İlyas İSMAYILOV

İlyas İsmayılov, Hüquq elmləri doktoru, Ədalət Partiyasının sədri Bir insana ən dəqiq dəyəri öz evinin içində yox, kənarda verirlər. Evin içində verilən dəyər subyektiv yanaşmadan doğduğundan bir çox hallarda həqiqəti ifadə etmir, hər kəs öz ayranına turş deməməyə çalışır....

İlyas İSMAYILOV, Ədalət Partiyasının sədri, hüquq elmləri doktoru … Kant 1724-cü ilin 22 aprelində Könisberqdə (indiki Kalininqradda) köhnə...

İlyas İsmayılov Ədalət partiyasının sədri, Hüquq elmləri doktoru Bu yaxınlarda oxuduğum bir yazıda Səməd Vurğun saray şairi kimi təqdim...

İlyas İSMAYILOV Ədalət Partiyasının sədri, hüquq elmləri doktoru “Hakimdə dörd zəruri keyfiyyət olmalıdır: o, səbr və nəzakətlə...

 İlyas İSMAYILOV Ədalət Partiyasının sədri, hüquq elmləri doktoru “Elə yaşamalısan ki, öləndən sonra da ölməyəsən” Cəlil Məmmədquluzadə 1962-ci...

İlyas İSMAYILOV Ədalət Partiyasının sədri, hüquq elmləri doktoru “İgidlərə tale də kömək edir” Pubil Maron Vergili Bəşəriyyət tarixində...

İlyas İsmayılov Ədalət Partiyasının sədri, hüquq elmləri doktoru “Dahinin qisməti əbədiyaşar şöhrətdir” S.Propersly Həyat və fəaliyyəti...

İlyas İsmayılov, Ədalət Partiyasının sədri, hüquq elmləri doktoru                                 “Bütün böyük zəkaların son...

İlyas İSMAYILOV Ədalət Partiyasının sədri, hüquq elmləri doktoru “Ancaq öz mənliyini qoruya bilənlər  həyat mübarizəsində qalib gələrlər” Ralf...

İlyas İSMAYILOV, Ədalət Partiyasının sədri, hüquq elmləri doktoru “Böyük böhranlar böyük insanların meydana çıxmasına təkan verər” Marqaret...