MÜXALİFƏTSİZ İQTİDAR VƏ İQTİDARI OLMAYAN MÜXALİFƏT... – Millət vəkilinin yazısı

Vüqar İSKƏNDƏROV, millət vəkili

“Xalq və dövlət üçün nə qədər pisdirsə, bizim üçün o qədər yaxşıdır” prinsipinə söykənən fəaliyyət müxalifətçilik sayıla bilərmi?

Bu gün insan oğlunun idarə etdiyi dünya öz inkişafının ən pik həddinə çatıb desək, bəlkə də, yanılmarıq. Çünki Yer üzünün sakinləri inkişafın o həddinə çatıb ki, artıq dünya insan oğluna dar gəlir. Gündəlik informasiyalardan da təqib etdiyimiz kimi insanların yeni hədəfi Marsda məskunlaşmaqdır. Düzdür, bunun yaxın 5 ilə, yoxsa 50 ilə baş verəcəyini demək çətindir. Amma bir şeyi çətinlik çəkmədən söyləmək olar. Bu uğura bəşəriyyət həm də söz azadlığının təmini, demokratiya, siyasi plüralizm, həmçinin azad seçkilər yolu ilə formalaşan hakimiyyətlərin idarəetməsi nəticəsində çatıb.

İnkişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsi göstərir ki, demokratik və azad cəmiyyət quruculuğu iqtidar və müxalifətin qarşılıqlı əməkdaşlığından, sivil münasibətlər qurmalarından asılı olur. Başqa sözlə, dövlətin inkişafında müxalifətin də üzərinə düşən vəzifələr, müxalifət partiyalarının da məsuliyyəti var.

Düzdür, müxalifət anlayışı, əsasən, çoxluğun rəyinə qarşı və yaxud hakim rəyə qarşı çıxan partiya və qrup kimi izah edilir. Yəni, müxalifəti təmsil edən şəxslərin siyasi düşüncəsi və fəaliyyətinin əsasını təşkil edən ideya və dəyərlər hakim qrupdan, iqtidardan, eləcə də bir-birindən fərqlidir. 

Ancaq bu heç də, birincisi, müxalifətin ideyalarının daha mütərəqqi, xalqın maraqlarına daha uyğun olduğu demək deyil.

İkincisi, müxalifət olmaq heç də milli məsələlərdə, dövlətin maraqları olan yerlərdə də fərqli mövqe tutmağı tələb etmir. Əksinə hakimiyyətin yanında yer alaraq, xarici düşmənlərə qarşı milli birlik nümayiş etdirmək yüksək siyasi əxlaqın, davranışın göstəricisi sayılır. Milli düşüncəyə malik müxalifət dövlətçilik, istiqlalçılıq prinsiplərini daim müdafiə etməli, dövlətin maraqları naminə hətta öz koorporatv maraqlarından imtina edə bilməli, heç vaxt pozucu fəaliyyətə yol verməməlidir.

Bildiyimiz kimi siyasi elmdə mötədil, loyal (hakimiyyətlə əməkdaşlığa və onu müdafiə etməyə hazır olan), konstruktiv (məzmunlu, işgüzar təkliflər verən), destruktiv, radikal (dağıdıcı) müxalifəti fərqləndirirlər. Təbii ki, çoxqütblü Azərbaycan müxalifətinin palitrasında müxalifətin bütün bu çalarları bu və ya başqa dərəcədə təmsil olunmuşdur.

Fəaliyyətini dövlətin və cəmiyyətin inkişafına istiqamətləndirən, vətəndaşların rifah halının hər keçən gün daha da yaxşılaşması üçün davamlı addımlar atan hakimiyyətlər konstruktiv və güclü müxalifətin olmasını arzulayırlar.

Konstruktiv ona görə ki, bu müxalifət hansısa məkirli xarici güclərin deyil, təmsilçisi olduğu dövlətin və xalqın marağına xidmət etsin. 

Güclü ona görə ki, bu müxalifət iqtidarın reallaşdırdığı islahatlara alternativ, hətta ondan güclü islahat paketinə, inkişaf proqramına malik ola bilsin. Bir sözlə, demokratik cəmiyyətlərdə güclü elektorata və faəliyyət proqramına malik müxalifətin mövcudluğu əsas amillərdər biridir.

Heç şübhəsiz Azərbaycan iqtidarı da məhz belə bir müxalifətin arzusundadır. Lakin, təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda adını müxalifət qoymuş bəlli bir kəsim milli məsələlərdə belə dövlətin maraqlarından çıxış edə bilmir. Cəmiyyət tərəfindən “radikal müxalifət” adlandırılan məlum düşərgənin təmsilçiləri hadisələrə dar prizmadan yanaşır, “dövlət üçün nə qədər pisdirsə, bizim üçün o qədər yaxşıdır” prinsipini əldə rəhbər tutaraq fəaliyyət göstərirlər. Bu da bəzən onların hətta Azərbaycana dost olmayan xarici dairələrin mənafeyini milli maraqlardan ön plana qoymalarına səbəb olur.

Sivil siyasi mübarizə prinsiplərinə zidd “müxalifətçilik”

Məlumdur ki, demokratik cəmiyyətlərdə təmsilçilik funksiyası baxımından fəaliyyət göstərən orqanlar seçkilər vasitəsilə formalaşdırılır. Təbii ki, bu zaman xalqın ümumi iradəsi əsas götürülür. 

Belə ki, demokratik şəraitdə keçirilən seçkilərdə səs çoxluğu ilə qələbə qazanmış siyasi qüvvə, yaxud qüvvələr iqtidarda təmsil olunmaq hüququ əldə edir. Seçkilərin nəticələrinə müvafiq olaraq məğlub olanlar isə növbəti seçki müddətinədək müxalifət qismində siyasi palitrada təmsil olunurlar. Bir sözlə, iqtidar kimi, müxalifət də xalqın rəyi və iradəsinə əsaslanan seçkilərin nəticəsində bir növ fəaliyyət statusu əldə edir.

Amma Azərbaycanın radikal müxalifəti öz fəaliyyəti ilə bu prinsipi alt-üst edib. Gücü, iqtidarı olmadığından  seçkilərdə məğlubiyyətə düçar olacağını bilən radikallar hər dəfə bu məğlubiyyətlərini “seçkiləri boykot edirik” bəhanəsi ilə öncədən sığortalamaq istəyirlər. Elə bununla da seçkilərə qatılmayan radikallar müxalifət statusunu daşımaq hüququndan özlərini məhrum etmiş olurlar. Çünki yuxarıda vurğuladığımız kimi, müxalifət də xalqın rəyi və iradəsinə əsaslanan seçkilərin nəticəsində bir növ fəaliyyət statusu əldə edir.

Hətta xarici ölkələrdə, məsələn qardaş Türkiyədə seçkilərdə məğlub olan qüvvələr təmkinli şəkildə “xalqımız bizə müxalifət görəvini verdi” deyərək sivil mübarizəni davam etdirirlər.

Lakin görünən odur ki, ölkəmizdə iqtidar, müxalifətin müəyyən hissəsi demokratik seçkilərdə fəali iştirak etdiyi halda, radikallar hələ də boykot təvəkkürünü dəyişmək istəmirlər.

İkinci bir tərəfdən başqa ölkələrdə müxalifət institutu özünün sosial-siyasi statusuna və spesifik səciyyəli fəaliyyət mexanizminə, funksionallığına görə siyasi palitranın öncül qüvvələrindən birinə çevrilir. Eyni zamanda, qeyd olunduğu kimi, müxalifətçilik uyğun siyasi əqidəni, siyasi mədəniyyəti və siyasi ideologiyanı mənimsəmiş fərdlərin ümumi maraqlarını təmin edəcək formuladır.

Lakin yenə də Azərbaycan təcrübəsinə nəzər salsaq, radikal düşərgənin timsalında bunun tamamilə əksini görürük.

Əvvəla ona görə ki, radikallar bu günə kimi hər hansı müsbət, funksional fəaliyyət sərgiləməyiblər.

İkincisi, Azərbaycan radikal düşərgəsində formalaşan birliklərə baxanda onların vahid bir ideoloji baxışa malik olmadığını görürük. Seçkidən-seçkiyə bir-birini ideoloji baxımdan tamamilə təkzib edən qüvvələr “birlik”, “ittifaq”, “şura” və sair adlarda mövsümi birləşmələr əmələ gətirir. Bir neçə aydan sonra isə əllərinə qılınc götürüb bir-birinə qənim kəsilirlər. Bu da bir daha təsdiq edir ki, radikal müxalifəti hər hansı siyasi əqidə deyil, mövsümi maraqlar və ya maddi çıxarlar müvəqqəti olaraq birləşdirir.

Üçüncüsü, digər ölkələrdə müxalifət bəlli bir cizgidə fəaliyyət göstərir, ona uyğun tələb və təkliflərlə çıxış edir. Bizim radikal müxalifət isə dünyanın harasında bir ayaqlanma baş verirsə, dərhal oranın rənginə bürünür, o ölkədə olanları Azərbaycana transfer etmək üçün hərəkətlənirlər.

Ölkəmizin uğurlarından məyus olmaq müxalifətçilikdir?

Demokratik cəmiyyətlərdə siyasi sistemin struktur elementi olmaq etibarilə müxalifət institutunun fəaliyyətinə əlverişli şərait yaradılır. Məhz Azərbaycanda da bu cür şərait yaradılıb.

O cümlədən dünyanın müxtəlif yerlərində öz fəaliyyətində milli maraqları əsas götürən müxalifət subyektləri radikal yox, konstruktiv şəkildə siyasi palitrada təmsil olunur.

Siyasi analitiklərin vurğuladıqları kimi milli maraqlara istinad etməyən radikal subyektlər isə antaqonizm və ziddiyyət mənbəyi kimi çıxış edir. Bu son deyilənləri bütünlüklə Azərbaycanın radikal müxalifətinə aid etmək olar. Çünki bizim radikal müxalifət normal sivil siyasi mübarizə metodlarını tamamilə inkarçılıq yolunu tutub.

Bəlli olduğu kimi Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan dövlətinin apardığı uğurlu siyasət kursu bütün dünyada ölkəmizin nüfuzunun durmadan artmasını təmin edib. Bu gün Azərbaycanda demokratik mühit, ifadə azadlığı, sağlam vətəndaş cəmiyyətinin varlığı artıq heç kəsin inkar edə bilməyəcəyi bir həqiqətdir.

Təbii ki, həm dövlətimizin beynəxalq imicinin möhkəmlənməsi, həm də ölkədə milli həmrəyliyin yaradılması istiqamətində Birinci Vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın da rolunu xüsusi qeyd etməliyik. Mehriban xanımın Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri kimi bir çox ölkədə həyata keçirdiyi sosial, mədəni layihələr Azərbaycanın sivil, sülhpərvər dövlət kimi tanınmasına, ermənilərin beynəlxalq ictimaiyyətdə Azərbaycan haqqında yaratdıqları rəyin tamamilə alt-üst olmasına gətirib çıxaran amillərdən biri oldu.

Mehriban xanım Əliyeva ölkə daxilində də milli həmrəyliyin bərpa olunması üçün ciddi səylər göstərir. Onun təşəbbüsü ilə müxtəlif illərdə qəbul olunan beş Amnistiya aktı nəticəsində on minlərlə insan, o cümlədən radikal müxalifət düşərgəsinin təmsilçiləri həbsdən azad edilib.

Ölkə daxilində Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri kimi Mehriban xanımın təşəbbüsü və birbaşa rəhbərliyi ilə reallaşdırılan sosial layihələr, Şəhid ailələrimizə, qazilərimizə, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara, eləcə də Azərbaycan mədəniyyətinə, təhsilinə, səhiyyəsinə göstərdiyi qayğı və diqqət həm də vətəndaş həmrəyliyinin yaranmasına xidmət edir.

Lakin nə edək ki, radikal müxalifət nə bu humanist təşəbbüs və addımları, nə də dövlətimizin uğurlarını qəbul edə bilmir. Ölkəmizin hər bir uğurundan sonra məyusluğa qərq olan radikallar bu uğuru uğursuzluqla əvəzləmək üçün yalanlara əl atır, Azərbaycanın adının mənfi şkalada çəkilməsi üçün dəridən-qabıqdan çıxırlar.

Yaxın tarixin acı nəticələri dərs olmadımı?...

Radikal düşərgə mənsublarının hər şeyə “müxalifətçilik” etməyi özlərinə peşə etmələri onların bəzən Azərbaycana qarşı düşmənçilik edənlərlə eyni mövqedən çıxış etməsinə gətirib çıxarır. Heç uzağa getməyək. 2020-ci ildəki 44 günlük Vətən müharibəsi ərəfəsində, müharibə günlərində və sonra bunun şahidi olduq.

2020-ci il sentyabrın 27-dən noyabrın 10-dək davam edən 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı milli birlik və həmrəyliyə xidmət edən çağırışlara qoşulmayan düşərgə təmsilçiləri müharibədən sonra da eyni siyasəti davam etdirir. Bəlli olduğu kimi Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Bu qələbə xalqımızı və bütün dostlarımızı nə qədər sevindirdisə, düşmənlərimizi o qədər qəmə, kədərə qərq etdi. Nə yazıq ki, radikal müxalifət düşərgəsinin təmsilçilərinin də bir çoxu qəmə, kədərə batanlar arasında oldu.

Halbuki torpaqlarımızın azad edilməsinə görə birinci elə radikallar sevinməli idilər. Çünki bu torpaqların böyük hissəsi məhz indiki radikal müxalifət təmsilçilərinin hakimiyyəti illərində ölkədə yaranmış hərc-mərclik nəticəsndə işğal edilmişdi.

Təəssüflər olsun ki, 90-cı illərin əvvəlindəki siyasi qarşıdurmanın, hərc-mərcliyin Azərbaycan torpaqlarının işğalına rəvac verməsi bugünkü radikal müxalifətə dərs olmayıb, o dövrdə baş verənlərdən nəticə çıxarmayıblar. Bunu onların İkinci Qarabağ müharibəsi zamanında və ondan sonra tutduqları mövqe, milli həmrəyliyə zidd fəaliyyətləri də sübut edir.

Radikalların fəaliyyətinin bir çox hallarda dövlətimizin maraqlarına zidd olmasını başqa sahələrdə də özünü göstərir. Şübhəsiz, Azərbaycanın mühüm uğurlar qazanması, beynəlxalq mövqeyinin daha da möhkəmlənməsi də ermənipərəst, anti-Azərbaycan dairələr tərəfindən ciddi narahatlıqla qarşılanır. Təəssüf ki, radikal müxalifət düşərgəsi də eyni narahatçılığı bölüşərək, ölkəmizin uğurlarına qarşı daim qısqanclıq nümayiş etdirirlər. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə əldə etdiyi uğurlara qarşı sosial şəbəkələrdə qara piar kampaniyası aparır, reallıqları təhrif etməyə çalışır.

Azərbaycandakı güclü həmrəylik ölkəmizdə xaos yaratmaq istəyənlərin arzusunu gözündə qoyacaq

Qeyd edək ki, bəzi radikal müxalifət təmsilçilərinin pozucu fəaliyyətinə baxmayaraq, ölkəmizdə müasir çağırışlara cavab verən və milli maraqlara əsaslanan siyasətin həyata keçirilməsi nəticəsində sabitlik və milli birlik yüksək səviyyədə təmin olunub. Məhz ictimai-siyasi sabitlik və milli həmrəylik amili müstəqil Azərbaycanın regionun aparıcı aktoruna çevrilməsində, mühüm tarixi nailiyyətlər əldə etməsində, 44 günlük Vətən müharibəsində möhtəşəm tarixi qələbə qazanmasında əhəmiyyətli rol oynayıb.

Qeyd etdiyimiz kimi bütün bunlar isə anti-Azərbaycan və ermənipərəst dairələri ciddi şəkildə narahat edir. Onlar daim ölkəmizdə siyasi qarşıdurmanı dərinləşdirməyə can atır, xaos yaratmağı arzulayırlar. Təəssüf ki, milli həmrəylik çağırışlarna cavab verməyən radikal düşərgənin təmsilçiləri dağıdıcı mövqe tutmaqla bu niyyətə xidmət etmiş olurlar. Amma dövlətimizin gücü Azərbaycanda xaos yaratmaq arzusunda olanların niyyətini gözündə qoyacaq.

Bəli, bunu birmənalı söyləyə bilərik ki, xaricdəki anti-Azərbaycan dairələrin ölkəmizdə sabitliyi pozmağa yönəlik cəhdləri iflasa məhkumdur. Çünki Azərbaycanda bütün təbəqələri, o cümlədən, əksər müxalifət partiyalarını da əhatə edən siyasi dialoq və həmrəylik mövcuddur. Təbii ki, bunun da kökündə Azərbaycan iqtidarının, şəxsən Prezident İlham Əliyevin bu dialoqun baş tutması, həmrəyliyin təmin olunması istiqamətində atdığı davamlı addımlar dayanır.

Məlum olduğu kimi ölkəmizdə keçirilən son parlament seçkilərindən sonra Prezident İlham Əliyevin iradəsinə əsasən siyasi partiyaların rəhbərləri ilə Prezident Adminstrasiyasında keçirilən görüşlər Azərbaycanda siyasi münasibətlərin yeni mərhələsini yaradıb. Bu isə siyasi münasibətlərdə dialoq mühitinin qorunub daha da inkişaf etdirilməsinə təkan verib.

Yeri gəlmişkən qeyd edək, ölkəmizdə parlament demokratiyasının inkişafı, siyasi mübarizənin küçələrdən parlament divarları arasına keçirilməsi üçün də hər bir şərait yaradılıb. Parlamentin sədri vəzifəsinə müasir dünyagörüşünə malik, humanist şəxs kimi tanınan Sahibə xanım Qafarovanın seçilməsi, vitse-spikerlərdən birinin müxalifət təmsilçisi olması, Milli Məclisdə hansı düşərgəni təmsil etməsindən asılı olmayaraq hər deputata öz fikrini sərbəst ifadə etmək üçün şəraitin yaradılması bunun bariz sübutudur.

Ümumiyyətlə, danılmaz həqiqətdir ki, siyasi münasibətlərdə dialoq mühitinin dəstəklənməsi bilavasitə demokratik ənənələrin inkişafına xidmət edən təcrübədir. Azərbaycan iqtidarı da müxtəlif təşəbbüslər vasitəsilə ölkədə siyasi dialoq mühitinin daha da inkişaf etdirilməsinə yol açır.

Təbii ki, bu kontekstdə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə reallaşan sistemli islahatların əhəmiyyətini xüsusi olaraq vurğulamalıyıq. Çünki bu islahatlar siyasi münasibətlər sahəsindən də yan keçməyib. Bu islahatlar Azərbaycan iqtidarının siyasi dialoqun davam etdirilməsində maraqlı olduğunu təsdiqləyir. Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyev YAP-ın VII qurultayındakı çıxışında dialoqun davam etdirilməsinin vacibliyini bir daha vurğulayıb.

Heç şübhəsiz iqtidar bunu sadəcə bəyan etmir, həmçinin dialoqun davamlı olması üçün silsilə addımlar atır. Məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanın artıq gündəlik siyasi təcrübəsinə daxil olmuş iqtidar-müxalifət dialoqu davamlı şəkildə inkişaf edir. Bu mənada Prezident Administrasiyasının Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin fəaliyyəti xüsusi vurğulanmalıdır. Dövlət başçsının yuxarıda bəhs edilən istiqamətdə qarşıya qoyduğu vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün uğurla fəaliyyət göstərən şöbənin işi müxalifət partiyalar tərəfindən də təqdirlə qarşılanır.

Bəlli olduğu kimi Prezident Administrasiyasının Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyevin mütəmadi şəkildə partiya rəhbərləri və ictimai fəallarla görüşləri təşkil olunur. İndiyə kimi keçirilən bu cür görüşlər zamanı Vətən müharibəsində qazanılmış Qələbənin ölkənin gələcək inkişafında rolu, Zəfər paradının gənclərin vətənpərvər ruhda formalaşmasında əhəmiyyəti, xalq-dövlət-ordu birliyi, qazi və şəhid ailələrinin problemləri ilə məşğul olacaq yeni yaradılmış “YAŞAT” Fondunun gələcək fəaliyyəti, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılacaq böyük quruculuq işləri, imzalanmış üçtərəfli Bəyanatın müvafiq müddəalarının icrası kontekstində Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri, ölkəmizin beynəlxalq müstəvidə artan rolu, Türkiyənin dəstəyi və qardaş ölkə ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib.

Həmçinin siyasi partiyaların fəaliyyəti və onların canlanması istiqamətində birgə reallaşdırıla biləcək layihələr, parlament seçkiləri, korrupsiyaya qarşı mübarizə, hərbi əsirlərin dəyişdirilməsi, sülhməramlıların fəaliyyəti, iyul hadisələri zamanı həbs olunmuş şəxslərin ev dustaqlığına buraxılması, “Siyasi partiyalar haqqında” yeni qanun layihəsi, partiyaların qərargahlar ilə təminatı, yeni yaradılan siyasi partiyaların qeydiyyatı, partiyaların qurultaylarının keçirilməsi, habelə COVID-19 pandemiyası ilə ümummilli mübarizə kimi aktual mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb.

Özü də bu müzakirələr, səslənən təkliflər havada qalmayıb. Onların rerallaşması üçün qısa zaman ərzində mühim addımlar atılıb. Bu baxımdan siyasi partiyaların yeni ofislərlə təmin olunması, həmçinin digər addımlar təqdirəlayiqdir.

Eyni zamanda, hazırda ölkəmizdə yeni siyasi konfiqurasiyanın formalaşmasında əksər siyasi partiyalar yaxından iştirak edirlər.

Heç şübhəsiz, ölkənin və xalqın taleyini düşünən, hər zaman milli maraqlardan çıxış edən müxalifət partiyaları da (təbii ki, radikal düşərgədə cəmləşənlər bu sıraya aid deyil –V.İ) atılan müsbət addımları cavabsız qoymur. Biz bunu 2020-ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsinin ilk anından sonuna qədər açıq şəkildə müşahidə etdik. 

Təbii ki, həmin vaxt Azərbaycan Ordusunun cəbhədə düşmənlə mübarizə apardığı bir zamanda ölkə daxilində siyasi həmrəyliyin daha da gücləndirilməsi zərurətə çevrilmişdi. Bu mənada, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 50 siyasi partiyanın Ermənistan silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı təxribatına dair birgə bəyanatı olduqca mühim əhəmiyyət daşıdı. Bu həmrəylik sonrakı günlərdə də davamlı olaraq nümayiş etdirildi. Bu gün isə həmin həmrəylik postmüharibə dövründə düşmənlə aparılan informasiya savaşında öz sözünü deyir.

Başqa bir tərəfdən Azərbaycanda yaradılan yeni dialoq mühiti yeni konsolidasiyalara səbəb olmaqdadır. Elə YAP-ın VII qurultayında 6 siyasi partiyanın YAP-a qoşulmasına dair qərar qəbul etməsi də bunun bariz nümunəsidir.

Beləliklə, fikirlərimizi yekunlaşdırsaq, deyə bilərik ki, dövlət başçısının rəhbərliyi ilə milli həmrəyliyə və sağlam dialoqa xidmət edən siyasi islahatların aparılması, bu istiqamətdə görülən digər işlər öz bəhrəsini verir.

Bu gün əksər siyasi partiyaların həm iqtidarla, həm də öz aralarında sağlam münasibətləri formalaşıb. Ölkədə ümummilli məsələlərdə vahid mövqe yaranıb. İqtidarın təşəbbüsləri vasitəsilə ümummilli və siyasi həmrəylik davamlı olaraq inkişaf edir. Gələcəyi ağıllı şəkildə dəyərləndirmək potensialına malik siyasi partiyalar bu prosesdə dövlətin və xalqın yanındadırlar.

Radikal düşərgə təmsilçiləri də daim Azərbaycanda hansısa təxribatlar törətməyə çalışan ölkəmizə düşmən xarici qüvvələrin deyil, milli maraqların, dövlətin yanında yer almalıdır. Azərbaycan cəmiyyəti plüralizm və əsl demokratiya zəminində qurulmuş bir cəmiyyətdir. Belə bir cəmiyyətdə müxalifət də sivil mübarizə yolu seçən, ciddi, sivilizasiyalı, mədəni müxalifət olmalıdır. Ölkədə demokratik proseslərin inkişafı, Azərbaycanın güclü bir dövlətə çevrilməsi həm də xeyli dərəcədə bundan asılıdır. Ümid edək ki, Azərbaycan müxalifəti də tarix qarşısında öz məsuliyyətini anlayacaq!

Şərhlər

neriman seyfeli 2022-01-30 14:20:31

Edaletsiz bir imperiyanin ehatesindeyik; butun dunya cana yigilib, ne ozu yshamir, nedeki bashqalarina imkan vermir. Inshallax duzeler, her sheyi zaman hell edir.

Ali 2022-01-28 23:37:10

Azərbaycanın əsas bəlası bu andıra qalmış QEYRİ KONSTRUKTİV MÜXALİFƏTDİR. OPnlara görə Allah da bizə qəzəblənir. yağıntını azaldır, çovğun fırtına göndərir, Onlara görə Azərbaycan nefti dəyərindən ucuz satəlıər. Məndən olsa onları şaqqalayıb Bakı zooparkındakı heyvanlara yedirdərdim.

Şəkili 2022-01-28 21:51:30

Şəki nə gündədir...? Onun haqqında yazsa seçicilərinin etimadını qazanmış olar !

RAHİM 2022-01-28 19:20:59

HEÇ MM- DƏ də müxalifət yoxdur. Hamısı iqtidaryönlü " müxalifətdir" MM- DƏ əksər" deputatlar" bizneslə məşğul olurlar. Mebel ,dərman, elektrik malları satanlar və ıqbal kimi istirahətməkanlarını idarə edənlər və s.

Eldəniz 2022-01-28 18:43:23

Bizdə müxalifət 4 yerə bölünüb...Radikal müxalifət , Söyüs müxalifət ( bu əsasən Avropada siyasi mühacirler arasında var belələri ) , Cib müxalifəti və Avtobus müxalifəti ....Bu adları da bir birinə özləri qoyub . Indi xalq hansının dalınca getsin ...

Vətəndaş 2022-01-28 15:00:59

Eşq olsun! Mükəmməl yazı. Vüqar müəllim möhtəşəm inkişaf yolunun yoçusudur. İlk seçki uğurunu doğruldur. Növbəti seçkiyədək tam, yetkin bir siyasi funksioner olacaqdır. Özüdür. Kimisə yamsılamır, təkrarlamır. Fikirləri, sözləri orginaldır. Ona görə gələcək fəaliyyətində yorulmayacaq, bezməyəcək. Alqışlayırıq.

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price