İlyas İSMAYILOV

İlyas İsmayılov Ədalət partiyasının sədri, Hüquq elmləri doktoru Bu yaxınlarda oxuduğum bir yazıda Səməd Vurğun saray şairi kimi təqdim olunurdu. Bu və bu kimi iddialar gülünc olduğu qədər də, zərərlidir. Azərbaycan xalqının milli dəyərlərini formalaşdıran şəxsiyyətlərə...

İlyas İSMAYILOV Ədalət Partiyasının sədri, hüquq elmləri doktoru “Hakimdə dörd zəruri keyfiyyət olmalıdır: o, səbr və nəzakətlə...

 İlyas İSMAYILOV Ədalət Partiyasının sədri, hüquq elmləri doktoru “Elə yaşamalısan ki, öləndən sonra da ölməyəsən” Cəlil Məmmədquluzadə 1962-ci...

İlyas İSMAYILOV Ədalət Partiyasının sədri, hüquq elmləri doktoru “İgidlərə tale də kömək edir” Pubil Maron Vergili Bəşəriyyət tarixində...

İlyas İsmayılov Ədalət Partiyasının sədri, hüquq elmləri doktoru “Dahinin qisməti əbədiyaşar şöhrətdir” S.Propersly Həyat və fəaliyyəti...

İlyas İsmayılov, Ədalət Partiyasının sədri, hüquq elmləri doktoru                                 “Bütün böyük zəkaların son...

İlyas İSMAYILOV Ədalət Partiyasının sədri, hüquq elmləri doktoru “Ancaq öz mənliyini qoruya bilənlər  həyat mübarizəsində qalib gələrlər” Ralf...

İlyas İSMAYILOV, Ədalət Partiyasının sədri, hüquq elmləri doktoru “Böyük böhranlar böyük insanların meydana çıxmasına təkan verər” Marqaret...