyni statusdadır. Burada Azərbaycan Türkiyə ilə Rusiya arasında balans yaradır. Məsələn, müdafiə sahəsində deyilir ki, "biz Azərbaycanda türk ordusunun kiçik modelini qurmaq istəyirik". Amma digər sahələrə baxdıqda Rusiyaya üstünlük verildiyini görürük. Bu, humanitar sahədə və bununla bağlı olaraq digər sahələrdə özünü daha açıq-aydın şəkildə biruzə verir.

- Söhbət rus dilinin inkişfını dəstəkləməkdən gedir?...

- Bəli. Heç bir Azərbaycan vətəndaşının, vətənpərvərinin, millətsevərinin qəbul etmədiyi səviyyədə rus dili arealının məqsədyönlü şəkildə genişləndirilməsi yaratdığı və yaradacağı digər problemlərlə birlikdə, eyni zamanda rus kəşfiyyatı üçün potensial bazanın yaradılması deməkdir. Bundan artıq nə böyük güzəşt ola bilər? Potensial olaraq Azərbaycanda sosial-mədəni ayrılıq, düşərgələşmə və qütbləşmə üçün şərait yaradılır, zəmin hazırlanır. Yəni Azərbaycanda türkdilli və rusdilli düşərgələr formalaşdırılır. Bu da məlum olduğu kimi, rus xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Son zamanlar rus dili məsələsi tez-tez gündəmə gətirilir, vurğulanır. Çünki rus dili faktoru, “rusdilli” və “rus dünyası” anlayışı rus kəşfiyyatının, təhlükəsizlik, müdafiə, siyasi qüvvələrinin əsas xarici müdaxilə alətidir. İndi bizdə təxminən deyilir ki, 340 rus məktəbi, 150 min rus dilində təhsil alan, 800 min isə ikinci dil kimi rus dilini seçən şagird var. Rusiya da bundan çox məmnundur. Çünki bu, Rusiyanın əsas tələblərindən biri olub onun milli, xarici siyasət maraqlarına xidmət edir. Dəfələrlə də qeyd etmişəm ki, bu yolverilməzdir. Mən bunu dərin düşmənçilik hesab edirəm. Rus dili Rusiyanın dərin düşmənçilik alətidir. Ukrayna başda olmaqla Putin Rusiyasının birbaşa və ya dolayısilə müdaxilə etdiyi ölkələrə baxın. Əsas müdaxilə aləti, bəhanəsi nədir?! Rus dili, “rusdillilər” və “rus dünyası” amili, rus dilinin və “rusdillilər”in sıxışdırılması, “rus dünyası”nın birliyi və s.

Digər tərəfdən, gəlin Rusiyadan və Türkiydən gələn məhsullara tətbiq olunan gömrük tariflərinə baxaq. Biz əgər gerçəkdən də Türkiyə ilə qardaş və strateji müttəfiqiksə, niyə bu günə kimi bizim aramızda gömrük ittifaqı müqaviləsi, sərbəst ticarət anlaşması, vahid bazar yoxdur? Bu istiqamətdə niyə bir addım atılmır? Ən azı ictimai sferada bu barədə məlumat yoxdur. Deyə bilərlər ki, hansısa qapalı danışıqlar gedib və ya gedir. Mən bunu deyə bilmərəm. Yeganə məlum olan budur ki, siyahı üzrə hansısa mallar gömrük güzəştinə tabe tutulur.

- Əsasən dövlət xətti ilə gələn mallardır…

- İqtisadçı olmadığım üçün bu məsələnin detallarına girmək istəmirəm. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan Kollektiv Qərbdən birmənalı, həm formal, həm də faktiki olaraq uzaq durur. Kollektiv Qərbin bir parçası, NATO üzvü, AB üzvlüyünə namizəd, onunla gömrük ittifaqında olan Türkiyə ilə münasibətlərin vəziyyətini də qeyd etdim. Müdafiə və investisiya sahəsində Türkiyə ilə münasibətlərin inkişafına normal və məqbul yanaşılır. Lakin onu da qeyd edim ki, əgər ordu quruculuğu strateji proyekt olaraq türk modeli üzrə aparılırsa, onda bu özünü kadr siyasətində, xüsusən də rəhbər kadrların təyinatında da göstərməlidir. Çünki komanda, idarəçilik, nəzarət və islahatlara rəhbərliyi də məhz onlar həyata keçirməlidirlər. Bir sözlə, orduda təmizlik və milliləşmə siyasəti aparılmalı, əsas şüarsa “Bir millət, bir ordu” olmalıdır.

- İndi gələk Çinlə imzalanan bəyannaməyə…

- Deyə bilərsiniz ki, Azərbaycan bu günədək Qərbdən uzaq durduğu kimi, Rusiya liderliyindəki Şərqdən də uzaq durub, nə KTMT-yə, nə də AİB-nə üzv olub. Amma indi vəziyyət dəyişib. Əvvəla, Şərqdə liderlik artıq Rusiyada deyil, Çindədir. İndi Azərbaycanın Çinin rəhbərlik etdiyi Şərqə yaxınlaşmasını görürük. Azərbaycanın atdığı addımlar geopolitik, geostrateji, geoekonomik, siyasi-mədəni mövqe və inkişafla bağlıdır. Azərbaycan indi ABŞ rəhbərliyində Kollektiv Qərbdən uzaq durur, Rusiya ilə Türkiyəni balanslaşdırır, hər ikisi ilə də müttəfiqlik sazişi bağlayır. Amma Rusiyanın rəhbərlik etdiyi kollektiv qurumlardan da uzaq durur. Bununla birlikdə, indi Yeni Şərqin yeni lideri ilə - Çinlə strateji münasibətlər qurmağa başlayır. Sizin adını çəkdiyiniz bəyannamənin son maddəsinə baxın, orada hər şey mənim bu izahatlarımı tamamlayır. Son bənddən aydın olur ki, Azərbaycan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında öz hüquqi statusunu yüksəltmək, BRİCS-ə isə üzv olmaq istəyir. İndi mən sual verirəm: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının və BRİCS-in lideri kimdir?

- Əlbəttə, Çin...

- Bəli, Azərbaycanın strateji seçimi ilə bağlı olan bu istəklərini dəstəkləyən və alqışlayan Çindir. İndi aydındı bu bəyannamə hardan ortaya çıxır? Yəni Azərbaycan (müxtəlif məqsədli və səviyyəli olsa da) Türkiyə, Rusiya və Çinlə birgə hərəkət edir. Rusiya və Çin başda ABŞ olmaqla kollektiv Qərblə qarşıdurmada olan dövlətlərdir. Türkiyə isə faktiki olaraq NATO, eyni zamanda Ramştayn koalisiyasının üzvüdür, Avropa Birliyinə üzvlüyə namizəddir, yəni kollektiv Qərbin bir parçasıdır. Bununla birlikdə, Qərblə problemləri olan bir ölkədir. Hazırda strateji deyil, operativ-taktiki siyasi müstəvidə baxsaq, qiymətləndirmək çətindir ki, Türkiyə indi Rusiya və Çinlə daha yaxın münasibətlərdədir, yoxsa ABŞ ilə, başda ABŞ olmaqla kollektiv Qərblə? Yəni burada siyasi münasibətlərə də, enerji, nəqliyyat, logistika və müəyyən təhlükəsizlik, terrorizmlə mübarizə məsələlərinə də baxa və müqayisə edə bilərsiniz. Bəyannamənin sonuncu bəndi həm də Azərbaycanın strateji seçimini, daha dəqiq desək, strateji niyyətini və seçim astanasında olduğunu göstərir.

- Azərbaycan birmənalı şəkildə seçimini edir?

- Azərbaycan dünyada, uzaq və qonşu regionlarda, təbii, həm də öz regionunda gedən geopolitik, geostrateji, geoekonomik və siyasi-mədəni proseslərin inkişafını izləyərək addımlar atır. Əgər Rusiya-Ukrayna savaşında, Qəzzada, İsrail-İran münasibətlərində bugünkü qeyri-müəyyən vəziyyət yaranmasaydı, Kollektiv Qərb qətiyyətli davransaydı, böyük ehtimalla biz Çin ilə Azərbaycan arasındakı bu Bəyannamənin, xüsusən də bu formada imzalanmasını görməyəcəkdik. Azərbaycan indi Türkiyə ilə birlikdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında dialoq üzrə tərafdaşdır. Təşkilatdakı mövqeyini gücləndirmək istəyirsə, müşahidəçi status almalıdır. Bu, üzvlükdən öncəki statusdur. Bilirsiniz, müşahidəçi kimi 3 ölkə - Belarus, Monqolustan və Əfqanıstan var idi. Bu gün artıq Belarus üzv qəbul olunub. Yəqin ki, növbəti mərhələlərdə də Monqolustan və Əfqanıstan qəbul ediləcək. Yəni Azərbaycan istəyir ki, o statusa keçsin və Belarusun yerini tutsun. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın bu yolu tutmasında Belarusun, Lukaşenkonun rolu az olmayıb. BRİCS-ə isə üzv olmaq istəyirik.

- Çin də dəstəkləyir bunu…

- Bəli, dəstəklədiyini bildirib. Bu, Bəyannamənin son bəndində təsbit olunub.

- Azərbaycan kiçik ölkədir. Amma Çin iki supergücdən biridir və bütün dünyada və bizim regionada maraqları var. Sənəddə Azərbaycan üçün hansısa təhlükəli məqamlar varmı?

- Sənədi oxumuşam, ancaq öyrənməmişəm. Oxumaq başqadır, öyrənmək, analiz etmək, qiymətləndirmək başqa. Burada ilk baxışda diqqətimi cəlb edən, eyni zamanda məni qayğılandıran və narahat edən birinci məsələ sənədin dilinin çox qətiyyətli olmasıdır. Bu, sənədin nə qədər səmimi istəklə hazırlandığını göstərir. İkincisi məsələ ucuz və keyfiyyətsiz Çin mallarına kiçik Azərbaycan bazarının qapılarının açılmasının asanlaşdırılmasıdır. Təsəvvür edirsiniz, bundan sonra necə bir vəziyyət yaranacaq? Yəni mən anlamıram ki, nisbətən keyfiyyətli və münasib qiymətli Türkiyə mallarına Azərbaycan niyə belə bir şərait yaratmır? Üçüncü məsələ birtərəfli (!) qaydada çinlilərə bir illik (!) vizasız rejimin tətbiq edilməsi, Azərbaycanın kiçik və təzyiq altında olan əmək bazarının 1,4 milyarddan çox əhalisi olan nəhəng Çinə açılmasıdır. Hələlik ölkəyə vizasız gələcək çinlilərin statusunun necə olacağı bizə bəlli deyil. Yəqin ki, ayrıca protokol olacaq, orada onların hüquqi statusu müəyyən ediləcək. Dördüncü məsələ Azərbaycanda Konfutsi institutlarının və Çin mədəniyyət mərkəzlərinin açılmasının nəzərdə tutulmasıdır. Beşinci, ən başlıca məsələ isə bu sənədin imzalanmasının zamanı (yeni dünya nizamı quruculuğunun həlledici mərhələdə olduğu, geopolitik, geostrateji qeyri-müəyyənliyin sürdüyü bir vaxtda), Azərbaycanın strateji seçim astanasında olduğunu göstərməsidir.

- Biz yuxarıda Rusiyanın müdaxilə imkanlarından danışdıq. Burada Çinin əsas xarici müdaxilə aləti nə ola bilər?

- Müasir Çinin əsas alətləri iqtisadi-ticarət yolu ilə, investisiyalar qoymaqla, böyük iqtisadi-ticari-nəqliyyat dəhlizləri açmaqla genişlənmək, yayılmaqdır. Ucuz kreditlər verməklə, investisiyalar yatırmaqla ölkələri özünə bağlayır, asılı vəziyyətə salır. Məsələn, Afrikada bu siyasəti aparır. Azərbaycan da yəqin ki, istisna təşkil etməyəcək. İlk növbədə, ölkəmizin quru, dəniz və hava nəqliyyat-logistika infrastrukturuna, təbii ehtiyatlarının istismarına diqqət edəcəkləri, əmtəə və əmək bazarına girişəcəkləri, ölkəmizə ucuz işçi qüvvəsi gətirəcəkləri gözləniləndir. Onsuz da Azərbaycanda məşğulluq böyük bir problemə çevrilib. Təsəvvür edin ki, ucuz işçi qüvvəsi kimi Çin Azərbaycanın əmək bazarını doldurandan sonra necə bir vəziyyət yaranacaq? Tədricən də, bütün kanalllardan istifadə edərək, kəşfiyyat və təhlükəsizlik sahəsində “şəbəkə quracaq”, “sızacaq” və “irəliləyəcək”. Burada elm, təhsil, mədəniyyət və humanitar sahəni də unutmayacaq.

Mən Türkiyənin də bundan narazı olduğunu, eyni zamanda Rusiyanın da məmnun olmayacağını düşünürəm. ABŞ başda olmaqla, Kollektiv Qərb isə bundan heç məmnun deyil. Bu günə qədər əgər Azərbaycan özünü dinamik dəyişən geopolitik situasiyada yüksək manevr qabiliyyəti olan bir dövlət kimi aparırdısa, bundan milli maraqların təmin olunması üçün istifadə olunurdusa, bundan sonra artıq tədricən problemlər yaranmağa başlayacaq.

- Astanada Türkiyə ilə Çin arasında da tərəfdaşlıq sazişi imzalandı. Türkiyə də prinsipcə Çinlə iqtisadi, humanitar yaxınlığını genişləndirmək istəyir. Bu yaxınlarda Hakan Fidan Çində səfərdə oldu, uyğur türklərinin yaşadığı yerləri ziyarət etdi. Azərbaycanın burada ümumi yanaşmasını necə görürsünüz?

- İlk növbədə nəzərə almalıyıq ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bir sıra ciddi fərq var. Birincisi, Türkiyə orta böyüklükdə dövlət olsa da, öz qlobal geopolitik iddiası, qlobal layihəsi (TDT onun görünən üzüdür) və qlobal oyunqurucu olmaq iddiası olan güclü bir dövlətdir. İkincisi, Türkiyə öz strateji seçimini uzun illər bundan öncə ABŞ başda olmaqla kollektiv Qərbdən yana edibdir. NATO üzvü olub, AB ilə gömrük ittifaqı qurub, ittifaq üzvlüyünə israrlı namizəddir. Üçüncüsü, Türkiyənin RF və Çinlə ikitərəfli münasibətlər qurması ona həm ABŞ, BB, AB və NATO ilə danışıqlarda, həm də öz qlobal strategiyasını həyata keçirməkdə (nə qədər riskli olsa da) çox böyük manevr alanı açır və imkanı verir. Dördüncüsü, o, RF və Çinlə danışıqlara “əli güclü”, kollektiv Qərbin bir parçası olaraq gedir. Bir sözlə, onu Azərbaycanla müqayisə etmək, ən azı bu baxımlardan, doğru deyildir. Bu səbəblərə görə Türkiyənin məsələyə yanaşması ilə Azərbaycanın yanaşması arasında köklü fərq vardır.

Əgər bu addım – Çinlə strateji tərəfdaşlığın qurulması öz strateji seçimini çoxdan etmiş Türkiyə üçün qeyd etdiyim məqsədlərə, o cümlədən öz qlobal geopolitik proyektini reallaşdırmağa xidmət edirsə, Azərbaycan üçün öz strateji seçimi ilə bağlı atılan bir addım olduğunu düşünürəm. Mən düşünürdüm ki, Azərbaycan İkinci Qarabağ savaşından, xüsusən də antiterror əməliyyatlarından sonra artıq müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində əsas problemini həll etdiyinə, həyati müdafiə marağını təmin etdiyinə görə artıq daxili siyasətin demokratikləşməsinə, iqtisadiyyatın liberallaşmasına, sosial və hüquqi sferanın adilləşməsinə və humanistləşməsinə çalışacaq, bu yöndə əsaslı addımlar atılacaq, hərtərəfli demokratik islahatlar başlayacaq. Amma mən əksini görürəm. Azərbaycan iqtidarı yaranmış vəziyyətdən hakimiyyətin daha da möhkəmləndirilməsi yolunu seçib. Azərbaycan Avropa Birliyi, NATO ilə yaxınlaşmaq, alyansın üzvü olan qardaş Türkiyə ilə strateji müttəfiqliyə hərtərəfli və dərin real məzmun vermək əvəzinə ŞƏT-ə müşahidəçi statusu almaq, BRİCS-ə üzv olmaq istəyir. Azərbaycanın milli təhlükəsizlik konsepsiyasında başlıca strateji məqsədi nə elan olunur? Avro-Atlantik məkana inteqrasiya! İndi isə biz tam tərsinə gedirik.

- Biz Ermənistanın regionda ABŞ, Avropa İttifaqı və eyni zamanda Hindistanla hərbi-siyasi əlaqələrini dərinləşdirdiyini görürük. Bu ölkələr Ermənistanı silahlandırır. Hindistan və Çin isə dünyada geosiyasi rəqabətdə olan iki böyük nüvə dövlətidir. Sizcə, Azərbaycan Çin seçimində Hindistanın Qafqazdakı Qərb koalisiyası və Ermənistana dəstək verməsi amili də rol oynaya bilərmi?

- Əgər mənim artıq qeyd elədiyim xüsusi məsələlər, nüanslar olmasaydı, yenicə imzalanmış sənəddə Çinin açıq basqısı, üstün mövqeyi görünməsəydi, sizin qoduğunuz bu məsələ diskusiyalıq ola bilərdi. Burada söhbət millətimizin gələcək inkişaf yolundan, Azərbaycan türklərinin inkişaf perspektivindən gedir. Əgər bu millətimizin və dövlətimizin inkişaf perspektivi ilə bağlı məsələ olmasaydı, məni bu qədər narahat eləməzdi.

Bu gün biz Rusiya ilə Türkiyə, Çin ilə Hindistan arasında balans yaratmağa çalışırıq. Amma maraqlıdır, bu böyük güclər sabah öz aralarında balans yaratmağa çalışan zaman biz harada olacağıq? Azərbaycan elə böyük dövlət deyil ki, geopolitik oyun qura bilsin. Türkiyə belə hələ təzə-təzə geopolitik oyun qurmağa çalışır. Əsasən oyun pozucu mövqedən çıxış edir, buna gücü də var. Azərbaycan isə təkbaşına ancaq reaktiv mövqe tuta bilər.

- Bu seçimin geoiqtisadi səbəbləri də var. Azərbaycan Çinin "Bir kəmər bir yol" layihəsini dəstəkləyir. Ötən ayın sonunda ABŞ-dən gələn Dövlət katibinin müavini Ceyms O"Brayn bildirdi ki, Qafqazda sülh olmalıdır, bu, nəqliyyat dəhlizlərinin təhlükəsizliyi və Qərbin strateji maraqları üçün önəmlidir. İndi Çinlə tərəfdaşlıq Bəyannaməsindən görürük ki, Azərbaycan bu qlobal qrşıdurmada seçimini Qərbdən yana etməyib. Gürcüstanla da Qərb arasında bu konteksdə bir münaqişə var. Sizcə Qərbin buna reaksiyası necə olacaq?

- Əvvəl sizə deyirdim ki, zaman gələcək Azərbaycan seçim etməli olacaq. Artıq seçimlərini etməyə başlayıb. Narahatlığım artır, getdikcə cəmiyyətdə də narahatlıq yaranacaq. Ola bilsin ki, cəmiyyət hələ bunu görmür. Əsas məsələ odur ki, strateji müttəfiqimiz olan Türkiyə ilə də bir sıra istiqamətdə və ya sahədə maraqlarımız, mövqelərimiz ya ziddiyyət təşkil etməyə, ya da arada fərqliliklər yaranmağa başlayıb. Belə ki, Türkiyə demokratik ölkədir, demokratik dünyanın, kollektiv Qərbin bir parçasıdır. NATO-nun “açıq qapı siyasəti”ni dəstəkləyir, bu gün NATO-nun Rusiyadan müdafiəsi planına görə, alyansın cənub cinahının (Qara dəniz, C.Qafqaz) müdafiəsinə məsuldur. Ermənilərə də izah olunub ki, burada nəzarət Türkiyəyə verilib. Əgər ABŞ, NATO, hətta AB ilə yaxın münasibətlər qurmaq istəyirsinizsə, siz Türkiyə ilə dil tapmalısınız. Bunun üçün də ilk növbədə Azərbaycanla sülh sazişi imzalanmalıdır. İndi ABŞ - Türkiyə danışıqlarının əsas məsələlərindən biri də bu sülh sazişinin tezliklə imzalanmasıdır. Ermənistan buna hazır olduğunu bildirib. Azərbaycanın qoyduğu əsas şərt isə, təbii haqlı şərtdir, faktiki olaraq bu sazişin tezliklə imzalanmasını qeyri-mümkün edir. Mən ərazi iddiaları ilə bağlı konstitusiyanın dəyişdirilməsi tələbini nəzərdə tuturam. Əvvəla, bu tələbin yerinə yetirilməsi Ermənistanda başlasa belə hələ uzun zaman alacaq. İkinci tərəfdən, mövcud durum nəzərə alınarsa, Ermənistanda ictimai-siyasi sabitliyi qoruyub-saxlamaq mümkün olacaqmı? Paşinyan rejimi dəyişərsə, revanşist qüvvələr hakimiyyətə gələrsə durum necə olacaq? Bu halda aralıq saziş, çərçivə sazişinin imzalanması ön plana çıxır. Rəsmi Bakı isə çərçivə sazişinin imzalanmasına hələ ki, yaxın durmur. Sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin normallaşdırılması prinsipləri haqqında anlaşma memerondumunun imzalanmasını istəmir. Belə görünür ki, mövcud şərait və şərtlərdə Azərbaycanın yaxın vaxtlarda sülh sazişi imzalamaq kimi bir istəyi yoxdur.

Elçin Rüstəmli

Elvin Bəyməmmədli

"AzPolitika.info"

635x100

Şərhlər

Oxucu. 2024-07-08 23:45:41

Nə tez bəy qərbdən üz döndərib çinə tərəf gedir,axı deyirdiniz əbədi yolumuz qərbdir,heç olmasa indi susun Vallah belə cılız seçimlərlə özünüzü gülün vəziyətə salırsız,axı dünən deyirdiz çin diktaturdur,parçalanmalı,dağılmalıdır,indi nə oldu bəs,ayıbdır Vallah ayıbdır,susmağ isə yaxşıdır.

Tahir 2024-07-08 22:27:31

"mən də varam" və ya "deputat olub fitelburqa getmək istəyirəm" mesajı ötürürsən....

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price