TÜRKİYƏ VƏ İRANIN PARÇALANMASI PLANI – “İran-Azərbaycan müharibəsinin başlanmasına yol verməməliyik!” (Sensasiyalı məqalə)

Yasəmən Qaraqoyunlu

"Bölgəmiz, tariximiz, gələcəyimiz qanlı savaşlara sürüklənir"

"Bütöv Azərbaycan ideyası bir Türk layihəsidir. Amerikanı, Rusiyanı Orta Doğudan çıxarmağı hədəf alan ideyadır"

Diqqətli olmalıyıq. İsrailin Türkiyə və İran siyasəti eynidir. Eyni stratejiyə xidmət edir, paralel aparılır.

Məqsəd;

- Türkiyənin parçalanması - içindən “kürdüstan”, Ermənistan, Pontus dövlətlərinin və avtanom Ortodoksal Konstantinopol patrikliyinin çıxmasıdır;

- İranın parçalanması - İçindən "kürdüstan", "farsistan", Azərbaycan, Bəllucistan dövlətlərinin çıxmasıdır;.

- İraq və Suriyanın parçalanması, içindən "kürdüstan", sünni-şiə ərəb dövlətciklərinin yaradılması da gündəmdədir.

Yəni İsrailin yerləşdiyi bölgədə dövlətlər etnik bölgələrə parçalanır, kiçik etnik dövlətciklər yaradılır, İsrail isə əksinə, İran, İraq, Suriya, Türkiyə kürdlərinin birləşməsi və dəstəkləri ilə böyüyüb güclü dövlət olur, "vəd edilmiş torpaqlar"da yenidən yəhudi-İsrail krallığı yaradılır və Böyük Orta Doğu Planı (BOP) zəfərlə sonuclanır.

Suriyanın, Türkiyənin və İranın parçalanması ilə İsrail “böyük kürdüstan” adı ilə Kəngər körfəzinə və Aralıq dənizinə çıxmaq, Türkiyədəki Fərat və Dəclə çaylarının başlanğıc bölgələrini, mənbəyini ələ keçirməklə Orta Doğudakı su savaşlarını qazanmağı amaclayır. İsrail İraq, Suriya, İran, Türkiyə dövlətlərini parçalayaraq “böyük kürdüstan”, əslində "böyük İsrail" dövlətini qurur.

Kürdlər İsrailin vəkalət savaşını aparır. İsrail 1948-ci ildən günümüzəcən genişlənmək, yayılmaq, "vəd edilmiş torpaqlar"ı İsrailə qatmaq siyasəti aparır. Bu siyasətini reallaşdırmaq üçün hər şeydən - din, məzhəb, millətçilik, etnikçilik kimi hərəkatlardan istifadə edir. İsrail Ərəb dünyasına qarşı fars (sünni ərəbə qarşı şiə fars), Türk dünyasına qarşı kürd-fars milliyətçiliyini kullanır. İsrail İrana qarşı Azərbaycan türklərini, Türkiyəyə qarşı kürdləri istifadə etməklə İran və Türkiyəni bölmək siyasəti izləyir.

ABŞ-nin dəstəyi ilə İsrail mərkəzli çox dilli, çox dinli, çox etnoslu yeni Orta Doğu yaradılır. Orta Doğunun vahid islami kimlikli sivilizasiyası, mədəniyyəti parçalanır, Qüds yəhudi-xristian mədəniyyətinin mərkəzlərindən birinə çevrilir, Qüds İslami kimliyini itirir.

Mədəniyyətlərin, dinlərin tarixi axışını seyr etdikcə, Qərb tarixçiliyindəki xristian kültür təəssübünü və ruhunu dərk etdikcə, bu qənaətə gəldim ki, Qüdsdən sonra İstanbul gəlir! İslam dünyası birinci mərhələdə Qüdsü itirdisə, ikinci mərhələdə İstanbulu itirə bilər. Proses buna doğru gedir. Qüds İstanbulun qalası və müdafiəçisi idi... (Sovet tarixçiliyində yetişmiş azərbaycanlılar orta çağ tarixindən qopduğu üçün məni anlamazlar).

Diqqətli olmalıyıq. İsrailin kuklası olmamalıyıq. İsrailin (ABŞ-nin) vəkalət savaşlarına qatılmamalıyıq. İsrailin (Amerikanın) Orta Doğu Planı (böyük İsrail planı) Türk Millətinin maraqlarına ziddir.

1. Orta Doğunun 2 başlıca gücü və sahibi vardır: Türklər və ərəblər.

2. Orta Doğuda siyasi siniflərin və xalqların taleyini İsrail və ABŞ yox, Türklər və ərəblər müəyyən edəcəklər.

3. İran İsrailin əli ilə deyil, İranın sahibi olan Türklərin əli ilə dəyişəcəkdir.

4. Azərbaycan-İsrail müttəfiqliyi strateji yox, taktiki müttəfiqlikdir.

5. Farslar və yəhudilər Orta Doğuda ərəb və türk çoğunluğu içində azınlıq olduqları üçün, türkə və ərəbə qarşı dirənə bilmək üçün tarixi-strateji müttəfiq olmuşlar. Lakin 1979-cu ildəki İslam İnqilabından sonra şiə fars kimliyi İslamın imperializmə və sömürgəçiliyə qarşı apardığı 200 illik savaşının bayrağını yenidən qaldırmaq iddiasını irəli sürdü və İslam adına məşruluq qazanmaq, şiə dünyasına liderlik etmək məqsədilə Fələstini işğal edən İsraili-ABŞ-nin Orta Doğudakı müttəfiqi olan imperializmin vəkalət təmsilçisi sionizmi baş düşmən elan etmişdir.

6. İran İsrail-Fələstin savaşına sürüklənməməlidir. Bu proses durdurulmalıdır. İran İsraillə savaşa girərsə bu proses Azərbaycanı da savaşa sürükləyə bilər. İrandakı Türk Milli Hərəkatı İsrailin-ABŞ-nin müttəfiqi, oyuncağı olmamalıdır. İranı Türklər daxildən - təkamüllə, yumşaq güclə dəyişməlidir.

7. Kimlərsə inanır ki, İsraillə-İran savaşacaq və İran parçalanacaq, Azərbaycan fürsətdən istifadə edib Bütöv Azərbaycan quracaqdır. Lakin heç kəs hesablamır ki, İran parçalandığı təqdirdə Güney Azərbaycanın sərhəddində, yanı başımızda bir “kürdüstan” - ikinci Ermənistan peyda olacaqdır. Bu “kürdüstan”la Ermənistan strateji müttəfiq olub, Güney Azərbaycanla torpaq savaşlarına başlayacaqlar. İrandakı Kürdüstan İraqdakı, Suriyadakı, Türkiyədəki kürdlərlə birləşib Türkiyəni də böldükdən sonra Türk irqinin Ərəb platosu ilə əlaqələri həmişəlik qırılacaqdır. Türk İrqinin orta doğudakı arealı-məkanı, torpağı və hövzəsi daralacaqdır.

Diqqət edin: İranın, İraqın, Suriyanın, Türkiyənin bölünüb parçalanması gündəmdə olduğu bir dönəmdə ABŞ və İsrail Azərbaycanımı birləşdirib bütövləşdirəcək? Bu nağıllara kim inanır?

Amerika və İsrail İraqda və Suriyada “kürdüstan” qurmağa cəhd edirlər, Türkiyəyə qarşı Suriyada 150 min PKK silahlı ordusunu təlimatlandırır, bəsləyirlər. “Böyük kürdüstan” və Bütöv Azərbaycan projelərinin üst-üstə düşməsi, eyni zamanda, paralel kullanılması, eyni məqsədə xidmət etdirilməsi sizi düşündürmür?

Bütöv Azərbaycan bir türk projesidir(mi?). Genel olaraq Türk Millətinin, irqinin maraqlarına və stratejisinə xidmət etməlidir. Bütöv Azərbaycan Türk irqinin məkanca genişlənməsinə xidmət etməlidir və sərhədləri Kəngər körfəzinə qədər uzanmalıdır, bu öz yerində. Amma Dərbənddən-Həmədana qədərki coğrafiyada Bütöv Azərbaycan qurmaq, türk Azərbaycanı ərəb platosundan ayırmaq demək deyilmi?

Bəs niyə Bütöv Azərbaycan projesi məhz İkinci Dünya savaşı illərindən etibarən “kürdüstan projesi” ilə eyni zamanda dövriyyəyə girir? Eyni məqsədə xidmət edir, niyə? Arxadakı gizli ağıl kimdir? Millətimiz haraya, nəyə sürüklənir?

Diqqət edin: Bölgəmiz, tariximiz, gələcəyimiz qanlı savaşlara sürüklənir. Bu savaşı durdurmalıyıq.


Önəmli qeyd:

1. Azərbaycanda Bütöv Azərbaycan uğrunda savaşan Əziz Əliyev, Mircəfər Bağırov, Əbülfəz Elçibəy kimi şəxsiyyətlər, böyük ədəbiyat yaradan Bəxtiyar Vahabzadə, Mirzə İbrahimov, Sabir Rüstəmxanlı kimi aydınlar, 50-ci illərdən üzü bəri yetişən, mücadilə verən böyük nəsillər vardır.

1988-dən bəri, SSRİ-nin parçalanması dönəmlərindən Azərbaycanda Bütöv Azərbaycan deyən ilk şəxslərdən biriyim. 90-cı illərdə Bütöv Azərbaycan Hərəkatı təşkilatını qurdum. Bütün Azərbaycan xalqı Bütöv Azərbaycan deyir. Çünki Azərbaycan gerçəkdən parça- parça edilmişdir. Fəqət biz İsrailin, Amerikanın işinə yarayan bir Bütöv Azərbaycan demirik. Doğu (şərq) və batı (qərb) türklüyünü birləşdirən, doğuda Türküstan və batıda Anadolu, Güneydə İraq və Suriya türklüyünü birləştirən bir mərkəzi Türk vətəni olacaq Bütöv Azərbaycan deyirik!

Biz Qafqazı, İran platosunu, ərəb və hind platosunu, Anadolu platosunu birləşdirən, bağlayan bir Turan Bütöv Azərbaycanından danışırıq. Bütöv Azərbaycan ideyası bir Türk layihəsidir. Amerikanı, Rusiyanı Orta Doğudan çıxarmağı hədəf alan ideyadır. Bütöv Azərbaycan Türk İranını fars əsarətindən azad edən, İranı qəlbindən dəyişdirən bir ideyadır.

Bütün İran Azərbaycandır, Türkdür. İçində farslar və digər azınlıqlar yaşayır.

Yenə önəmli qeyd.

2. Bütöv Azərbaycan ideyası sadəcə bir coğrafi layihə deyildir, Türk millətinin ümumi mənfəətlərindən ve çıxarından hərəkət edən, onun gözləntilərinə cavab verən hədəfdir.

3. Bütöv Azərbaycan layihəsinin yeni ontoloji ve epistimoloji tərifinə ehtiyac vardır.

a) Bütöv Azərbaycan ideyasının ilk ontolojisini 41-50, 50-88 -ci illərdə Stalin-SSRİ qurmuşdur. Məqsəd Rusiyanın İranın mərkəzinə qədərki bölgələrə yayılması və İrandakı ingilis nüfuz arealını kiçiltmək idi. İngilislər panfarsizm, paniranizm ideyalarını dəstəkləyir və farsları öz müttəfiqlərinə çevirmişdi.

SSRİ isə Bütöv Azərbaycanı (türksüz Azərbaycan. Pişəvəri modeli), Azərbaycanın Güneyinin müstəqilliyini dəstəkləyərək Azərbaycan türklərini öz müttəfiqlərinə çevirməyə çalışırdı. Beləcə Rusiya və İngiltərənin 1907-ci ildən İranı iki nüfuz dairəsinə bölmə planları 100 il tıkır-tıkır işlədi. Bu İngiltərə və Rusiyanın 18-ci əsrdən bəri Orta Doğunu paylaşmaq üçün inkişaf etdirdikləri "Böyük Oyun" siyasətinin tərkib hissəsi idi.

b) Ə.Elçibəy liderliyində, Bütöv Azərbaycan Birliyində Azərbaycan aydınlarının hazırladığı proqram və məramnamədir.

c) Təkrar edirəm. Bütöv Azərbaycan ideyasının yeni ontolojisi, epistimolojisi hazırlanmalıdır. Burada Türküstan, İraq-Kərkük, Türkiyə, Azərbaycan, eyni zamanda İranın təkcə Azərbaycan bölgəsində deyil, bütün bölgələrində yaşayan türklərin iştirakı və qatqısı olmalı, mənfəətləri nəzərə alınmalıdır. Bu sadəcə Azərbaycan projesi yox, Türk projesi olmalıdır. Unutmayaq. Millətlə torpaq, coğrafiya ayrılmaz bir bütündür. Stalinin yaratdığı, Azərbaycanda AMEA-nın teorizə etdiyi coğrafi millətçilik -Türksüz Bütöv Azərbaycan projesi yarımçıqdır, bizi bir yerə çıxarmaz.

d) Türküstan-İraq-İran-Suriya-Türkiyə-Azərbaycan türkləri ortaq hərəkət etməlidirlər. Ortaq strateji, ortaq platforma.

Amerika və İsrailin (farslar, ermənilər və kürdlərin qatqısı ilə) Böyük Orta Doğu (böyük İsrail-Kürdüstan) siyasətinin amacı Türkləri İraqdan, Suriyadan, Anadoludan və İrandan təmizləmək, silib atmaqdır.

İspaniyada Kurtuba ərəb dövlətini və bütünlükdə 2 milyon ərəbi İspaniyadan təmizləyən Rekonkista hərəkatını oxuyub müqayisələr aparsanız, heyrətə gələcəksiniz.

Coğrafiyamızda Türklərə qarşı rekonkista siyasəti izlənir. Baburların, Qacarların, Osmanlının çökdürülməsi və paylaşılması, coğrafiyamızda İran- fars, erməni, İsrail, günümüzdə kürd dövlətlərinin qurulması türklərə qarşı aparılan birər rekonkista prosesinin tərkib hissəsidir. Qurulan hər yeni dövlət antitürk siyasət izləyir və türkə düşməndir.

İran-fars mollalarının fitvasına və təhriklərinə uyub, İran-Azərbaycan müharibəsinin başlanmasına yol verməməliyik! 

Rusiyaya qarşı-Ukrayna, İrana qarşı-Azərbaycan, Türkiyəyə qarşı-Yunanıstan, Çinə qarşı-Tayvan müharibələrindən qazanan Qərb bloku-Amerika olacaqdır. 

İrandakı Türklüyü gücləndirməliyik, İran daxildən evrimlə dəyişməlidir. Türk dövləti bərpa olunmalıdır.

635x100

Şərhlər

Neriman Seyfeli. 2023-11-25 15:41:39

Bu layiheni heyata kecirmeyin ozeyi guclu Azerbaycanin olmasindan kecir! Bura Turkustanin nuvesine cevrilmelidir ve saglam vetendash ve hakimiyyet birliyi qurulmalidir; sonra, deyilen diger planlar sessiz- kuysuz yolla, konstruktiv suretde heyata kecirilmelidir. Ele bilirem ki, artiq bashlayib!

Vahid 2023-11-08 08:01:54

Milletimize istiqamet veren meqaledir.Yaxşıdır. ENHU doğru deyir.

Sabir Ağayev 2023-11-07 22:19:49

Mövcud ortada olan Azərbaycan tarixi dərslikləri və kitablarda 500-1000 il bundan əvvəl Azərbaycanın torpaqlarında kimlərin yaşaığı,məşğuliyyəti.həyatı,gedən prosseslər barədə müfəssəl konkret bir sənəd,kitab indiyə qədər tarix alimləri ortaya çıxarmayıb.Sanki Azərbaycan tarixi tək-tək şəxslərin faliyyəti ilə bağlıdır.Bu yanlışlıq nə zaman ortadan qalxacaq və biz öz vətən tariximizlə geniş və normal tanış ola və öyrənə bilcəyik?

İsmayıl 2023-11-07 22:03:26

Bizlər uca Allahın cc kitabına sım sıxı sarılib kitaba görə yaşamadıqca zəlil və kölə durumunda qalacayıq. Dünyada xeyirlə şərin savaşı qiyamətə qədər davam edəcək. Dünya yaranandan iki tərəf var: Allahın və şeytanın. İnsan azad yaradılıb- tərəfinizi seçin!

ƏNHU 2023-11-07 20:59:15

Nədən əslən Qərbi Azərbaycandan olan Yasəmən Qaraqoyunlu kimi bir zəka sahibinə Qərbi Azərbaycan İcmasında yer ayrılmadı heç bilirsinizmi? Hörmətli Azpolitikadan xahiş edərdik ki, bu haqda xanım alimimizdən sorğu etsin və əsl səbəbi bilməyənlər də bilsin.

Garachanta 2023-11-07 20:32:02

İRAN VƏ İSRAİL SEVIRLƏR HƏLƏ DƏ QƏFLƏT YUXUSUNDADIRLAR-TÜRKÜN TÜRKDƏN BAŞQA DOSTU YOXDUR!!

Eli 2023-11-07 20:18:04

Bizim Xalqın çox Gözel Atalar sözleri var ki,isbata ehtiyacı yoxdur.Onlardan biri de aslanın erkeyi dişisi olmaz.Bu qeyretli savadlı Xanım çox akademik ,professorlara,menem menem deyen memurlara ders deyib onlara nümune olacaq bir seviyyededir ki yazdıqları dersliklere salınıb genc nesile müellimlere örnek olmalı ve öyrenmelidir ve bşzim Tehsil nazirlinin ekspertleri qusqancluq göstermeyib milli menafe xatirine bunları mütleq etmelidir.

Oxucu. 2023-11-07 18:36:27

Vallah bu mövzü tarixi və siyasəti anlayan üçün yeni deyil,ona görədə anqlosakslar burda türk pərdəsi altında saxta millətçi qurupları,iran pərdəsi altında saxta etnos və dini quruplar və s. yaradırlar.Bütün bunların səbəbi və niyəti iranla türkiyəni zəiflətmək parçalamaq.

Vaqif 2023-11-07 14:02:36

Afərin!.Gözəl materialdır.Bu bütün ölkələrdəki soydaşlarımıza çatdırılmalıdır.O zaman effekti olar.

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price